Szczegóły już ustalono, kwestie finansowe również. Wałbrzych i Boguszów-Gorce wkrótce podpiszą aneks do porozumienia komunikacyjnego umożliwiającego wydłużenie trasy autobusów jadących z Wałbrzycha do Kuźnic również o Stary Lesieniec. Zobaczcie rozkład jazdy autobusów, który będzie obowiązywał od października.

1 maja 2013 roku linia nr 2 została wydłużona do Boguszowa-Gorc, dzięki niej transport publiczny połączył z Wałbrzychem dzielnice Boguszów, Osiedle Krakowskie i Gorce, a od 1 września 2015 roku wybrane kursy "dwójki" dojeżdżają do Kuźnic Świdnickich. Bez komunikacji publicznej pozostała już tylko jedna dzielnica miasta. - Stary Lesieniec jest jedyną dzielnicą pozbawioną komunikacji publicznej. My obiecaliśmy w programie wyborczym zajęcie się tym problemem i staraliśmy się od początku roku to zrealizować. Problem braku komunikacji jest bardzo poważny, w ubiegłym miesiącu jedna z mieszkanek przygotowała nawet apel do władz miasta i zorganizowała spotkanie z mieszkańcami Starego Lesieńca, na którym przedstawili oni swoje potrzeby i oczekiwania w zakresie funkcjonowania komunikacji publicznej. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami gminy Wałbrzych dopiero we wrześniu mogliśmy wrócić do rozmów na ten temat, czego teraz efektem będzie przedłużenie trasy autobusu nr 2 do Starego Lesieńca - mówi Sebastian Drapała, zastępca burmistrza Boguszówa-Gorc.

 Spotkania robocze władz Boguszowa-Gorc i władz Wałbrzycha oraz przedstawicieli ZDKiUM mające na celu uzgodnienie skomunikowania również Starego Lesieńca odbywały się regularnie i już w grudniu 2018 roku przetestowano techniczną możliwość zawracania wałbrzyskiego autobusu na zatoce w Starym Lesieńcu. Wiosną impet wprowadzenia zmian został przystopowany z racji rozpoczęcia przez Wałbrzych budowy obwodnicy. - Obecnie nie jesteśmy w stanie przewidzieć skutków planowanych objazdów oraz wpływu nowej organizacji ruchu na funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Z tego powodu zmuszeni jesteśmy do wstrzymania prac polegających na analizie możliwości skierowania autobusów linii nr 2 do Starego Lesieńca - czytamy w piśmie z 8 kwietnia podpisanym przez dyrektora ZDKiUM.

Zmiana organizacji ruchu obowiązująca od czerwca do września przeszła już największa próbę - szczytu powakacyjnego - i do rozmów wrócono. Władze miasta 11 września 2019 r. w siedzibie ZDKiUM w Wałbrzychu odbyło się kolejne spotkanie robocze z udziałem Grzegorza Łuczki - wz. sekretarza miasta i Bogusława Rogińskiego, zastępcy dyrektora ZDKiUM. Na nim omówiono i ustalono nowy rozkład jazdy, uwzględniający wydłużenie dotychczasowej trasy autobusu jadącego do Kuźnic o dzielnicę Stary Lesieniec. Spotkania dotyczące komunikacji miejskiejz mieszkańcami i przedstawicielami ZDKiUM prowadzili boguszowscy radni opozycji.

Wbrew wcześniejszym propozycjom zdecydowano się na przedłużenie nie części z 11 kursów linii nr 2 do Kuźnic w dni robocze, by dojeżdżały do Starego Lesieńca, ale przedłużeniu mają ulec wszystkie wzmiankowane kursy, podobnie 7 sobotnich i 4 niedzielne.

Dodatkowo w tygodniu uruchomiony będzie dodatkowy kurs z Wałbrzycha po godzinie 22.00. Nowy rozkład jazdy ma obowiązywać od dnia 1 października 2019 roku. Przedłużenie linii nr 2 do Starego Lesieńca na kosztować Boguszów-Gorce dodatkowe 14 926,03 zł miesięcznie, z uwagi na to, że gminy korzystające z transportu wałbrzyskiego ponoszą cześć jego kosztów. Zgodnie z wcześniejszym porozumieniem transportowym, za skomunikowanie z Wałbrzychem pozostałych dzielnic gmina płaci miesięcznie 22 144,98 zł.

Dodatkowo, Boguszów-Gorce nie rezygnuje z szansy dodatkowych dojazdów dla mieszkańców zapewnionych na bazie odtworzenia "PKS-ów". Pisaliśmy o tym - Wałbrzych i region: PKS powróci do podwałbrzyskich gmin?

Oto proponowany rozkład jazdyO sprawie pisaliśmy:
WAŁBRZYCH - BOGUSZÓW-GORCE: NIE BĘDZIE PRZEDŁUŻENIA LINII NR 2?

AUTOBUSY LINII NR 2 POJADĄ JESZCZE DALEJ

Zobacz też:
LINIA NR 11 WYDŁUŻONA [NOWY ROZKŁAD]
DWIE LINIE AUTOBUSOWE CZEKAJĄ ZMIANY

LINIA NR 8 POJEDZIE JESZCZE DALEJ?
KIEDY AUTOBUS DO STRUGI I DO STARYCH BOGACZOWIC?
KOMUNIKACJA MIEJSKA POJEDZIE DO KOLEJNEJ GMINY?
AUTOBUS LINII NR 8 DO STRUGI I STARYCH BOGACZOWIC (ROZKŁAD JAZDY)

AUTOBUS MIEJSKI Z WAŁBRZYCHA DO CZECH: ZAPRASZAMY NA POLSKO CZESKIE POGRANICZE
LINIA NR 8 I 12 W WEEKEND DO KSIĄŻA [ROZKŁAD]
NIE BĘDZIE LETNICH WEEKENDOWYCH AUTOBUSÓW DO ZAGÓRZA


Elżbieta Węgrzyn