Ile mamy w naszym mieście i powiecie osób bezrobotnych - jak to zmieniła pandemia, jak sprawa wygląda w regionie, kogo poszukują u nas do pracy?


Na tle regionu

Według danych opracowanych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w końcu sierpnia 2020 w ewidencji powiatowych urzędów pracy województwa dolnośląskiego odnotowano 69 671 osób bezrobotnych. Pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy 11 074 miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, blisko 8% ofert miej niż w lipcu 2020. Na 1 zgłoszone wolne miejsce pracy przypadał przeciętnie 0,7 nowo zarejestrowanego bezrobotnego. Według GUS stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie dolnośląskim wyniosła. Podobnie jak w poprzednim miesiącu,  5,7%. W kraju wskaźnik bezrobocia od czerwca nie zmienił się i utrzymuje wartość 6,1%.


W okresie sprawozdawczym odnotowano na dolnośląskim rynku pracy niewielki spadek bezrobotnych w porównaniu do stanu na dzień 31.07.2020 r., tj. o 162 osoby. To pierwszy taki spadek odnotowany od kilku miesięcy w czasach pandemii COVID-19.


W sierpniu 2020 największą liczbę bezrobotnych pozostających w ewidencji powiatowych urzędów pracy odnotowano w mieście Wrocław, tj. 9,4 tyś. osób. Powiat górowski, w którym według stanu na dzień 31.08.2020 stopa bezrobocia osiągnęła najwyższą wartość na Dolnym Śląsku, tj. 15,8%, odnotował liczbę bezrobotnych na poziomie 1,8 tyś. osób. W Wałbrzychu było 2518 bezrobotnych, w powiecie wałbrzyskim 1765.


Trzech na jedno miejsce

W 18 powiatach województwa dolnośląskiego odnotowano spadek liczby bezrobotnych w porównaniu do poprzedniego miesiąca, w tym największy w powiecie dzierżoniowskim (-78 osób), natomiast wzrost odnotowano w 11 powiatach, w tym największy powyżej 100 osób w powiecie wrocławskim grodzkim (+121 osób). Sytuacja bez zmian pozostała w powiecie kamiennogórskim. W Wałbrzychu ubyło 34 bezrobotnych, w powiecie sześciu.

Najwięcej ofert pracy (powyżej 500), które stanowiły ponad 55% ofert w całym województwie dolnośląskim, odnotowano w powiatach: wrocławskim grodzkim (2 632), wrocławskim ziemskim (1 469), świdnickim (786), legnickim grodzkim (634) oraz oławskim (583). Niestety powiat wałbrzyski znalazł się tu na czele smutnej statystyki powiatów o najwyższym wskaźniku napływu bezrobotnych przypadających na jedno miejsce pracy - w sierpniu pojawiły się tam 63 oferty pracy i 188 bezrobotnych, więc na jedno miejsce pracy przypadało ich trzech.


W sierpniu 2020 r. stopa bezrobocia w województwie dolnośląskim, podobnie jak w lipcu, wyniosła 5,7%. Wzrost stopy odnotowano w 7 powiatach, spadek w 12. Najwyższą wartość osiągnęły powiaty: górowski (15,8%), złotoryjski (14,9%), wałbrzyski (13,9%), kłodzki (12,7%) oraz lwówecki (12,1%). W Wałbrzychu było 6%.


Marnie w porównaniu z zeszłym rokiem...

W sierpniu, jak już wspomnieliśmy, w Wałbrzychu było zarejestrowanych 2518 bezrobotnych, w tym 484 z prawem do zasiłku, a w powiecie 1765, w tym 402 z prawem do zasiłku. Dla porównania w marcu, kiedy rozpoczynała się pandemia, było odpowiednio 2167 i 1662, czyli widać mocny wzrost w mieście, bo przecież sierpień to szczyt lata i prac sezonowych. W sierpniu roku 2019 w Wałbrzychu mieliśmy tylko 1927 osób bez pracy, natomiast w powiecie 1459.

W sierpniu 2020 w Wałbrzychu zarejestrowało się 230 nowych osób,
w tym 128 kobiet, a 199 osób podjęło pracę. W powiecie przybyło w sierpniu 188 bezrobotnych, w tym 108 kobiet, a 125 podjęło pracę.

W poszczególnych gminach od początku roku wygląda to nas
tępująco (największy wzrost liczby bezrobotnych widać w gminach Głuszyca i Boguszów-Gorce, a w Jedlinie-Zdroju i Starych Bogaczowicach odnotowano wyraźny spadek):


Nazwa gminyLiczba zarejestrowanych bezrobotnych
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Szczawno-Zdrój 99 95 95 103 109 110 110 112        
Stare Bogaczowice 95 95 96 95 99 101 91 87        
Walim 234 240 247 253 253 255 237 253        
Głuszyca 186 201 198 214 226 238 250 243        
Jedlina-Zdrój 151 148 146 153 158 142 140 139        
Boguszów-Gorce 572 575 578 582 581 611 611 606        
Czarny Bór 132 141 147 159 148 146 146 138        
Mieroszów 163 157 155 155 180 186 186 187    


A kogo szukają?

We wrześniu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu pojawiło się około 80 ofert pracy. Poszukiwano między innymi osób sprzątających, inżyniera budowy, pracowników budowy, kierowców, bibliotekarza, opiekunów osób starszych, konserwatorów, pracowników produkcji pracowników do spraw marketingu, operatorów maszyn, recepcjonisty, wychowawców, pracowników biurowych, księgowych, nauczycieli języka angielskiego i WF, nauczyciela przedszkolnego, magazynierów, mechaników, szwaczek, palaczy, pracownika pralni, maglarki, ślusarza, glazurnika, elektryków i oczywiście lekarzy oraz pielęgniarek.

Obecnie urząd ma 125 aktualnych ofert z Wałbrzycha i powiatu, zawierających w sumie 580 miejsc pracy. To dużo więcej, niż było w kwietniu czy w maju (WAŁBRZYCH, POWIAT: DRGNĘŁO NA RYNKU PRACY. KTO POSZUKIWANY?).

W kraju wskaźnik bezrobocia od czerwca nie uległ zmianie i utrzymuje wartość 6,1%, więc Wałbrzych trzyma się średniej. W rankingu pod względem wielkości stopy bezrobocia rejestrowanego województwo dolnośląskie znalazło się na szóstym miejscu w kraju za: Wielkopolską, Śląskiem, Małopolską i Mazowszem, oraz Pomorskim.


Czytaj też: