Prace projektowe przebudowy ul. 1 Maja i Zachodniej trwają, a przygotowaniem do przemodelowania skrzyżowania ul. 1 Maja i Karkonoskiej jest planowane wyburzenie. ZDKiUM właśnie poszukuje wykonawcy tej rozbiórki.

Kolejne budynki znikną z mapy Wałbrzycha za sprawą inwestycji pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 367 – obwodnicy Sobięcina w Wałbrzychu („Droga Sudecka”)", czyli remont ul. 1 Maja i Zachodniej w Wałbrzychu, która ma się odbyć wedle formuły "zaprojektuj - wybuduj".

1 Maja 135 odchodzi do przeszłości

Wykonawca tej dużej inwestycji jest wyłoniony i prowadzi działania projektowe, jednocześnie ZDKiUM przygotowuje się do przebudowy (o czym pisaliśmy - Wałbrzych: Miasto zapomniało o remoncie ul. 1 Maja i Zachodniej?) m.in. poprzez wyburzenia budynków, które kolidują z nowym przebiegiem trasy. Jednym z nich jest kamienica 1 Maja nr 135 kolidująca z planowaną przebudową skrzyżowania ul. Karkonoskiej, Sportowej i 1 Maja, gdzie pojawi się sygnalizacja świetlna (Wałbrzych: Ul. 1 Maja - który odcinek pierwszy do remontu?).


Wykonawca poszukiwany


Ogłoszono przetarg na rozbiórkę tego budynku, oferenci mają czas do składania swoich propozycji do 12 października, a czas wykonania prac określono jako maksymalnie 70 dni od przekazania placu budowy. Jest więc duża szansa, że budynek ten zostanie wyburzony jeszcze jesienią.

W ramach rozbiórki, z uwagi na położenie budynku, konieczne będzie  wykonanie projektu zmiany czasowej organizacji ruchu drogowego wprowadzanej na czas prac. Rozbiórka obejmie piwnice i fundamenty na powierzchni 1/3 budynku od strony ulicy 1 Maja, zatem cały teren będzie musiał być na czas prac szczelnie ogrodzony, by osoby postronne nie miały dostępu do stref niebezpiecznych.

Wykonawca wyburzenia będzie też musiał zadbać o zmniejszenie zapylenia podczas prac, zabezpieczenie sąsiednich kamienic oraz drzew (w okolicy znajduje się pomnik przyrody), a także wywód gruzu i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.

Przypominamy, że na potrzeby tej inwestycji wyburzono już budynki przy drugim skrzyżowaniu - ul. 1 Maja z ul. II Armii:
- UL. II ARMII 9
- UL. 1 MAJA 118
- UL. 1 MAJA 116


1 Maja i Zachodnia - szczegóły remontu

Firma Eurovia Polska S.A. z Kobierzyc, wykonawca "Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 367 – obwodnicy Sobięcina w Wałbrzychu („Droga Sudecka”)" ma planowany remont zakończyć do 31 sierpnia 2022 r., mają kosztować 41 294 441,9 zł. 
Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014 2020 kwotą 35,1 mln zł, a także kwotą 3,782 mln z budżetu państwa, czyli łączne dofinansowanie wynosi 38,882 mln zł, natomiast pozostałe ok. 5% wartości inwestycji - 2,4 mln zł pochodzić ma z budżetu Wałbrzycha.


Trasa Sudecka na terenie Wałbrzycha - ul. 1 Maja i Zachodnia:

Kanał Sobięcinki czyszczony i do przebudowy z ul. 1 Maja [FOTO]
Wałbrzych: Ul. 1 Maja - który odcinek pierwszy do remontu?  
Wałbrzych: Sobięcin doczekał się remontu ul. 1 Maja i Zachodniej! [FOTO]

WAŁBRZYCH: REMONT 1 MAJA I ZACHODNIEJ - WYKONAWCA WYŁONIONY
REMONT UL. 1 MAJA I ZACHODNIEJ NIE JEST ZAGROŻONY
POŻEGNANIE Z UL. 1 MAJA I OBWODNICĄ BOGUSZOWA?
TRASA SUDECKA: SĄ OFERTY I DWA ETAPY


pełna lista kamienic przeznaczonych do rozbiórki w Wałbrzychu w latach 2019 - 2020 -WAŁBRZYCH: BUDYNKI DO WYBURZENIA W LATACH 2019-2020 [LISTA i ZDJĘCIA]


ROZBIÓRKOWY SEZON TRWA. CO DO WYBURZENIA?

WAŁBRZYSKIE BUDYNKI: KTÓRE DO WYBURZENIA, KTÓRE RATOWAĆ?
OBWODNICA BOGUSZOWA - CO DO WYBURZENIA?

SEZON NA WYBURZENIA: CO ZNIKNIE Z MAPY?

WYBURZENIA W WAŁBRZYCHU. SPRAWDŹ, CO ZNIKNIE Z MAPY MIASTA.
PALESTYNA - WKRÓTCE PIERWSZE WYBURZENIA
PALESTYNA DO WYBURZENIA I NIE TYLKO

NA GRUZACH PALESTYNY ODPOCZNIEMY
CO WYBURZĄ NA POTRZEBY BUDOWY OBWODNICY?
ARMII KRAJOWEJ 51
PAWILON 1 MAJA 8 - 10
ŻEROMSKIEGO 6
Ul. DŁUGOSZA 1
 UL. 1 MAJA 116
UL. LIMANOWSKIEGO 11
UL. II ARMII 9
ZIELONY RYNEK
UL. WROCŁAWSKA 116
UL. WROCŁAWSKA 131
WYBURZANIE BYŁEJ FABRYKI PORCELANY
CHŁODNIA NORDIS PRZY UL. DŁUGIEJ
UL. NIEPODLEGŁOŚCI 233 - POD WIADUKTEM
UL. ANDERSA 66
 UL. KILIŃSKIEGO 2-4

 UL. KOŚCIUSZKI 7A
UL. 1 MAJA 118
TRWA WYBURZANIE SEPARATORA
ZABYTKOWY PORTAL SEPARATORA TRAFI DO STAREJ KOPALNI


oprac. Elżbieta Węgrzyn
fot. archiwalne Magdalena Sakowska