Sąd Rejonowy w Wałbrzychu rozpoznał zażalenie Mirosława Lecha , wójta Starych Bogaczowic i jego zastępcy – Bogdana Stochaja na zatrzymanie dokonane w dniu 12 października 2017 roku przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na podstawie postanowienie Prokuratora Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 12 października 2017 roku i stwierdził, że było ono zasadne, legalne i prawidłowe.

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu utrzymał także w mocy zaskarżone przez obu podejrzanych postanowienia Prokuratora Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 12 października 2017 roku w przedmiocie zastosowania wobec nich środków zapobiegawczych w postaci poręczenia majątkowego w kwotach po 10.000 złotych.

Obaj podejrzani usłyszeli zarzuty dotyczące przyjmowania korzyści majątkowych i poświadczania nieprawdy w dokumentach.


Przeczytaj też:
POTRAKTOWALI NAS JAK NAJGROŹNIEJSZYCH PRZESTĘPCÓW
STARE BOGACZOWICE - WÓJT I ZASTĘPCA PODEJRZANI O KORUPCJĘ


fot. Elżbieta Węgrzyn