Wałbrzyszanie, którzy pilnie śledzą każdy postęp w kwestii budowy przystanku Wałbrzych Śródmieście / Wałbrzych Centrum z pewnością ucieszą się, że za PKP PLK S.A. kolejny ważny krok w kierunku realizacji tej ważnej inwestycji.

O tym niewielkim, ale jednak przełomie, dowiedzieli się pierwsi mieszkańcy Podgórza podczas spotkania z prezydentem Wałbrzycha. - Dziś kolej uzyskała pozwolenie na budowę przystanku Wałbrzych Śródmieście, co nie było łatwe z uwagi na nachylenie terenu w miejscu, gdzie ma powstać ten nowy przystanek kolejowy. Wykonawca prac został już wyłoniony - mówi Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha. 
Postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: „Budowa zintegrowanego przystanku kolejowego Wałbrzych Śródmieście, przewidziana do realizacji na terenie działek nr 239/3, AM-4, obr. 0021 Nowe Miasto, nr 86, AM-3, obr. 0028 Sobięcin, j. ew. miasto Wałbrzych” w ramach zadania "Modernizacja linii kolejowej nr 274 Wrocław - Zgorzelec na odcinku Wrocław - Jelenia Góra" zostało wszczęte na początku października tego roku.
Dziś wiemy, że zakończyło się ono dla naszego miasta oraz inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe, a także wykonawcy tej inwestycji pozytywnie. 

Przypominamy, że pozwolenie na wycinkę drzew na potrzeby inwestycji zostało wydane w kwietniu 2015 roku, pozwolenie na budowę zostało wydane w ubiegłym roku, wyłoniono też w ostatnich miesiącach wykonawcę prac w przetargu obejmującym działania na terenie Wałbrzycha Szczawienko, Świebodzic i Wałbrzycha Śródmieście. Na początku października plac budowy przekazano wykonawcy, który rozpoczął działania od remontów w okolicy stacji Wałbrzych Szczawienko.

Wałbrzych Śródmieście zwany też  Wałbrzychem Centrum to planowany od lat nowy przystanek kolejowy przy ul. Lubelskiej z małą galerią handlowej, gdzie ma być także poczekalnia dworca kolejowego i autobusowego. Zakończenie prac w trzech lokalizacjach jest planowane na 2023 rok, ale dotyczy to całości inwestycji, więc Wałbrzych Śródmieście może zostać ukończony wcześniej.

- Początek prac został wyznaczony na czerwiec 2018. Gmina ma w ramach tego zadania wykonać fragment drogi dojazdowej - dodaje Roman Szełemej. Gmina Wałbrzych zgodnie z uzgodnieniami zbuduje dwie drogi dojazdowe od strony ronda na Wysockiego i od strony Lubelskiej oraz plac dworcowy i parking.
Po zakończeniu inwestycji kolejowej powstanie też dworzec autobusowy i przystanek komunikacji miejskiej. Na budowę przystanku w Śródmieściu PKP PLK przeznacza ok. 15 mln zł netto. Przy przystanku kolejowym ma powstać obiekt handlowy - Galeria 7 w Wałbrzychu - projektowany przez spółkę Octava S.A.


Czytaj też:
PRZYSTANEK WAŁBRZYCH ŚRÓDMIEŚCIE - JUŻ WKRÓTCE KOLEJNY KROK

WAŁBRZYCH SZCZAWIENKO I ŚRÓDMIEŚCIE - RUSZAJĄ PRACE
WAŁBRZYCH ŚRÓDMIEŚCIE - UMOWA Z WYKONAWCĄ PODPISANA
WAŁBRZYCH ŚRÓDMIEŚCIE I SZCZAWIENKO - CO DALEJ Z INWESTYCJĄ?
WAŁBRZYCH ŚRÓDMIEŚCIE - POROZUMIENIE PODPISANE
WAŁBRZYCH CENTRUM I SZCZAWIENKO JUŻ PO OTWARCIU OFERT
WAŁBRZYCH CENTRUM: OGŁOSZONO PRZETARG
STACJA WAŁBRZYCH ŚRÓDMIEŚCIE - COŚ DRGNĘŁO

STACJA WAŁBRZYCH CENTRUM - TERAZ POZWOLENIE NA BUDOWĘ I WYCINKA

O obiekcie handlowym:
WAŁBRZYCH CENTRUM - GALERIA 7 JUŻ WKRÓTCE (WIZUALIZACJE)


Elżbieta Węgrzyn, Magdalena Sakowska
fot. Magdalena Sakowska - okolice ul. Lubelskiej - jesień 2017.