Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" zaprasza do dzierżawy nowych miejsc parkingowych.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” zaprasza zainteresowanych do składania podań w sprawie zawarcia umów na dzierżawę miejsc parkingowych na parkingu przy ul. Fortecznej 51. Podania można składać do dnia 16.03.2020r. Planowany termin uruchomienia parkingu to kwiecień 2020r.

Jednocześnie spółdzielnia informuje, że na jej stronie internetowej znajduje się „Regulamin określający zasady wydzierżawiania, udostępniania i korzystania z miejsc parkingowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu” oraz Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca wysokości stawek czynszu dzierżawnego za przedmiotowe miejsca parkingowe (dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 74/66-56-963). Opr. MS
Foto ilustracyjne: Elżbieta Węgrzyn

%MCEPASTEBIN%