Dolny Śląsk jako pierwszy w Polsce wprowadził program stypendialny dla przyszłych pielęgniarek. Najlepsi studenci trzeciego roku co miesiąc do czerwca 2020 będą otrzymywać 1000 zł brutto. Stypendia otrzymało 10 studentek pielęgniarstwa PWSZ z Wałbrzycha.

Wsparcie dla studentów

Samorz
ąd województwa przeznaczy na stypendia dla studentów pielęgniarstwa w sumie w tym roku 69 tysięcy złotych, a w przyszłym roku niemal 140 tysięcy złotych. Podczas dzisiejszego spotkania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu zostały wręczone listy gratulacyjne dla 10 studentek, w sumie programem stypendialnym objęto 17 osób.Wspieramy zawód pielęgniarza i pielęgniarki, ponieważ jest to kluczowe dla opieki nad pacjentem. Możemy przeznaczać finanse na remonty placówek leczniczych, zakup do nich nowego sprzętu, ale bez odpowiedniego personelu na nic się zdadzą. Zależy nam, żeby zatrzymać absolwentów dolnośląskich uczelni w marszałkowskich szpitalach w naszym regionie – wyjaśnia wicemarszałek Marcin Krzyżanowski, który razem z wicemarszałkiem Grzegorzem Macko 13 listopada 2019 podpisali umowy ze stypendystkami z okręgu wałbrzyskiego. Stypendia mają zachęcić do nauki zawodu młode osoby, a przedłużenie programu o kolejne lata ma zapewnić leczniczym i uzdrowiskowym placówkom marszałkowskim dopływ nowej kadry.


Zdolni zostaną w Wałbrzychu

Chcemy zapewnić wsparcie dla najzdolniejszych studentów, by kontynuowali naukę, a następnie podjęli pracę w szpitalach, a także w obiektach uzdrowiskowych. Wywodzę się ze Szczawna-Zdroju i wiem z jakimi brakami kadrowymi borykają się lokalne sanatoria zaznacza wicemarszałek Grzegorz Macko.


Program stypendialny konsultowany był z Dolnośląską Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu. Pilotażowy projekt dotyczy studentów trzeciego roku, kierunek: pielęgniarstwo. Jak podkreśla prof. Piotr Jurek, rektor PWSZ, stypendysta musi mieć odpowiednią średnią ocen, co najmniej 4,2 i zobowiązuje się po zakończeniu studiów do pracy przez okres trzech lat w podmiocie leczniczym, dla którego organem prowadzącym jest samorząd województwa. Stypendia naukowe uczelniane otrzymują zaś studenci z wysoką średnią od drugiego roku nauki.10 zdolnych studentek pielęgniarstwa w Wałbrzychu, które do końca obecnego roku akademickiego otrzymają stypendia zadeklarowało chęć związania swojej przyszłości z wałbrzyskimi szpitalami: im. Alfreda Sokołowskiego oraz Ginekologiczno-Położniczym. 

O stypendiach:
STYPENDIA DLA PRZYSZŁYCH PIELĘGNIAREK I PIELĘGNIARZY

O problemach kadrowych w służbie zdrowia pisaliśmy:
NASZ SZPITAL JEST ZAGROŻONY. POWÓD?
WAŁBRZYCH: POTRZEBNE PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWE I NIE TYLKO
WAŁBRZYCH: WIELKIE ŁOWY NA LEKARZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA
WAŁBRZYCH I REGION: PERSONEL MEDYCZNY POSZUKIWANY DO PRACY
PODZAMCZE HUSARSKA - ZAMIESZKAJĄ TU LEKARZE I PIELĘGNIARKI

Czytaj też o pielęgniarkach i pielęgniarzach z PWSZ:
PIERWSI ABSOLWENCI PIELĘGNIARSTWA Z DYPLOMAMI (FOTO)
WAŁBRZYCH: CZTERDZIESTKA NOWYCH PIELĘGNIAREK I PIELĘGNIARZY (FOTO)
WAŁBRZYCH: PIERWSZE CZEPKOWANIE NA PWSZ AS 2017 (FOTO)oprac. i fot. Elżbieta Węgrzyn