Urząd miasta ogłosił przetarg na remont budynku na potrzeby przyszłego domu dziennego pobytu dla seniorów. Gdzie?


Zadanie, z którym ma się zmierzyć potencjalny wykonawca, to "Utworzenie Dziennego Domu „Senior+” przy ul. Niepodległości 78 w Wałbrzychu (działka nr 640/5, obręb nr 33 Podgórze) w zakresie przebudowy i adaptacji parteru budynku wraz z zagospodarowaniem terenu". Parter tego budynku, zajęty niegdyś przez lokal usługowy, od lat stoi pusty.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących prac: roboty rozbiórkowe, wykonanie przepony poziomej oraz tynków renowacyjnych na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych, remont stolarki okiennej od strony ul. Niepodległości, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej od strony podwórza, remont elewacji parteru, montaż ścianek działowych oraz roboty wykończeniowe: tynkarskie, malarskie, okładzinowe.

Do tego w budynku przewidziano wykonanie nowych instalacji sanitarnych, wodno-kanalizacyjnej, gazowej i centralnego ogrzewania oraz przewodów wentylacyjnych. Będzie też nowa instalacja elektryczna i oświetleniowa. Przewidziano również zagospodarowanie terenu działki od strony podwórza.

Prace mają być zakończone do 30 listopada. Na razie nie jest znany koszt tego przedsięwzięcia.

To będzie kolejny gminny Dom Seniora w Wałbrzychu: dom stałego pobytu utworzono w 2014 roku w budynku po byłej szkole na Rusinowej, drugi, z 30 miejscami, za około 6 mln zł jest planowany w byłej szkole przy ul. Andersa na Białym Kamieniu. Natomiast domy dziennego pobytu dla seniorów funkcjonują przy ul. Kasztelańskiej na Podzamczu i przy ośrodku na Rusinowej, w planach była także taka placówka w obiekcie dawnej szkoły przy ul. Przywodnej na Starym Zdroju, w ramach programu "Senior - Wigor". Jest też ośrodek stałego pobytu, prowadzony przez siostry zakonne, przy ul. Zachodniej na Sobięcinie i prywatny dom dziennego pobytu Wałbrzyskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rodzin i Osób z Chorobą Alzheimera przy ul. Orkana na Poniatowie.

Czytaj też:
BIAŁY KAMIEŃ - BĘDZIE NOWY DOM SENIORA. I WIĘCEJ MIESZKAŃ?
WAŁBRZYCH: POWSTANIE NOWY OŚRODEK DLA SENIORÓW?

Opr. MS
Foto: ilustracyjne