Samorząd województwa chce zachęcić studentów pielęgniarstwa do podejmowania pracy w zawodzie. Już jesienią do najlepszych z nich trafią stypendia.


Dane statystyczne są alarmujące. W całej Polsce brakuje pielęgniarek i pielęgniarzy. Młodzi absolwenci tego kierunku nie podejmują pracy w zawodzie, a pracująca kadra systematycznie się zmniejsza. Tak jest między innymi w wałbrzyskim szpitalu im. A. Sokołowskiego.

- Statystyki informują, że zaledwie 1/3 studentów pielęgniarstwa podejmuje pracę w wyuczonym zawodzie. Wobec dzisiejszych potrzeb to stanowczo za mało i chcielibyśmy to zmienić. Dlatego jako pierwsi w kraju proponujemy pilotażowy program stypendialny – wyjaśnia marszałek Cezary Przybylski.


Według danych podawanych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych w 2016 roku średnia wieku pielęgniarki wynosiła ponad 50 lat, czyli o ponad 6 lat więcej niż w roku 2008. Obecnie około 86% osób posiadających kwalifikacje wymagane do wykonywania zawodu pielęgniarki i pielęgniarza osiągnęło wiek powyżej 40 roku życia, a największa czynna zawodowo grupa mieści się w przedziale od 46 do 55 lat. Nie bez znaczenia jest również fakt, że w ciągu najbliższych trzech lat uprawnienia emerytalne uzyska niemal 40 tysięcy pielęgniarek i położnych, co stanowi blisko 1/3 obecnie zatrudnionych.

- Mamy do czynienia z problemem w skali ogólnopolskiej. Nasz wskaźnik ilości pielęgniarek na 1000 mieszkańców jest jednym z najniższych w Europie i z prognoz wynika, że w ciągu najbliższych lat jeszcze spadnie. Chcemy temu przeciwdziałać, stąd nasza propozycja stypendiów. Projekt konsultowaliśmy z Dolnośląską Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu, dla której  jest to bardzo dobra idea i z chęcią  będzie  nas wspierać w realizacji tego przedsięwzięcia – dodaje wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Program stypendialny skierowany będzie do najlepszych studentów na trzecim roku studiów na kilku dolnośląskich uczelniach kształcących przyszłe pielęgniarki i pielęgniarzy (należy do nich także wałbrzyska PWSZ AS). Samorząd województwa ma przeznaczyć na ten cel w tym roku 69 tysięcy złotych, a w przyszłym roku niemal 140 tysięcy złotych.


O problemach kadrowych w służbie zdrowia pisaliśmy:
WAŁBRZYCH: POTRZEBNE PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWE I NIE TYLKO
WAŁBRZYCH: WIELKIE ŁOWY NA LEKARZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA
WAŁBRZYCH I REGION: PERSONEL MEDYCZNY POSZUKIWANY DO PRACY
PODZAMCZE HUSARSKA - ZAMIESZKAJĄ TU LEKARZE I PIELĘGNIARKI

Czytaj też:
PIERWSI ABSOLWENCI PIELĘGNIARSTWA Z DYPLOMAMI (FOTO)
WAŁBRZYCH: CZTERDZIESTKA NOWYCH PIELĘGNIAREK I PIELĘGNIARZY (FOTO)
WAŁBRZYCH: PIERWSZE CZEPKOWANIE NA PWSZ AS 2017 (FOTO)

Opr. MS
Foto: Magdalena Sakowska