Remont i przebudowa czekają opuszczony budynek szkoły nr 2 przy ul. Andersa. Będzie tam drugi miejski Dom Seniora. Właśnie rusza przetarg na inwestora zastępczego.


Większość budynku

Gmina Wałbrzych ogłosiła przetarg na "Pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Dom Pomocy Społecznej – rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych” w zakresie przebudowy i adaptacji budynku przy ul. Gen. Andersa 162A w Wałbrzychu". Zadanie to jest współfinansowane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku po dawnej Szkole Podstawowej nr 2 wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu na potrzeby utworzenia Domu Pomocy Społecznej dla 30 osób. Remontowany będzie parter, pierwsze piętro i część drugiego piętra, bez jego drugiej części i trzeciego piętra. Wykonawca ma wyposażyć budynek w szyb windowy i windę oraz dodatkową klatkę schodową obsługującą wszystkie piętra. Przed budynkiem przewidziano wykonanie drogi, miejsc postojowych, chodników i ścieżek spacerowych, ogrodzenia, ławek oraz nasadzenie zieleni. W zakresie remontu przewiduje się: roboty rozbiórkowe, wykonanie nowych ścian działowych, nowych warstw wykończeniowych, wymianę stolarki okiennej dla całego obiektu, wymianę stolarki drzwiowej, remont z dociepleniem elewacji, docieplenie poddaszy, remont dachu stromego i płaskiego, remont i wymianę instalacji sanitarnej i elektrycznej.Projekt

Na parterze przewidziano pomieszczenia ogólnodostępne, socjalne, techniczne, kaplicę. W holu głównym obok istniejącej klatki schodowej usytuowana będzie winda przeznaczona dla osób niepełnosprawnych (i z możliwością przewozu chorych noszonych), przejście pochylnią oraz wejście do jadalni (w tym pomieszczeń kuchennych) i pokoju dziennego.

W skrzydle bocznym ma znajdować się pokój zabiegowy, pokoje biurowe, sala ćwiczeń rehabilitacyjnych, kotłownia gazowa, hydrofornia, pomieszczenia socjalne dla pracowników oraz pralnia z magazynem bielizny. Na pierwszym piętrze w części centralnej zaprojektowano pokój dziennego pobytu oraz pokoje pensjonariuszy i dyżurkę pielęgniarki.

Na pierwszym piętrze projektowane są też 3 pokoje 2-osobowe z łazienkami, 4 pokoje 3-osobowe z łazienkami oraz jeden pokój 4-osobowy dla przewlekle chorych – leżących. Do tego pokój dla gościa, pomieszczenie zabaw z małą biblioteczką, brudownik i magazyn bielizny. Na drugim piętrze zostaną zlokalizowane pokoje pensjonariuszy, palarnia oraz korytarz prowadzący na klatkę schodową i do windy. Pokoje: jeden 2-osobowy z łazienką oraz dwa 3-osobowe z łazienkami. Dla chorych leżących zaprojektowano łazienkę z łóżkiem-wanną.

Ogólne dane

Powierzchnia użytkowa budynku to 1570,25 m2, a jego terenu 4 272,00 m2.
Nieruchomość położona jest na obszarze historycznego układu urbanistycznego Biały Kamień, wpisanego do rejestru zabytków. Wszelkie prace w ramach projektu muszą być zatem zgodne z wytycznymi konserwatorskimi i decyzją wydaną przez konserwatora zabytków.Przebudowę szkoły prezydent Roman Szełemej zapowiadał na ostatnim spotkaniu z mieszkańcami dzielnicy Biały Kamień. - W budynku tym powstanie dom seniora. W ostatnich tygodniach otrzymaliśmy unijne dofinansowanie na ten. Prace modernizacyjne rozpoczną się jesienią, a otwarcie odbędzie się w połowie przyszłego roku. Będzie zatrudniał około 30 osób - mówił wtedy. W budynku tym powstanie 30 miejsc dla seniorów z problemami w poruszaniu się, przewidywana była także świetlica środowiskowa i jadłodajnia.

Na oferty urząd miasta czeka do 18 lutego. Zakończenie robót jest wstępnie planowane do 30 września 2019. Wartość całkowita projektu to 6 209 881,71 zł. Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 2 904 784,12 zł.

Czytaj też:
BIAŁY KAMIEŃ: BĘDZIE NOWY DOM SENIORA. I WIĘCEJ MIESZKAŃ?
PODGÓRZE - GDZIE BĘDZIE KOLEJNY DOM SENIORA?

Opr. MS, ELW
Foto: Magdalena Sakowska