Parter kamienicy przy ul. Niepodległości 78 zmienia się w Dom Seniora i punkt biblioteczny. Kiedy dzienny dom pobytu zacznie działać jaki mieć będzie personel i ilu pensjonariuszy?

Dom dziennego pobytu i nie tylko

- To bardzo ważne miejsce dla Podgórza, nigdy takiej placówki nie było w tym miejscu, ani w ogóle w tej dzielnicy - mówi Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha. Mowa o przebudowywanym właśnie parterze kamienicy przy ul. Niepodległości 78. W miejscu tym powstanie dom dziennego pobytu dla seniorów wraz z punktem bibliotecznym Biblioteki pod Atlantami.
- Dom ten będzie pełnił rolę znacznie większą niż sugeruje jego nazwa. Będzie tu spędzać czas około 30 seniorów z tej dzielnicy i nie tylko, będą oni objęci opieką wykwalifikowanego personelu. Takie domy przedłużają aktywność społeczną seniorów i okres ich samodzielności. Będą tu się mogły też odbywać spotkania o charakterze lokalnym na zasadzie "klubu dla mieszkańców" - wyjaśnia włodarz naszego miasta. Podobny dom dziennego pobytu działa już od pięciu lat na ul. Kasztelańskiej na Podzamczu, taką rolę pełnią też pomieszczenia przy DPS-ie na Rusinowej, a wkrótce "świetlica dla seniorów" ruszy też na Białym Kamieniu przy DPS-ie przy ul. Andersa. W planach była również taka placówka w obiekcie dawnej szkoły przy ul. Przywodnej na Starym Zdroju, w ramach programu "Senior - Wigor".Sale zajęciowe i punkt biblioteczny

- Planujemy, że dom na Podgórzu będzie miał wspólne kierownictwo z innymi tego typu placówkami w mieście, a liczba personelu będzie uzależniona od ilości pensjonariuszy, myślimy o maksymalnie 10 osobach m.in. obsługa kuchni, fizjoterapeuta, terapeuci zajęciowi, animatorzy kultury i obsługa gospodarcza. Obiekt ten będzie w pełni wyposażony w zaplecze kuchenne, sanitarne z toaletami i prysznicem, a także w salę świetlicową (jadalnię) oraz pomieszczenia do fizjoterapii - wyjaśnia Dorota Zarzycka, dyrektor Domu Seniora w Rusinowej.

Oddanie do użytku w styczniu tego obiektu rozwiąże też inny problem, a mianowicie kwestię planowanego wygaszenia sąsiadującej z remontowanym budynkiem Filii nr 2 Biblioteki pod Atlantami. - Podczas planowania remontu tej kamienicy na potrzeby seniorów pojawiła się możliwość zorganizowania tutaj punktu bibliotecznego ponieważ nasza filia w tej dzielnicy nie spełnia już współczesnych standardów. Tutaj będziemy dysponować niezbędną przestrzenią i warunkami, a punkt ten będzie dedykowany osobom starszym. Myślimy, że to jest najlepsze miejsce na punkt biblioteczny, seniorzy trafią tu w naturalny sposób i połączenie tych dwóch funkcji mam nadzieję, że wyjdzie wszystkim na dobre - wyjaśnia Renata Nowicka, dyrektor Biblioteki pod Atlantami.  Dodaje również, że dzieci otrzymają księgozbiór do Szkoły Podstawowej nr 5 i ten sposób biblioteka zabezpieczy potrzeby czytelnicze mieszkańców, którzy mogą też korzystać z księgozbiorów innych filii oraz centrali w Śródmieściu. Punkt biblioteczny na Podgórzu ma ruszyć na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku, a filia nr 2 zostanie wygaszona.Remont trwa


Dostosowanie i adaptacja parteru budynku to zadanie powierzone wyłonionej w przetargu firmie - Wałbrzyskie Konsorcjum Budowlane. - Umowę podpisaliśmy w połowie sierpnia, termin  wykonania prac to 120 dni od jej podpisania. W tej chwili zakończyliśmy prace rozbiórkowe podłóg, sufitów i starych tynków we wnętrzach oraz na elewacji. Teraz, po wykonaniu instalacji elektrycznej przystąpiliśmy do położenia nowych tynków i zabudowy sufitów. Wykonywana jest też izolacja przeciw wilgoci - wylicza Jowita Załęcka, szefowa WKB. Na 146 metrach kwadratowych pozostało jeszcze sporo prac do zrobienia. Nie zmieniany jest układ pomieszczeń, ale cała reszta niemal od nowa przygotowywana. Wymieniona będzie część okien, a także drzwi, w kuchni położona będzie glazura, sala jadalni-świetlicy będzie pokryta PCV, odpowiednią oprawę uzyska kuchnia, sanitariaty, gabinety do fizjoterapii i pielęgniarki. - Po położeniu tynków, za jakieś 2-3 tygodnie zaczniemy przygotowywać posadzki. Po tych pracach nastąpią szeroko pojęte prace wykończeniowe - zaznacza wykonawca. Przewidywane zakończenie remontu nastąpi w grudniu.
Na adaptację parteru kamienicy miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 300 tys. zł z Ministerstwa Rodziny i Spraw Społecznych, kolejne 211 tys. zł na remont wydaje miasto. Dom będzie utrzymywany przez gminę.


Gminne Domy Seniora w Wałbrzychu to również: dom stałego pobytu utworzono w 2014 roku w budynku po byłej szkole na Rusinowej z 30 miejscami, za około 6 mln zł jest planowany w byłej szkole przy ul. Andersa na Białym Kamieniu. Jest też ośrodek stałego pobytu - prowadzony przez siostry zakonne, przy ul. Zachodniej na Sobięcinie i prywatny dom dziennego pobytu Wałbrzyskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rodzin i Osób z Chorobą Alzheimera przy ul. Orkana na Poniatowie.Elżbieta Węgrzyn