Podczas piątkowego (12 kwietnia) spotkania zastępcy burmistrza Sebastiana Drapały z mieszkańcami Kuźnic Świdnickich poruszono wiele tematów. Jednym z nich było przedłużenie linii nr 2 do Starego Lesieńca.

Linia nr 2 jeszcze dalej

Od grudnia 2018 roku władze Boguszowa-Gorc zabiegają o możliwość przedłużenia wybranych kursów linii nr 2 dojeżdżających do Kuźnic Świdnickich by dojeżdżały również do Starego Lesieńca. Pisaliśmy o tym - AUTOBUSY LINII NR 2 POJADĄ JESZCZE DALEJ. Jeszcze w ubiegłym roku sprawdzono możliwości manewrowe autobusów i to, czy po drodze nie ma ograniczeń tonażowych. Wcześniej, przy okazji przebudowy drogi powiatowej zlikwidowano bariery uniemożliwiające autobusom zakręcanie na starolesieńskiej pętli. Przeciwwskazań technicznych nie stwierdzono, w tym roku przystąpiono do przedstawiania oczekiwań oraz warunków oraz negocjacji. Gminie zależało przede wszystkim na zagospodarowaniu tych kursów autobusu, które po zakończeniu na ul. Żeromskiego wiążą się z długim, często ponad 20-minutowym postojem na pętli. - Chcieliśmy, by w tym czasie wybrane autobusy jadące przez Kuźnice I skręcały w ul. Głowackiego, przejeżdżały przez Stary Lesieniec ul. Kosynierów do pętli, wracały tą samą trasą i jechały do Kuźnic II na ul. Żeromskiego do końcowej pętli zbiorczej. Dodatkowy przejazd i postoje autobusu wydłużą jego trasę o 11 - 12 minut - wyjaśnia Grzegorz Łuczko p.o. sekretarza UM w Boguszowie-Gorcach.


Martwy punkt

Rozmowy utknęły w martwym punkcie do początku kwietnia, kiedy to gmina otrzymała pismo z Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu.
- Od miesiąca maja br. rozpocznie się budowa obwodnicy zachodniej Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35. Wprowadzona nowa organizacja ruchu w Gminie Wałbrzych spowoduje znaczące utrudnienia w ruchu pojazdów, w tym również autobusów komunikacji miejskiej. Obecnie nie jesteśmy w stanie przewidzieć skutków planowanych objazdów oraz wpływu nowej organizacji ruchu na funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Z tego powodu zmuszeni jesteśmy do wstrzymania prac polegających na analizie możliwości skierowania autobusów linii nr 2 do Starego Lesieńca - czytamy w piśmie z 8 kwietnia podpisanym przez dyrektora ZDKiUM.  
Choć pismo mówi i wstrzymaniu, a nie całkowitym przerwaniu prac nad przedłużeniem trasy linii nr 2, to władze Boguszowa-Gorc nie kryją swojego rozczarowania. - Linię nr 8 udało się ostatnio przedłużyć, mimo że ją również czekają zmiany rozkładu podczas budowy obwodnicy, a rozmowy dotyczyły tylko tych kursów linii nr 2, które związane są z długimi postojami - komentują podczas spotkania z mieszkańcami Kuźnic Świdnickich wiceburmistrz Sebastian Drapała, Grzegorz Łuczko i wicestarosta Iwona Frankowska. Ta ostatnia nie kryje, że uważa tę decyzję za podyktowaną względami politycznymi.

Do rozmów dotyczących przedłużenia linii nr 2 będzie można wrócić jak wprowadzona tymczasowa organizacji ruchu na czas budowy obwodnicy okrzepnie i mieszkańcy Wałbrzycha oraz gmin sąsiednich przyzwyczają się do utrudnień, a w najgorszym wypadku poczekać do połowy 2021 roku, kiedy obwodnica będzie gotowa. 


Zobacz też:
LINIA NR 11 WYDŁUŻONA [NOWY ROZKŁAD]
DWIE LINIE AUTOBUSOWE CZEKAJĄ ZMIANY

LINIA NR 8 POJEDZIE JESZCZE DALEJ?
KIEDY AUTOBUS DO STRUGI I DO STARYCH BOGACZOWIC?
KOMUNIKACJA MIEJSKA POJEDZIE DO KOLEJNEJ GMINY?
AUTOBUS LINII NR 8 DO STRUGI I STARYCH BOGACZOWIC (ROZKŁAD JAZDY)

AUTOBUS MIEJSKI Z WAŁBRZYCHA DO CZECH: ZAPRASZAMY NA POLSKO CZESKIE POGRANICZE
LINIA NR 8 I 12 W WEEKEND DO KSIĄŻA [ROZKŁAD]
NIE BĘDZIE LETNICH WEEKENDOWYCH AUTOBUSÓW DO ZAGÓRZA

Elżbieta Węgrzyn