Pisaliśmy już o planach utworzenia elektrowni fotowoltaicznej w kilku miejscach naszego miasta. Ten jest nowy.