Przez najbliższy rok ponad 50 osób niepełnosprawnych może skorzystać ze wsparcia asystentów osobistych. Środki na ten cel pozyskało miasto Boguszów-Gorce. Jak skorzystać z tego programu?

Pełnomocnik pomoże w zgłoszeniu

W związku z uruchomieniem pierwszej edycji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" Urząd Miasta Boguszów – Gorce pozyskał wsparcie finansowe w wysokości 889 286 zł na realizację programu adresowanego do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. - Podczas swoich dyżurów w godzinach pracy urzędu pomagam osobom zainteresowanym uczestnictwem w programie w wypełnieniu karty zgłoszenia do niego. Zachęcamy mieszkańców naszej gminy do skorzystania z takiej możliwości. Każdy, kto ma w domu osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym może uzyskać dla podopiecznego wsparcie asystenta mówi Grażyna Durkalec, Pełnomocnik d.s. Osób Niepełnosprawnych i Seniorów działający przy Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach. Przypominamy, że Pełnomocnik d.s. Osób Niepełnosprawnych i Seniorów urzęduje w Ratuszu, przy Placu Odrodzenia 1 w pokoju nr 5 na parterze (tel. 74 84 49 311 wew. 71.). Warunkiem przystąpienia do programu jest poza zameldowaniem w Boguszowie-Gorcach, wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz dopełnienie niezbędnych formalności. - Należy dostarczyć również aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Asystent będzie przyznawany automatycznie. Wedle założenia programu ma on być do dyspozycji osoby niepełnosprawnej przez 12 miesięcy po 30 godzin. Mamy środki na realizację tego typu działań na potrzeby 54 osób niepełnosprawnych - zaznacza Grażyna Dukalec.   


Umowy z asystentami
Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej", opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, realizowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. - Z asystentami osobistymi będziemy podpisywać umowy, nie będziemy konkretnych osób narzucać zainteresowanym wsparciem niepełnosprawnym. Istotne jest, że osoba niepełnosprawna musi zaakceptować asystenta, który będzie służył jej pomocą w najbliższych miesiącach, a także darzyć go zaufaniem. Często niepełnosprawni mają już takie osoby w swoim otoczeniu, np. sąsiadów, którzy regularnie pomagają w sprawunkach. Taki asystent do spraw codziennych nie wykonuje funkcji opiekuńczych, ale towarzyszy w wykonywaniu niezbędnych spraw, gdy osoba niepełnosprawna jest aktywna - wyjaśnia przedstawicielka Ratusza.
Potencjalny asystent poza dużą dawką empatii społecznej powinien odznaczać się też dyskrecją i elastycznością. Pełnomocnik pośredniczy i wspiera we wzajemnym porozumieniu osoby niepełnosprawnej oraz asystenta, zaś te dwie strony muszą współpracować, umawiać się na konkretne działania, reagować na bieżące potrzeby.


W czym mogą pomagać?

W ramach 30 godzin miesięcznego zaangażowania asystenta są określone pory dnia udzielania wsparcia (godz. 7 - 22, od poniedziałku do niedzieli). - Ktoś może potrzebować asystenta przez dwie godziny tygodniowo, a potem nagle będzie go potrzebował przez kilka godzin jednego dnia, bo ma na ten dzień np. wyznaczone badania. Asystent może pomagać też w dojeździe do pracy, czy towarzyszyć podczas umówionego spotkania. Wszystko zależy od indywidualnych potrzeb - dodaje Durkalec. Asystent osobisty powinien też móc doradzić swojemu podopiecznemu i znać prawa osób niepełnosprawnych.
Osoby niepełnosprawne będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in.:
- przy wykonywaniu codziennych czynności np. wykonywania sprawunków,
- pomocy w dotarciu do lekarza,
- załatwieniu spraw urzędowych m.in. wypełniania wniosków o rehabilitację, czy też sprzęt ortopedyczny,
- lub podejmowaniu aktywności społecznej.
Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Informacji na temat możliwości przystąpienia do programu udziela Grażyna Durkalec, Pełnomocnik d.s. Osób Niepełnosprawnych i Seniorów działający przy Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach obecna w godzinach urzędowania Ratusza, przy Placu Odrodzenia 1 w pokoju nr 5 na parterze (tel. 74 84 49 311 wew. 71.).

oprac. ELW
fot. ilustracyjne