Na dachu bloku przy ul. Wiejskiej w wałbrzyskiej dzielnicy Biały Kamień panele fotowoltaiczne wytwarzają bezpłatną energię m.in. do zasilania urządzeń oraz oświetlenia otoczenia budynku. Na takie inwestycje dla dolnośląskich spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot do podziału jest 25 mln złotych z programu PROSUMENT. O te środki wciąż można się starać.

Oszczędzą pieniądze, skorzysta środowisko
- Wspólnota z Wałbrzycha zamontowała 102 panele o łącznej mocy ponad 17 kW.  Fundusz wypłacił na realizację tej inwestycji ponad 90 tys. złotych, w tym około 40 proc. z tej kwoty jest dotacją, pozostała część to niskooprocentowana pożyczka - mówi Aleksander Marek Skorupa, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Energia uzyskana z ogniw jest wykorzystana do oświetlenia części wspólnych budynku takich jak kotłownia, piwnice, korytarze oraz do zasilania pompy ciepła. - Panele zamontowane zostały na początku czerwca, pełną opłacalność odczujemy za rok. Wspólnocie chodziło o obniżenie kosztów eksploatacyjnych. Część energii będzie oddawana do zakładu energetycznego i rozliczana na zasadzie saldowania energii – mówi Zdzisław Dertkowski z zarządu wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wiejskiej w Wałbrzychu. Przedstawiciele wspólnoty szacują, że oszczędności roczne w rozliczeniu energii wyniosą blisko 10 tys. zł. Zyska także środowisko. Do powietrza trafi mniej dwutlenku węgla - w ciągu roku nawet o ponad 13 ton.


Są jeszcze środki na energooszczędne inwestycje
WFOŚiGW we Wrocławiu otrzymał z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu PROSUMENT w naszym regionie 25 mln złotych. W kwocie tej mieści się 16 mln zł pożyczki i 9 mln zł dotacji. O środki z programu PROSUMENT mogą wnioskować wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Pieniądze można przeznaczyć nie tylko na montaż paneli fotowoltaicznych, ale również na powstanie instalacji źródeł ciepła opalanych biomasą, pomp ciepła, kolektorów słonecznych, małych elektrowni wiatrowych i mikrokogenerację.

Oprócz wspólnoty mieszkaniowej w Wałbrzychu środki finansowe pozyskały także spółdzielnie we Wrocławiu, Legnicy, Miliczu i Jaworze. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu mieści się w Szczawnie-Zdroju przy ul. Kolejowej, jego przedstawiciele udzielą wspólnotom pomocy w kwestiach formalnych związanych z przygotowaniem wniosku i zawarciem umowy. Chętni do uczestnictwa w programie powinni się pospieszyć, bo wnioski przyjmowane będą jedynie do końca października, a umowy zawierane będą do końca 2016 roku. Beneficjenci będą mieli czas na realizację projektów do końca 2017 roku.

oprac. Elżbieta Węgrzyn