Nauczyciele wałbrzyskich szkół ponadgimnazjalnych i podstawowych w listach otwartych tłumaczą dlaczego podjęli akcję protestacyjną.

Nauczyciele II Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu

Wałbrzych, 9 kwietnia 2019r.


Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice, Koleżanki i Koledzy Nauczyciele

Do kogo piszemy ten list?

Chcemy wierzyć, że do tych, którym zależy na przyszłości edukacji.

Jesteśmy w wyjątkowym czasie. Zależy nam na prawdziwej reformie i publicznej debacie,jak powinna wyglądać polska szkoła. Chcemy się z Państwem i Wami, Drodzy Uczniowie, podzielić naszymi przemyśleniami.

Jesteśmy o krok od katastrofy. Patrząc z perspektywy ciągłości edukacji, już dziś dostrzegamy dramatyczną lukę pokoleniową w zawodzie nauczyciela. My, pedagodzy z wieloletnim stażem, nie mamy następców, którym moglibyśmy przekazać naszą wiedzę, umiejętności i doświadczenie. W ciągu ostatnich 10-ciu lat nie było w II Liceum Ogólnokształcącym w Wałbrzychu żadnego praktykanta z języka polskiego, historii, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, informatyki, języków obcych i wychowania fizycznego. Dlatego tak dużo mówi się o negatywnej selekcji do tego zawodu, ale weryfikacji dokonują twarde prawa rynku.

W tym miejscu chcielibyśmy więc zadać pytanie, czy ktokolwiek z Państwa widzi przyszłość swojego dziecka w zawodzie nauczyciela, od którego oczekuje się nieustannie poczucia misji?

Czy Wy, Drodzy Uczniowie, jesteście gotowi po 5-ciulatach studiów, z perspektywą pokonywania 15-letniej drogi awansu od stażysty do nauczyciela dyplomowanego, podjąć wyzwanie, które w realiach ekonomii jest po prostu pracą?

Z czym zaczniecie na starcie? Pierwszy przelew na konto to netto 1834 zł (2538zł brutto). Dalsza perspektywa–51 zł, po pokonaniu pierwszego stopnia awansu. Warto dodać, że w III kwartale 2018 r. średnia pensja krajowa wynosiła brutto 4580 zł. Prawa rynku są brutalne.

Reforma oświaty? Tak, ale żadna dobra reforma nie powstaje w ciągu dwóch miesięcy.

O braku koncepcji w systemie kształcenia może świadczyć fakt, że w ciągu ostatnich 20-stulat w polskiej szkole średniej siedmiokrotnie zmieniano podstawę programową. To oznacza, że na tym etapie edukacji nieustannie zaczynamy od nowa.

O maturze 2023, wieńczącej obecną reformę,nie wiadomo dzisiaj nic, a już po wakacjach rozpoczynamy proces przygotowania do niej.

W systemie edukacji brakuje wieloletniej strategii, która uwzględniłaby przede wszystkim dobro Młodego Człowieka.

Protestujemy! Bądźmy razem! To jest protest, w którym chodzi o godność nauczyciela i o lepszą szkołę.

Podpisano: Protestujący Nauczyciele II Liceum Ogólnokształcącego
im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu

10 kwietnia swój list wystosowali również: nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego.im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu
DRODZY RODZICE, UCZNIOWIE I WSZYSCY ŻYCZLIWI SZKOLE!

Dlaczego !?

Wyjaśniamy, dlaczego strajkujemy.

  • Strajkujemy ze względu na kiepskie zarobki, których wysokość jest przedmiotem manipulacji rządu. Obecnie nauczyciel stażysta zarabia 1800 zł, by po 15 latach awansu zawodowego zacząć zarabiać tyle co uczeń liceum pracujący w wakacje w McDonaldzie (miesięczna stawka). Uposażenie nauczyciela jest obecnie na poziomie pensji pracownika niewykwalifikowanego.
  • Strajkujemy ze względu na brak młodych nauczycieli, co za kilka lat doprowadzi do sytuacji, w której nauczycielami będą tylko emeryci lub ludzie tuż przed emeryturą. Koniecznością jest przyciągnięcie absolwentów wyższych uczelni do pracy w szkole. Wyższa pensja w zawodzie nauczyciela spowoduje, że młodzi ludzie po studiach zaczną uwzględniać możliwość wyboru tej profesji.
  • Strajkujemy, ponieważ nie zgadzamy się na nieustanne niszczenie dobrego imienia zawodu nauczyciela nieprawdziwymi oskarżeniami. Protestujemy przeciwko zakłamywaniu faktycznego i obliczonego przez instytucje rządowe czasu pracy nauczycieli (47 godzin zegarowych).
  • Strajkujemy, ponieważ rządzący od lat pomijają wyniki raportów Instytutu Badań Edukacyjnych, międzynarodowych badań PISA, raportu Rzecznika Praw Dziecka, wcześniejszych protestów rodziców i nauczycieli, miliona głosów obywateli sprzeciwiających się zmianom wprowadzanym w oświacie przez obecny rząd.
  • Strajkujemy, ponieważ bardzo zależy nam na dobrym poziomie kształcenia młodych ludzi na miarę wyzwań, jakie stawia współczesny świat. Strajkujemy, ponieważ odbiera się nam możliwość dostosowywania metod pracy, czasu poświęconego na dane zagadnienie oraz treści do potrzeb ucznia. Jesteśmy najbliżej uczniów, znamy ich potrzeby i możliwości oraz wiemy, jak działać, ale obecne podstawy programowe odbierają szkołom autonomię w tym zakresie.


Wykorzystujemy ostatnią legalną i cywilizowaną metodę wyrażenia niezgody na dalsze niszczenie polskiej oświaty. Zdajemy sobie sprawę z niedogodności, jakie wywołuje nasz strajk, jednak mimo dylematów moralnych i ryzyka finansowego (brak pensji) zdecydowaliśmy się na ten krok.

Świadome ignorowanie przez rządzących skali strajku i frustracji środowiska odbieramy jako oczywisty dowód, że edukacja i dobro uczniów nie są ważnymi obszarami w strategii rządu.

Podpisano: Protestujący nauczyciele

Zespołu Szkół nr 1 w Wałbrzychu11 kwietnia 2019 - List otwarty nauczycieli ZS nr 5 w Wałbrzychu

Drodzy rodzice, uczniowie, nauczyciele

Akcja strajkowa w Zespole Szkół nr 5 w Wałbrzychu trwa czwarty dzień i wciąż nie ma przesłanek, by w najbliższym czasie została przerwana. Wpisujemy się naszym protestem w podobne deklaracje szkól i przedszkoli z Wałbrzycha. Jesteśmy w stałym kontakcie z innymi placówkami i realizujemy ideę prawdziwej solidarności, która w historii dała nam świat, w jakim żyjemy.

Jesteśmy zdeterminowani, by osiągnąć cel, jakim jest podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela. Skorzystają na tym nasi uczniowie, rodzice i – jak sądzimy – całe społeczeństwo, które w jakiejś części kształtujemy. Prosimy o zrozumienie i drobne gesty solidarności w codziennych rozmowach, wydawanych opiniach, wpisach i gestach.

Prosimy o zrozumienie, że to nie my jesteśmy odpowiedzialni za przedłużający się impas. Rodzice każdego dnia posyłają dzieci i młodzież do szkół w pełnym zaufaniu do nas, do tego, jacy jesteśmy na co dzień, jakie wartości reprezentujemy. Aby móc pokazywać innym świat, w jakim warto żyć, musimy mieć możliwość nasiąkania pięknem, nowymi pomysłami artystów, nowinkami naukowymi, postawami osób wybitnych. Chcielibyśmy mieć na to odrobinę czasu i możliwości, by ze zdwojoną siłą inspirować młodzież pasjami, wiedzą, nowymi umiejętnościami. Nie stanie się to nigdy, jeśli nie zaczniemy normalnie funkcjonować, zamiast comiesięcznego wegetowania i podejmowania dodatkowych zleceń. Nauczyciel zawodu stanie się w szkole już niebawem wspomnieniem, bo inżynierowie, specjaliści odejdą do innych zajęć a akcentowana przez ministerstwo szkoła techniczna i branżowa nawet ze świetnym sprzętem będzie muzeum bez obsługi.


Ślemy serdeczne pozdrowienia i głosy wsparcia dla pozostałych protestujących.

Nauczyciele ZS nr 5 w Wałbrzychu
12 kwietnia 2019

List otwarty nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Wałbrzychu do Rodziców i Uczniów
Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, Kochani Uczniowie
Mija kolejny dzień ogólnopolskiego strajku nauczycieli. Chcemy podzielić się z Państwem naszymi refleksjami na temat zaistniałej sytuacji. Nie mamy wątpliwości, że jest to trudny czas nie tylko dla nas, ale także, a może przede wszystkim, dla Państwa i dla Was drodzy Uczniowie. Z całą mocą pragniemy podkreślić, że nasz strajk podyktowany jest nie tylko żądaniami płacowymi, ale w takim samym stopniu - walką o lepszą edukację. Współczesna szkoła od lat jest zaniedbywana, niedofinansowana, a podstawy programowe przeładowane niepotrzebnymi treściami. Obecny system nauczania zaproponowany przez Minister Edukacji nie skupia się na kształceniu umiejętności, a na odtwarzaniu treści. Archaiczna edukacja nie nadąża za zmieniającym się światem. Państwa dzieci powinny umieć interpretować, argumentować, wnioskować, krytycznie i twórczo myśleć. A zatem walczymy nie tylko o swoją godność, ale przede wszystkim o dobro obecnych i przyszłych pokoleń.
Dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie, zrozumienie i życzliwość.
Grono Pedagogiczne Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Wałbrzychu


Więcej o proteście:

ILE SZKÓŁ BĘDZIE STRAJKOWAĆ? CO Z UCZNIAMI?

WAŁBRZYCH: SZKOŁY MIASTA I REGIONU STRAJKUJĄ

WAŁBRZYCH: LISTA ZAJĘĆ W CZASIE STRAJKU
WAŁBRZYCH: LIST PREZYDENTA DO RODZICÓW


fot. Elżbieta Węgrzyn