Wieża widokowa, odbudowany amfiteatr, zrewitalizowane stawy, nowy skatepark i nowy deptak - to wszystko ma się pojawić w Szczawnie-Zdroju. Znamy szczegóły.


Czekali na 8,5 mln zł

We wrześniu w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gmina złożyła do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w II naborze ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów wnioski o dofinansowanie następujących przedsięwzięć:

- „Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju” – szacunkowa wartość zadania 8 000 000 zł, wnioskowane wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: 8 000 000 zł, realizacja założona na lata 2021-2022.

W ramach zadania zaplanowano budowę wieży widokowej na Wzgórzu Gedymina w miejscu dawnej wieży, zagospodarowanie na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zbiorników wodnych wraz z rewaloryzacją szaty roślinnej i drzewostanu oraz oznakowaniem miejsc historycznych, budowę obiektu do jeżdżenia na rowerach, rolkach czy deskorolkach oraz odbudowę spalonego amfiteatru w Parku Zdrojowym.

- „Budowa traktu spacerowego w ciągu ul. Ogrodowej, łącznika do ul. H. Sienkiewicza oraz części ul. Topolowej dz. 477, 311/2, 301 i 298 obr. 1 Szczawno-Zdrój” - szacunkowa wartość zadania 550 000 zł, wnioskowane wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: 550 000 zł, realizacja założona na 2021 rok.


Gmina wnioskowała o 8 mln złotych a przyznane dofinansowanie wynosi tylko 4 mln zł
na pierwszy projekt i 550 000 na drugi.
Dostali 4,5 mln. Co teraz?

Jak komentuje burmistrz Szczawna-Zdroju Marek Fedoruk, nie oznacza to rezygnacji z żadnego projektu, a jedynie taką przeróbkę całej koncepcji, żeby zmieścić się w kosztach. Uważa, że to jest możliwe.


- Są w tych obiektach planowane różnego rodzaju elementy dekoracyjne, które nie są niezbędne. Będziemy chcieli wszystkie te zamierzenia zrealizować, żeby wszystkie te obiekty powstały. Teraz przejrzymy wszystkie dokumentacje, założenia, do których pisaliśmy wniosek. Ukłon dla rządu, że wspomaga samorządy, a my teraz siadamy do pracy i zastanawiamy się, z czego możemy ewentualnie zrezygnować, żeby dany obiekt nie stracił na funkcjonalności i atrakcyjności. Dopiero po precyzyjnym przygotowaniu do realizacji i przetargach będziemy wiedzieli, czy się uda zmieścić w kosztach - mówi burmistrz.Wieża widokowa. Jaka?

Najbardziej rewolucyjne zadanie tego projektu to budowa wieży widokowej na Wzgórzu Gedymina, w tym miejscu, gdzie stał niegdyś słynny Belweder (SZCZAWNO-ZDRÓJ: CO TO ZA RUINA NA WZGÓRZU GEDYMINA? [FOTO]), jednak nie będzie to rekonstrukcja wieży wyburzonej z powodu złego stanu technicznego w 2002 roku. Jak mówi burmistrz, sukces wieży widokowej na Chełmcu, którą w tym sezonie odwiedzało i tysiąc osób w weekend - bywały tłumy niezależnie od pogody - wskazuje na ogromną popularność tego rodzaju miejsc. Być może przyczyniła się do tego pandemia, ale duże zainteresowanie wieżami widokowymi ma u nas miejsce od kilku lat, co dokumentujemy (linki poniżej).

- Z wieży Belwederu był piękny widok, będziemy próbowali przygotować taką wieżę, ale mamy opinię konserwatora zabytków i nie musi ona być w takim kształcie, jak stara wieża. Wskazał na to, że ważniejszy jest sam fakt przywrócenia tam wieży od tego, jaka ona będzie. A nie chcemy wieży murowanej, bo trzeba by jej pilnować, otwierać ją i zamykać, i dewastacje zdarzają się częściej. Będzie ażurowa, jeszcze nie zdecydowaliśmy, czy stalowa, czy drewniana. Na pewno musi mieć co najmniej 20 metrów, żeby sięgać ponad korony drzew - zdradza włodarz.

Koncepcja nowej wieży może zostać zaprezentowana mieszkańcom Szczawna już w ciągu najbliższych tygodni.Stawy i skatepark

Zmiany czekają też okolice Słonecznej Polany. Między innymi zbiorniki wodne, o których pisaliśmy niedawno: SZCZAWNO-ZDRÓJ: POSPRZĄTALI STAW NA WZGÓRZU GEDYMINA (FOTO) wraz z rewaloryzacją szaty roślinnej i drzewostanu oraz oznakowaniem miejsc historycznych (np. filii obozu Gross-Rosen).

- Stawy stanowią wprawdzie własność uzdrowiska i województwa, ale myślę, że porozumiemy się z zarządem spółki i władzami województwa co do przejęcia ich przez gminę i będziemy wspólnie działać, żeby zmieniły swój wygląd. Chcemy je oczyścić, uporządkować, żeby stały się bardziej dostępne, wyposażyć w małą architekturę. Pomosty są bardzo kosztochłonne i będziemy je musieli chyba trochę zmniejszyć, pójść w naturalne brzegi - mówi Marek Fedoruk.

I ma się w okolicach Słonecznej Polany pojawić nowy obiekt, przeznaczony przede wszystkim dla młodych użytkowników.

- Młodzież i dzieci zwróciły się do nas, że w Szczawnie nie ma skateparku. Ich zaangażowanie było tak wielkie, że nie chcemy rezygnować z tej inicjatywy. Skatepark powstanie w rejonie toru saneczkowego - mówi burmistrz.

Rewitalizacja tego terenu jest przewidziana od kilku lat, w 2018 roku planowano ją jako kolejny etap projektu o nazwie „Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowe części terenu Wzgórza Gedymina i Słonecznej Polany w Szczawnie-Zdroju”. Miał on objąć 73 hektary terenów na Wzgórzu (SZCZAWNO-ZDRÓJ: ZMIANY NA SŁONECZNEJ POLANIE I WZGÓRZU GEDYMINA). W pierwszym etapie tego projektu, w 2015 roku, na Słonecznej Polanie powstały pawilon zaplecza, plac zabaw i siłownia.
I amfiteatr

Według informacji z polska-org.pl obiekt powstał na miejscu, gdzie przed wojną był teatr leśny z trybunami, który z kolei powstał w miejscu pensjonatu - willi doktora Zemplina "Pappelhof" w Parku Zdrojowym. W połowie lat 60-tych został częściowo przebudowany, remontowano go też w latach 80-tych, a w latach 90-tych spłonął i pozostał opuszczony.

- Chcemy zrewitalizować ten nieszczęśliwy obiekt. Mój poprzednik zrezygnował z dotacji wynoszącej 1 200 000 zł i myślę, że to był błąd, nie było potem żadnej możliwości pozyskania środków ponownie, a miasta nie było stać na wykonanie takich prac z budżetu. W latach 70-tych, 80-tych ten amfiteatr żył, były tu imprezy plenerowe, a w latach 90-tych nie wyburzono go, lecz uporządkowano, uznano, że trzeba go pozostawić. Skoro jest, to powinniśmy go odbudować, zrewitalizować, uporządkować ten teren, on dzisiaj nie przynosi nam chluby. Mamy w przypadku amfiteatru dokumentację i pozwolenie na budowę, ale musimy się przyjrzeć, czy wszystkie elementy tamtego projektu muszą i powinny być zrealizowane. Był szacowany na 1 900 000 zł, a my teraz dysponujemy mniejszą kwotą. Musimy przejrzeć dokumentację, żeby stwierdzić, w jakim kierunku pójść - mówi Marek Fedoruk.Zamówienie z 2014 roku przewidywało rozbiórkę i budowę od nowa Teatru Letniego, położonego na działce nr 678/2, obręb l, Szczawno- Zdrój, wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, zagospodarowaniem oraz uzbrojeniem terenu w tym wykonanie: przyłącza kanalizacyjnego, przyłącza wodociągowego, oświetlenia terenu (ze słupami i oprawami typu parkowego), wewnętrznej linii zasilającej, zasilania kamer monitoringu, wewnętrznych ciągów pieszych, muru oporowego (betonowego), oraz wyposażenie terenu w elementy małej architektury (kosze na śmieci).

Tak wygląda projekt teatru wykonany przez ASPA Pracownia Architektoniczna z 2013 roku:
I jeszcze przedłużenie deptaka

Drugie, mniejsze zadanie zakłada powiększenie strefy spacerowej w centrum uzdrowiska, tak jak to miało miejsce w tym roku z ulicą Ofiar Katynia.

- Chcemy przebudować trakt spacerowy wzdłuż ul. Ogrodowej, a z biegiem czasu Topolowej, w stronę kompleksu szkolno-sportowego i łącznik do ul. Sienkiewicza, gdzie wychodzi się w okolicy obiektu "Lorien" i rozlewni wód, jest tu wejście na Narciarską. Chcemy tu zmienić nawierzchnię ulic i chodników, zmodernizować oświetlenie, kanalizację i zmienić wizerunek ulicy na reprezentacyjny, elegancki deptak - zapowiada Marek Fedoruk.

Jak podsumowuje burmistrz, ma nadzieję, że realizacja tych projektów - większy ma się zakończyć pod koniec 2022 roku, mniejszy pod koniec 2021 - uatrakcyjni miejscowość jako uzdrowisko, uprzyjemni życie mieszkańcom, a toczące się inwestycje pomogą miejscowym przedsiębiorcom. Dotacja wyniosła 100% i nie wymaga wkładu własnego, jednak gmina będzie musiała dołożyć z budżetu i teraz jest czas na planowanie, jak to zrobić, żeby koszty nie były dla niej za wysokie.


O Wzgórzu Gedymina pisaliśmy:
SZCZAWNO-ZDRÓJ: CO TO ZA RUINA NA WZGÓRZU GEDYMINA? [FOTO]
SZCZAWNO-ZDRÓJ: WZGÓRZE WILHELMA I JEGO TAJEMNICA (FOTO)
SZCZAWNO-ZDRÓJ: POSPRZĄTALI STAW NA WZGÓRZU GEDYMINA (FOTO)


O Parku Zdrojowym:
SZCZAWNO-ZDRÓJ: FONTANNA W ALEI RÓŻANECZNIKÓW ZNÓW DZIAŁA (FILM)
SZCZAWNO-ZDRÓJ: TO TUTAJ DWIE KSIĘŻNICZKI WYPIŁY HERBATĘ (FOTO)
SZCZAWNO-ZDRÓJ: WSZYSTKIE TABLICE, POMNIKI I RZEŹBY W JEDNYM
RZEŹBA PSA W SZCZAWNIE-ZDROJU ODNOWIONA (FOTO)
UZDROWISKOWE PARKI: SZCZAWNO-ZDRÓJ I JEDLINA-ZDRÓJ

SZCZAWNO-ZDRÓJ: BĘDZIE PODZIEMNA TRASA POD UZDROWISKIEM? (FOTO)


O wieżach widokowych:
WIEŻE WIDOKOWE W WAŁBRZYCHU I NAJBLIŻEJ WAŁBRZYCHA [LISTA i FOTO]
JEDLINA-ZDRÓJ: WIEŻA KOŚCIOŁA JUŻ CZEKA NA TURYSTÓW Z W WIDOKIEM! (FOTO)
WIEŻA EKOLOGOGII: CENTRUM WAŁBRZYCHA Z GÓRY WIECZOREM[ZDJĘCIA]
MAŁA SOWA: BĘDZIE SPACER W KORONACH DRZEW I KOLEJ LINOWA
DZIKOWIEC: SPACER W CHMURACH I NAJWYŻSZA WIEŻA W REGIONIE?
KRZESZÓW: TAKI JEST WIDOK Z WIEŻY SANKTUARIUM (FOTO)
SZLAK 11 NOWYCH WIEŻ WIDOKOWYCH: WŁODZICKA GÓRA OTWARTA [FOTO]
RUPRECHTICKI SZPICZAK - WIDOKU Z TEJ WIEŻY NIE ZAPOMNICIE! (FOTO)
WIELKA SOWA - W NASZYM REGIONIE WYŻEJ SIĘ NIE DA [FOTO]


SZYB WITOLD: MNIEJSZY BRAT STAREJ KOPALNI I JEGO WIEŻA [FOTO]
MIEROSZÓW - TA WIEŻA NA RAZIE NAJMŁODSZA Z CZYNNYCH (FOTO)
DZIKOWIEC ZACHĘCA PANORAMĄ Z WIEŻY WIDOKOWEJ [FOTO]
WIEŻA NA TRÓJGARBIE: TEN WIDOK WBIJA W PODŁOGĘ [FOTO]
CHEŁMIEC - WIEŻA DO REMONTU I DLA TURYSTÓW (FOTO)

WIEŻA BOROWA: WIDOK, DOBRE WIEŚCI I MNIEJ DOBRE (FOTO)
BOROWA - TAK WYGLĄDA NOWA WIEŻA [FOTO]
WAŁBRZYCH: WIEŻA NA BOROWEJ JUŻ OTWARTA, MOŻNA WCHODZIĆ (FOTO)


WIEŻA WIDOKOWA NA KOŚCIELE W GŁUSZYCY ZAPRASZA [ZDJĘCIA]

ZAMEK KSIĄŻ - TAK WYGLĄDA ŚWIAT Z WIEŻY (ZDJĘCIA)
STARA KOPALNIA - TAK WYGLĄDA ŚRÓDMIEŚCIE Z WIEŻY (FOTO)
SZCZAWNO-ZDRÓJ: ANNA JUŻ WKRÓTCE W NOWEJ SUKIENCE - JAKIEJ?
ŚRÓDMIEŚCIE - WIEŻA KOLEGIATY WCHODZI W NOWY ETAP (UNIKALNE ZDJĘCIA)

WAŁBRZYCH: TAKIE ŚRÓDMIEŚCIE ZOBACZYMY Z WYREMONTOWANEJ WIEŻY (ZDJĘCIA)


DOM ZDROJOWY, CZYLI GRAND HOTEL Z WIDOKIEM NA UZDROWISKO [FOTO]

KRZESZÓW: TAKI JEST WIDOK Z WIEŻY SANKTUARIUM (FOTO)
GÓRY WAŁBRZYSKIE: PLATFORMY WIDOKOWE JUŻ SĄ
GÓRY WAŁBRZYSKIE - KORYGUJEMY ZAMIESZANIE Z PLATFORMAMI (FOTO)

WIDOK Z WIEŻY ARCHIKATEDRY NA HISTORYCZNE CENTRUM (FOTO)
SKY TOWER: WIDOKI Z NAJWYŻSZEGO BUDYNKU W KRAJU [ZDJĘCIA]

Powstają kolejne wieże i punkty:

CZY PO 50 LATACH NA ŚNIEŻNIK WRÓCI WIEŻA WIDOKOWA? [WIZUALIZACJE]
PLATFORMA NA STOŻKU WIELKIM - CZY JEST JAKAŚ SZANSA? (FOTO)
BOGUSZÓW-GORCE: NOWA WIEŻA WIDOKOWA W REGIONIE. JEST POMYSŁ!
BĘDZIE 11 NOWYCH WIEŻ WIDOKOWYCH W REGIONIE (WIZUALIZACJE)?
REGION: GDZIE POJAWI SIĘ KOLEJNA WIEŻA WIDOKOWA? [WIZUALIZACJE]
KOLEJNY PUNKT WIDOKOWY POWSTANIE NA WIEŻY KOŚCIOŁA (FOTO)

JEST SZANSA NA JESZCZE JEDNĄ WIEŻĘ WIDOKOWĄ W OKOLICY?
WIELKA KOPA - ŚWIETNA WIADOMOŚĆ DLA WIELBICIELI WIEŻ WIDOKOWYCH [WIZUALIZACJE]

A to wieże historyczne:
CO TO ZA RUINA NA WZGÓRZU GEDYMINA? [FOTO]
WIEŻA JAK Z "WŁADCY PIERŚCIENI" (ZDJĘCIA)


Opr. MS
Foto: Magdalena Sakowska, wizualizacje archiwalne: UM Szczawno-Zdrój
Zdjęcie stawu: PZW oddział Wałbrzych