Data wydarzenia: 24.03.2021 16:00 - 07.04.2021 20:00
Miejsce wydarzenia: w hali sportowej przy ul. Słonecznej 1A

Rozpoczyna się wymiana starych kotłów węglowych w Szczawnie-Zdroju i dwóch innych gminach naszego powiatu. Znamy szczegóły, będą spotkania informacyjne.


Rusza program o nazwie: Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Blisko 700 tys. zł, pozyskanych przez gminę Szczawno-Zdrój trafi do mieszkańców którzy zadeklarowali chęć wymiany starych, szkodliwych i kopcących pieców na ekologiczne.

W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ SPOTKANIA ODWOŁANO. O ICH NOWYCH, PÓŹNIEJSZYCH TERMONACH BĘDZIEMY INFORMOWAĆ - W związku z tym burmistrz Szczawna-Zdroju zaprasza na dwa spotkania informacyjne dla mieszkańców zainteresowanych dofinansowaniem wymiany źródła ciepła. Odbędą się one w hali sportowej przy ul. Słonecznej 1A 24 marca o godz. 16.00 i 7 kwietnia o godz. 18.30.


Kto skorzysta?

Projekt dedykowany jest osobom fizycznym zamieszkującym obszar objętym projektem i będącymi jednocześnie:

- Właścicielami budynków jednorodzinnych

- Właścicielami mieszkań w budynkach wielorodzinnych

- Najemcami mieszkań w budynkach wielorodzinnych (posiadającymi tytuł do lokalu mieszkalnego)

Rzeczowy zakres inwestycji podlegający dofinansowaniu:

- Demontaż starego źródła ciepła i instalację kotła spalającego paliwa gazowe

- Demontaż starego źródła ciepła i instalację kotła spalającego biomasę (np. kocioł na pellety)

- Demontaż starego źródła ciepła i instalację źródła ciepła opartego o OZE (np. pompa ciepła, mikroinstalacja fotowoltaiczna)

- Demontaż starego źródła ciepła i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na potrzeby c.w.u. i potrzeby produkcji energii elektrycznej

- Zakup i instalację systemu zarządzania energią (np. termostaty, czujniki temperatury)

- Modernizacja instalacji grzewczej umożliwiająca dostęp do obsługi urządzeń przez osoby niepełnosprawne


Wysokość grantu:

Dofinansowaniem objęta będzie inwestycja w kwocie do 70% kosztów kwalifikowalnych, przy czym limit kwotowy wynosi odpowiednio:

- 6.440 zł dla instalacji gazowych

- 10.150 zł dla instalacji spalających biomasę

- 15.050 zł dla instalacji z OZE (pompa ciepła)

- 16.800 zł dla instalacji z OZE (pompa ciepła + fotowoltaika)

Warunkiem wstępnym realizacji inwestycji będzie przeprowadzenie właściwej oceny potrzeb i metod osiągnięcia oszczędności energii i redukcji emisji w sposób opłacalny, w oparciu o uproszczony audyt energetyczny/audyt energetyczny wg. metodologii wskazanej przez Instytucję Organizującą Konkurs.


Terminarz spotkań

Zaplanowano spotkania informacyjne dotyczące realizacji projektu grantowego dla mieszkańców Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój - W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ SPOTKANIA ODWOŁANO. O ICH NOWYCH, PÓŹNIEJSZYCH TERMONACH BĘDZIEMY INFORMOWAĆ


Terminy naboru składania wniosków o udzielenie grantu przewiduje się przeprowadzić w poszczególnych gminach w kwietniu i maju 2021 r. Szczegółowe terminy zostaną podane w ogłoszeniu o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego. Z powodu pandemii i ograniczeń w funkcjonowaniu urzędu w Szczawnie-Zdroju formularze wniosków o udzielenie grantu oraz ulotki będą dostępne na jego stronie internetowej. Tam i na tablicach informacyjnych znajdą się też kolejne szczegółowe informacje o programie.

O temacie pisaliśmy:
SZCZAWNO-ZDRÓJ Z BUDŻETEM NA 2021 ROK - CO BĘDZIE REALIZOWANE?