Gotowanie jest dziś modne, również w naszym mieście. Problem w tym, że efekty starań wałbrzyszan bywają różne. Przykładowo, w sobotę, 10 czerwca, strażacy aż dwa razy gasili płonące garnki.