28 czerwca 2021 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu odbyła się konferencja promująca kierunki medyczne, ze szczególnym uwzględnieniem pielęgniarstwa i położnictwa. Na spotkaniu padły interesujące dane dotyczące wieku, zarobków i pracy wałbrzyskich pielęgniarek. Jedno jest pewne - to zawód z przyszłością i coraz lepiej płatny.

Pielęgniarka - zawód doceniony

Miejsce konferencji nie było przypadkowe, PWSZ w Wałbrzychu od 2016 r. kształci przyszłe pielęgniarki i pielęgniarzy. Na potrzebę kształcenia pielęgniarek i położnych wskazywali zarówno Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, prof. Robert Wiszniowski, rektor Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, jak i dyrektorzy wałbrzyskich szpitali oraz Pogotowia Ratunkowego.
- Rozwój kierunków medycznych w obecnej dobie nie jest jedynie koniecznością a przede wszystkim staje się służbą na rzecz niesienia pomocy innym. Pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne i wiele tego typu zawodów w ramach współczesnej, rozwijającej się służby medycznej przynosi nie tylko satysfakcję z tytułu pełnienia tak ważnej społecznie i odpowiedzialnej roli w zawodzie medycznym, ale staje się w zasadzie ukierunkowaną misją realizacji jakże coraz bardziej skomplikowanej profilaktyki zdrowotnej – mówi prof. Robert Wiszniowski rektor PWSZ w Wałbrzychu. Gospodarz tego spotkania podkreślał, że pandemia mimo wielu negatywnych aspektów miała też pozytywny aspekt w postaci przewartościowania roli pielęgniarek i ratowników medycznych w naszym życiu. Pielęgniarki i medyków zaczęto doceniać.  Prelegenci zgodnie podkreślali, że piel
ęgniarki i położne odgrywają bardzo ważną rolę w procesie opieki nad pacjentami. Do wykonywania zawodów medycznych uznawanych za zawody zaufania publicznego, oprócz szerokiej wiedzy, potrzebne jest przede wszystkim powołanie do niesienia pomocy innym. Należy podkreślić, że jest to praca wykonywana w szczytnym celu, jakim jest ratowanie ludzkiego życia i zdrowia.


Są stypendia i zachęty


- Jako samorz
ąd województwa od 2019 roku realizujemy Program Stypendialny dla studentów III roku kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo oraz położnictwo. W poprzednich edycjach stypendium było przyznawane na okres 9 miesięcy, a jego wysokość wynosiła 1000 zł. Warunkiem otrzymania stypendium było uzyskanie średniej ocen na poziomie co najmniej 4,2 oraz deklaracja o podjęciu zatrudnienia w marszałkowskich podmiotach medycznych na okres 3 lat. Chcemy w ten sposób zachęcić młodzież do podejmowania pracy w dolnośląskich szpitalach. W tym roku również zaplanowaliśmy kolejną edycję naszego Programu Stypendialnego. Gorąco zachęcam wszystkich studentów pielęgniarstwa i położnictwa do śledzenia strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego. Ogłoszenie o naborze wniosków powinno pojawić się już we wrześniu mówi wicemarszałek Marcin Krzyżanowski. Co istotne, stypendyści mają do wyboru współpracę z ponad 30 placówkami medycznymi na całym Dolnym Śląsku. 


Jak podkreślał przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, obecnie średnia wieku pielęgniarek wynosi 55 lat, a wśród położnych 53 lata. Prognoza wskazuje, iż do 2025 r. liczba zatrudnionych pielęgniarek i położnych zmniejszy się o 16 761, a do 2030 r. o 36 293. Wiele pielęgniarek i położnych kończy swoją aktywność zawodową i odchodzi na emerytury, dlatego potrzebna jest nowa, wyspecjalizowana kadra medyczna. By obecnie zastąpić odchodzące na emerytury pielęgniarki w naszym regionie na rynek pracy powinno rocznie wchodzić dwukrotnie więcej absolwentów pielęgniarstwa niż kształci się obecnie. 

W związku z ogromnym postępem w dziedzinie medycyny, w ciągu ostatnich lat wzrasta zakres umiejętności i wiedzy, jakie są wymagane od wyspecjalizowanej pielęgniarki. Szpitale wojewódzkie, powiatowe, przychodnie i inne placówki ochrony zdrowia dysponują dużą ilością miejsc pracy. Zaletą jest również to, że od kilku lat można stopniowo wzrastają wynagrodzenia wśród tych zawodów.

Wałbrzyskie pielęgniarki i położne

Pracodawcy z wałbrzyskich szpitali niecierpliwie oczekują na kolejnych absolwentów pielęgniarstwa. - Jako największy lokalny pracodawca pielęgniarek w naszym mieście mamy obecnie kadrę liczącą ok. 550 osób, a powinno ich być o kilkadziesiąt więcej. W ostatnich latach nasz personel wzbogacił się o 30 absolwentów pielęgniarstwa PWSZ z dwóch roczników, a to niewystarczająca liczba. Wdzięczni jesteśmy za wsparcie procesu kształcenia pielęgniarek, to zawód trudny i wymagający, ale też wdzięczny wdzięcznością pacjentów. Co więcej zarobki pielęgniarek rosną i  pielęgniarka ze stopniem specjalizacji otrzymuje na wstępie pensję ponad 5 tys. zł plus dodatki, ale chętnych na zapełnienie wakatów jest zbyt mało. W tym roku mury uczelni opuści 23 absolwentów, są bardzo potrzebni, bo średnia wieku pielęgniarek w naszym szpitalu to dziś około 50 lat - mówi Mariola Dudziak, dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu.Konieczność rozwoju kadry pielęgniarek i położnych podkreślił również przedstawiciel Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu. - Na przełomie ponad 30 lat mojej pracy przy łóżku pacjenta przekonałem się, że pielęgniarka to zawód szanowany, wymaga rodzaju mistycyzmu i dużej dozy humanizmu, ale jest to możliwe przy pełnej obsadzie kadry, kiedy pielęgniarka ma czas na potrzymanie pacjenta za rękę, pocieszenie. Oba te elementy są bardzo istotne dla procesu leczenia. Niestety, nasz szpital zatrudnia 130 pielęgniarek i położnych, a ich średni wiek wynosi 52 lata - podkreśla Roman Puskarz, dyrektor ds. medycznych Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu. Szef placówki zaznaczył też, że kiepskie zarobki pielęgniarek to dziś nieobowiązujący już stereotyp podobnie jak pielęgniarka wykonująca jedynie polecenia lekarza. - Wsparcie pielęgniarek dla procesu leczenia jest nie do przecenienia. To partnerki lekarzy w tych działaniach na zasadzie "co dwie głowy, to nie jedna". Dlatego, by wesprzeć kształcenie nowej kadry pielęgniarskiej przez dwa lata uczestniczyłem w wykładach dla studentów. Jeśli wystąpi taka potrzeba, ponownie ofiaruję swoją pomoc - zapowiada Puskarz.Obecnym na spotkaniu pielęgniarkom Małgorzata Kowalik, wicedyrektor Instytutu Zdrowia PWSZ przypomniała możliwości zdobywania specjalizacji i rozwoju zawodowym, który w tym zawodzie odbywa się przez cały okres zatrudnienia.


Ubiegłoroczna konferencja o pielęgniarstwie - Wałbrzych: Pielęgniarstwo - zawód trudny, ale z przyszłością

Stypendia dla pielęgniarek
Wałbrzych: Mają stypendia i zostaną w naszych szpitalach [FOTO]
STYPENDIA DLA PRZYSZŁYCH PIELĘGNIAREK I PIELĘGNIARZY

Polecamy też teksty o pielęgniarstwie:
Wałbrzych: Pierwsi absolwenci pielęgniarstwa z dyplomami! [FOTO]

9 lipca 2019 - Wałbrzych: Pierwsi absolwenci pielęgniarstwa z dyplomami! [FOTO]
15 listopada 2017 - czepkowanie 2018 - WAŁBRZYCH: PIERWSZE CZEPKOWANIE NA PWSZ AS 2017 (FOTO)

ATRAKCYJNY KIERUNEK NA WAŁBRZYSKIEJ PWSZ
TYCH KIERUNKÓW WCZEŚNIEJ NIE MOGŁEŚ STUDIOWAĆ WCZEŚNIEJ W WAŁBRZYCHU
oprac. i fot. Elżbieta Węgrzyn