Od 2003 roku osoby rozliczające się z fiskusem mogą przekazać 1% swojego podatku Organizacjom Pożytku Publicznego. Sprawdziliśmy, czy z tej sposobności do ofiarności korzystają mieszkańcy Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego.

Możliwość odliczania 1% podatku weszła w życie w 2003 roku. Początkowo, w pierwszym roku obowiązywania nowych przepisów, korzystało z tej możliwości niewielu Polaków - niecała 0,1% mieszkańców naszego kraju i oddali na cele charytatywne 10,4 mln zł, dziesięć lat później OPP wspierało już 12% Polaków (505,6 mln zł). W 2014 roku 57% podatników wykazujących w zeznaniach należny podatek zdecydowało się przekazać  1% podatku na cele pożytku publicznego. W 2015 roku ofiarnych rodaków jest już ponad 60%.


Na chore dzieci, kościół i zwierzęta...
Mieszkańcy regionu wałbrzyskiego składający zeznania podatkowe w Urzędzie Skarbowym w Wałbrzychu z roku na rok oddają więcej podatków z 1 % na potrzebujących. W 2014 z regionu wałbrzyskiego do OPP trafiło 1,6 mln zł, a z akcji PIT 2015 prawie 2,2 mln zł. - Zobowiązanych do składania zeznań podatkowych mamy 125 tys. podatników, rocznie do urzędu wpływa rocznie 73,2 tys. zeznań indywidualnych. W 2014 roku swój 1% oddało 38 tys. podatników, a rok później już 46 tysięcy. To oznacza wzrost z 52% na prawie 63% - wylicza Małgorzata Łękawska, zastępca naczelnika Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu. Wzrost procentowy wskazuje nie tyle na zwiększające się dochody, ale wzrost świadomości mieszkańców naszego regionu - rosną nie tylko wpłaty kwotowe, ale również liczba darczyńców. Wałbrzyszanie najczęściej przeznaczają swój 1% na organizacje wspierające chorych, zwłaszcza dzieci, lokalne hospicjum oraz organizacje religijne i przyjazne zwierzętom. Wciąż niewielu wałbrzyszan wspiera lokalne OSP, czy kluby sportowe. Rekordowo wysoka wpłata od wałbrzyszanina z 1% to 9,5 tys. zł. 

Tylko, czy aż
Czy niepełna 63% mieszkańców regionu korzystających z możliwości wsparcia OPP z 1% podatku to dużo? Patrząc na ogólnopolskie statystyki - liczba ta nie odbiega od przeciętnej. To sporo, bo możliwość dysponowania swoim 1% jest stosunkowo nowym pomysłem. Jednakże, jeśli przyjrzymy się zasięgowi kampanii ogólnopolskiej przetaczającej się każdego roku przez wszystkie media, możemy dojść do innych wniosków. 37% mieszkańców regionu mimo dekady apeli pozostaje nieubłagana.

Elżbieta Węgrzyn