Pracownik, który zatrudniony jest na umowę o pracę, chroniony jest przepisami Kodeksu Pracy. Posiada z tego tytułu takie przywileje jak m. in. możliwość pójścia na płatny urlop. Ilość dni wolnych do wykorzystania zależy od stażu pracy. Wymiar urlopu dla osób, których staż pracy jest niższy niż 10 lat mają do dyspozycji 20 dni w roku kalendarzowym. Z kolei pracownikom zatrudnionym dłużej niż 10 lat urlop ten przysługuje w wymiarze 26 dni. Żeby pracownik mógł skorzystać z urlopu musi złożyć swojemu przełożonemu wniosek urlopowy, dopiero po jego akceptacji może udać się na wolne?