Mimo że są możliwości wczesnego wykrywania nowotworów, a także odpowiedniego leczenia, część chorych nie dożywa nawet momentu, w którym można objąć ich wsparciem w hospicjum. Przyczynami są głównie duża liczba pacjentów i niewystarczające finansowanie hospicjów.