Kolejny dawny zakład na liście obiektów przeznaczonych do rozbiórki. Jaka jest jego historia?