Nieznane dokumenty, odkrycia przyrodnicze, konkretne plany na przyszłość, a przede wszystkim modelowa wspólpraca. Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie wspólnie z kluczowymi interesariuszami i ekspertami zewnętrznymi wypracowali zintegrowaną koncepcję ochrony i zarządzania krajobrazem doliny Pełcznicy pod Książem. Trwający ponad cztery lata projekt został sfinansowany ze środków Niemieckiej Federalnej Fundacji Środowisko.