Kilkanaście szpitali i placówek zdrowia na Dolnym Śląsku podpisało z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym umowę w ramach projektu „Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOP SOR)”. Teraz pacjenci na SOR-ze mają być segregowani pod względem stanu zdrowia. I ma być szybciej, ale powstają pytania, czy nowemu rozwiązaniu nie zagrożą braki kadrowe w szpitalach.


Wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak i wiceminister zdrowia Zbigniew Król uczestniczyli w uroczystości zawarcia umów partnerskich pomiędzy Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym a podmiotami, w których funkcjonują szpitalne oddziały ratunkowe na Dolnym Śląsku. Umowy zostały zawarte w ramach realizacji projektu „Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOP SOR)”.

TOP SOR to projekt Ministerstwa Zdrowia mający na celu ujednolicanie sposobu przyjmowania pacjentów w SOR-ach względem pilności (stanu zdrowia). Pacjenci przyjmowani do SOR będą poddawani badaniu - TRIAGE, po którym zostanie im przydzielona kategoria pilności według jednolitych zasad w całym kraju (numer, opaska z odpowiednim kolorem). Zakupiony zostanie odpowiedni sprzęt (monitor do wyświetlania informacji, drukarka do drukowania numerków i opasek triażowych). Będzie to przypominało biletomaty funkcjonujące w urzędach, na przykład w ZUS-ie, pacjenci będą dzieleni na pięć kategorii i zgodnie z tym otrzymywać "bilet" decydujący o kolejności przyjęcia w kolorze czerwonym (najpilniejszy, do przyjęcia natychmiast), pomarańczowym (10 minut), żółtym (60 minut), zielonym (120 minut) i niebieskim (240 minut - najmniej pilny). Ci ostatni mogą być odesłani do lekarza rodzinnego.


Poniżej lista podmiotów, których przedstawiciele podpisali 25 czerwca w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim umowy w ramach projektu:

 • EMC Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich
 •  Wielospecjalistyczny Szpital w Zgorzelcu
 • Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
 • Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie
 • Głogowski Szpital Powiatowy
 • Regionalne Centrum Zdrowia Lubin
 • Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
 • Regionalny Szpital Specjalistyczny SPZOZ „Latawiec” w Świdnicy
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
 • Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A w Polanicy Zdrój
 • 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

W związku z tym, że część nowych rozwiązań trzeba będzie wprowadzić od 1 lipca, a w dużych szpitalach obowiązkowe będą od października, dyrektorzy szpitali wyrażają obawy, czy te regulacje są dostatecznie precyzyjne.

Mają one skrócić wielogodzinne oczekiwanie na przyjęcie na oddziale, ale istnieją obawy, czy w związku z brakami kadrowymi stan zdrowia chorego będzie sprawdzany dostatecznie często, by szybko zauważyć, że mu się pogorszyło i trzeba go przesunąć do innej, pilniejszej grupy. Nowe przepisy pozwolą odsyłać chorych z SOR do nocnej opieki zdrowotnej.

Są też obawy, czy o przydzieleniu pacjenta do danej grupy będzie zawsze decydował lekarz, czy nie będzie to na przykład ratownik z karetki. Do tego tam, gdzie szpitale mają już swój system rejestracji, prowadzący "triaż" mogą wykonywać podwójną pracę.


Opr. MS
Foto: ilustracyjne