Ruszyła rekrutacja do publicznych miejskich przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych.

 Każdy rodzic lub opiekun zainteresowany rekrutacją powinien zalogować się na stronie http://edu.um.walbrzych.pl/rekrutacje-2.html i wypełnić odpowiedni wniosek. Obowiązuje wyłącznie rekrutacja elektroniczna – nie ma potrzeby dostarczania do wybranych przedszkoli i szkół wydrukowanych wniosków!
 
Harmonogram rekrutacji:
  • od 23 marca do 5 kwietnia trwa etap składania wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkoli i szkół podstawowych  (po uprzedniej rejestracji przez rodzica/opiekuna prawnego w systemie elektronicznym NABO: http://edu.um.walbrzych.pl/rekrutacje-2.html),
  • od 6 do 15 kwietnia komisje rekrutacyjne w przedszkolach i szkołach zweryfikują wnioski o przyjęcie oraz dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów rekrutacyjnych,
  • 20 kwietnia przedszkola i szkoły podstawowe podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej placówki,
  • od 21 do 27 kwietnia rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do danego przedszkola/szkoły podstawowej poprzez złożenie ustnej deklaracji (wystarczy telefonicznie potwierdzić wolę)
  • 27 kwietnia – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli/szkół podstawowych.
Terminarz zapisów przewiduje uzupełniające postępowanie rekrutacyjne, które odbędzie się w dniach od 8 do 30 maja 2020.oprac. ELW
fot. ilustracyjne