Pisaliśmy już o planach utworzenia elektrowni fotowoltaicznej w kilku miejscach naszego miasta. Ten jest nowy.


O planowanych w naszym mieście farmach fotowoltaicznych pisaliśmy w czerwcu 2020 roku: WAŁBRZYCH: GDZIE MA POWSTAĆ FARMA FOTOWOLTAICZNA? Brano wtedy pod uwagę dwie lokalizacje: przy ul. Wysockiego obok Starej Kopalni i przy Stacyjnej na Szczawienku, wskazywano też inne miejsca, a w grudniu pojawiła się lokalizacja dla kolejnej elektrowni słonecznej - Poniatów: WAŁBRZYCH: MA U NAS POWSTAĆ ELEKTROWNIA SŁONECZNA. GDZIE?

Teraz coś nowego w tej części miasta. Prezydent Wałbrzycha
 zawiadamia, że na wniosek AVAL2 Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Kapitańskiej 3A, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 20 MW włącznie (w tym także etapowo) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerze ewidencyjnym 47/3; 45/3; 44/3; 46/3; 28; 27; 29; 24; 25 obręb: Podzamcze 47, miasto: Wałbrzych”. Dokładnie to kilka wąskich podłużnych działek za garażami przy Alei Podwale, dziś są tam pola uprawne i nieużytki.

Strony mogą brać czynny udział w każdym etapie postępowania, mogą zapoznawać się z aktami 
zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Biura Środowiska i Klimatu Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, pok. 206. Prezydent miasta wyda ocenę oddziaływania na środowisko po zasięgnięciu opinii:
• Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu,
• Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu,
• Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Legnicy.


O elektrowniach i instalacjach fotowoltaicznych pisaliśmy:
WAŁBRZYCH: GDZIE MA POWSTAĆ FARMA FOTOWOLTAICZNA? 
WAŁBRZYCH: MA U NAS POWSTAĆ ELEKTROWNIA SŁONECZNA. GDZIE?

FARMA FOTOWOLTAICZNA W POBLIŻU Z ZIELONĄ ENERGIĄ DLA WAŁBRZYCHA?
Wałbrzyski Klaster Energetyczny zadba o niższe ceny energii
Wałbrzych: U nas zielona energia i ekologiczna żywność?
OSZCZĘDZĄ NA RACHUNKACH - MAJĄ WŁASNĄ ELEKTROWNIĘ SŁONECZNĄ


Opr. MS
Foto: Magdalena Sakowska