Podczas pożaru, wycieku gazu czy też innej niebezpiecznej sytuacji najważniejsze jest bezpieczne opuszczenie budynku. Aby cała akcja przebiegała jak najbardziej sprawnie i bezproblemowo, należy stosować się do kilku podstawowych zasad. Dzięki temu nasze zdrowie i życie nie będą zagrożone.


Jak zachować się podczas ogłoszenia ewakuacji

Prawdopodobnie najważniejszą rzeczą, jaką można zrobić w obliczu zagrożenia i która ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo, jest zachowanie spokoju i stosowanie się do wydawanych poleceń. Człowiek w stresie zachowuje się w nieprzewidywalny i irracjonalny sposób, co może prowadzić do pogorszenia sytuacji. Natomiast zachowane zimnej krwi i opanowania przyczyni się nie tylko nam samym, ale też innym osobom. Powinno się w miarę spokojnie udać do wyjścia ewakuacyjnego, a w przypadku biurowców i zakładów pracy zabrać ze sobą tylko najważniejsze przedmioty osobiste. Na czas przeprowadzania akcji ewakuacyjnej nie można krzyczeć, popychać innych oraz zawracać bez naprawdę ważnej potrzeby.

Konieczność ewakuacji powinna zostać ogłoszona w taki sposób, aby dotarła do wszystkich ludzi znajdujących się na terenie obiektu. W przypadku budynków publicznych w stylu galerii handlowych czy obiektów sportowych zazwyczaj zostanie nadany komunikat przez głośniki. W pozostałych przypadkach obowiązek ogłoszenia ewakuacji spoczywa na osobie do tego wyznaczonej. Taka osoba przeprowadza też ewakuację zgodnie z obowiązującymi zasadami.
 

Znaki ewakuacyjne

Najbardziej pomocne podczas ewakuacji są oczywiście znaki ewakuacyjne, które wskazują w jakim kierunku należy się udać aby wydostać się na zewnątrz budynku. Najważniejsze informacje dotyczące tych tabliczek znajdują się pod linkiem https://znaki-bhp.pl/znaki-ewakuacyjne-i-ich-znaczenie.

Znaki ewakuacyjne powinny być umieszczone we wszystkich newralgicznych miejscach, w których może zajść wątpliwość co do tego, w którym kierunku znajdują się drzwi ewakuacyjne. Są to więc klatki schodowe i rozwidlenia korytarzy, gdzie zamontowanie prawidłowego znaku jest niezwykle istotne. Trzeba bowiem pamiętać, że wyjście ewakuacyjne to nie zawsze główne wyjście z budynku. Czasami tę funkcję pełnią drzwi boczne, które wychodzą na puste place lub parkingi, gdzie mogą zebrać się ewakuowani ludzie.

Znaki ewakuacyjne to prostokątne lub kwadratowe zielone tabliczki z fotoluminescencyjnymi elementami co oznacza, że świecą w ciemności. Dzięki temu nawet w przypadku braku prądu są one dobrze widoczne i wskazują drogę do wyjścia.
 

Miejsce zbiórki do ewakuacji

Po opuszczeniu budynku należy udać się bezpośrednio do wyznaczonego miejsca zbiórki. W przypadku dużych obiektów oraz zakładów pracy taki punkt jest oznaczony przez stosowną tabliczkę. Zdecydowanie nie powinno się oddalać z tego miejsca na własną rękę, ponieważ mogłoby to wprowadzić w błąd służby ratunkowe oraz osoby przeprowadzające akcję ewakuacyjną. Mogłyby one uznać, że nieobecna osoba wciąż przebywa wewnątrz budynku i na darmo pośpieszyć jej na ratunek narażając przy tym swoje życie.
 
Podsumowując, aby bezpiecznie ewakuować się z budynku należy zachować spokój, postępować zgodnie z poleceniami, podążać za znakami bezpieczeństwa znajdującymi się na terenie obiektu oraz jak najszybciej udać się na miejsce zbiórki do ewakuacji.