Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej uspokaja rodziców i przypomina ofertę edukacyjną, jaką na wypadek strajku przygotowały wałbrzyskie placówki kultury. Gmina chce wesprzeć dyrektorów szkół i rodziców w związku ze zbliżającym się terminem strajku generalnego nauczycieli.

Szanowni Państwo – rodzice i opiekunowie dzieci
uczęszczających do wałbrzyskich samorządowych przedszkoli i szkół

ogłoszony w dniu dzisiejszym brak porozumienia pomiędzy związkami zawodowymi pracowników oświaty a stroną rządową oznacza prawdopodobnie rozpoczęcie z dniem 8 kwietnia br. strajku w wałbrzyskich przedszkolach i szkołach. Przed nami bardzo trudny czas, bowiem właśnie spełnia się gorszy scenariusz zdarzeń: zawieszenie zajęć dydaktycznych we wszystkich placówkach objętych strajkiem. I choć wciąż trudno oszacować skalę protestu, gdyż decydujące będą wybory pracowników oświaty podjęte w poniedziałek, z przeprowadzonych w marcu br. referendach strajkowych wynika, iż w placówkach samorządowych (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) 85% pracowników przystąpi do strajku.

Podjęcie przez pracowników oświaty decyzji o przystąpieniu do strajku spowodować może chaos, którego rozmiarów nie jesteśmy w chwili obecnej ocenić. Gmina Wałbrzych, tak jak wszystkie jednostki samorządu terytorialnego w Polsce, nie jest bezpośrednio stroną tego sporu (zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 174) Dokładamy jednak wszelkich starań, aby był on jak najmniej odczuwalny dla uczniów i rodziców. To wyraz naszej troski o dzieci i młodzież.

Jak postępować 8 kwietnia i w ewentualne kolejne dni strajku?

  • możliwe, że w poniedziałek Państwa dziecko będzie musiało spędzić czas poza przedszkolem lub szkołą. W sytuacji, gdy dyrektor przedszkola/szkoły stwierdzi, że nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa swoim uczniom w czasie strajku, to jest on zobowiązany do podjęcia działań zgodnych z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Sportu z dn. 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tj. Dz.U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późń. zmianami). Zgodnie z § 18, ust. 2, pkt. 2 jeżeli na terenie placówki wystąpiły „zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów” dyrektor występuje do organu prowadzącego (Gminy Wałbrzych) oraz organu nadzoru pedagogicznego (Dolnośląskiego Kuratora Oświaty) z informacją o zawieszeniu zajęć dydaktycznych na czas oznaczony. Nie wiemy czy i jak długo potrwa akcja strajkowa, to decyzja o zawieszeniu zajęć będzie miała miejsce na każdy kolejny dzień. Decyzje dyrektorów o ewentualnym kontynuowaniu zawieszenia organizacji zajęć dydaktycznych będą przekazywane Państwu za pośrednictwem dziennika elektronicznego przedszkola/szkoły, strony internetowej przedszkola/szkoły oraz tablicy ogłoszeń w danej placówce w dniu poprzedzającym kolejny dzień strajku. Dyrektorzy placówek są przeszkoleni w zakresie konsekwencji, odpowiedzialności i obowiązków jakie leżą po stronie dyrektora szkoły czy placówki. Pracownicy Biura Edukacji i Wychowania są z nimi z stałym kontakcie i będziemy na bieżąco monitować i reagować wraz z rozwojem sytuacji. Celem zapewnienia bezpieczeństwa na czas strajku podczas zajęć opiekuńczo-wychowawczych pomoc w opiece świadczyć będą pracownicy innych placówek miejskich organizując zajęcia z zakresu profilaktyki i bezpieczeństwa, a także zajęcia plastyczno-artystyczne.

  • Przypominam, że w przypadku całkowitego odwołania zajęć mają Państwo możliwość wystąpienia do pracodawcy o wypłatę zasiłku opiekuńczego (dotyczy dzieci do lat 8). Dyrektorzy placówek, gdy zajdzie taka potrzeba, potwierdzą Państwu fakt protestu na specjalnym druku.

  • Poprosiłem o pomoc Straż Miejską i Policję, aby zwiększyli liczbę patroli i zwracali szczególną uwagę na ulubione miejsca spotkań dzieci i młodzieży (teren koło szkół, parki, place zabaw).

  • Wałbrzyskie placówki kulturalne przygotowały specjalną ofertę edukacyjną na czas trwania pierwszych dni strajku. Na stronach internetowych Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Porcelany, Teatru Lalki i Aktora, Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, Starej Kopalni, Biura Wystaw Artystycznych znajdziecie Państwo informacje o zajęciach dedykowanych dzieciom.

Mając na uwadze maksymalny poziom bezpieczeństwa dzieci i młodzieży prosimy o współpracę i wyrozumiałość w tych trudnych dniach. Wyzwania, które przed nami stoją wymagają spokoju oraz zaangażowania całej społeczności. Aktualne informacje zamieszczane będą na stronach internetowych Urzędu Miasta um.walbrzych.pl. Podobnie dyrektorzy placówek będą Państwa na bieżąco informować o rozwoju sytuacji.

OFERTA EDUKACYJNA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA CZAS PLANOWANEGO STRAJKU NAUCZYCIELI
POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
„BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI”
W związku ze strajkiem nauczycieli Biblioteka pod Atlantami przygotowała zajęcia, w których mogą wziąć udział uczniowie z opiekunami. Zapraszamy serdecznie po dobrą książkę i do skorzystania z naszej oferty.


Zajęcia odbywać się będą w Budynku Głównym i wybranych filiach:

Dział Informacji Naukowej i Czytelń – Pracownia regionalna, kontakt i zapisy: tel. 74 6483717, e- mail: region@atlanty.pl
Tajemniczy Wałbrzych. Akcja rewitalizacja – czego nie wiesz o naszym mieście, gra planszowa dla dzieci powyżej 8 lat (grupa od 2 do 18 osób).

Warsztaty literackie i zwiedzanie Pokoju Pamięci Poety Mariana Jachimowicza dla dzieci i młodzieży (dowolna ilość osób)

Dział Dziecięco- Młodzieżowy, kontakt i zapisy: tel. 746483707, 746483746, e-mail: dzieci@atlanty.pl
Cuda wianki – warsztaty Wielkanocne dla dzieci w wieku od 7 do 11 lat.

Filia nr 1 dziecięca – Nowe Miasto, kontakt i zapisy: tel. 74 8469803, e-mail: filia1@atlanty.pl
Tajemniczy Wałbrzych. Akcja rewitalizacja – czego nie wiesz o naszym mieście, zajęcia literackie i gra planszowa dla dzieci powyżej 8 lat.

Boimy się tego, czego nie znamy – Nietypowy Adaś, Wielka księga wartości zajęcia literackie dla grup przedszkolnych.

Filia nr 5 z oddziałem dziecięcym – Sobięcin, kontakt i zapisy: tel. 74 648 37 44; 74 848 38 67, e-mail: filia5@atlanty.pl
Klub gier planszowych – spotkanie dla klas I – VIII
Warsztaty Kamishibai – zajęcia dla klas I – III
Gry i zabawy integracyjne – zajęcia dla klas I – V

Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym – Piaskowa Góra, kontakt i zapisy: tel. 74 648-37-39; 516 411 856, e-mail: filia7@atlanty.pl
Poznawanie przez czytanie – spotkania z książką dla dzieci z klas 0-III.
Młodzi Cyfrowi – zajęcia multimedialne na temat tworzenia gier w oparciu o literaturę w aplikacji Action Track. Zajęcia skierowane do klas IV – VIII.
Seanse na Piaskach junior – seanse filmowe dla klas IV – VIII oraz klasy III gimnazjum.

Multimedialna Filia Biblioteczna – Podzamcze, kontakt i zapisy: tel. 74 640-12-57, mfb@atlanty.pl
Bajkowe poranki – projekcje bajek dla klas 0-III.
Zabawy z książką – zajęcia edukacyjne dla klas 0-III.
Kino młodzieżowe – seanse filmowe dla klas IV – VIII oraz klasy III gimnazjum.

*) Ilość miejsc na poszczególne zajęcia jest ograniczona. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z poszczególnymi placówkami.

TEATR LALKI I AKTORA

PODCZAS STRAJKU NAUCZYCIELI ZAPRASZAMY DO TEATRU

W związku ze strajkiem nauczycieli nasz Teatru oferuje pomoc i wsparcie dzieciom, które będą chciały skorzystać z oferty kulturalnej Wałbrzycha. W terminie od 9 do 11 kwietnia zachęcamy do uczestnictwa w rozmaitych formach aktywności:

9.04/ wtorek

godz. 9:30/ BOLKO ŚWIDNICKI: MAŁY – WIELKI KSIĄŻĘ/ reż. Aga Błaszczak/ ZAMEK KSIĄŻ

godz. 11:30/ BOLKO ŚWIDNICKI: MAŁY – WIELKI KSIĄŻĘ/ reż. Aga Błaszczak/ ZAMEK KSIĄŻ

Ilość miejsc: 50 na każdy spektakl/ WSTĘP WOLNY

 

10.04/ środa

godz. 9:00 – 11:00/ WARSZTATY TEATRALNE

Ilość miejsc: 30/ WSTĘP WOLNY

Wejście do Teatru od strony ul. Kopernika

 

11.04/ czwartek

godz. 10:00/ ŚWIAT I JUŻ

spektakl dedykowany jest dzieciom w wieku 3 – 6 lat

ilość miejsc: 30/ BILETY PROMOCYJNE: 14 zł

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Widza w dniu 8 kwietnia (w godz. 8:00 – 15:30) w celu zgłoszenia swojego przybycia. Tel. 74 666 73 40.

STARA KOPALNIA CENTRUM NAUKI I SZTUKI

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej bogatej oferty zajęć edukacyjnych, która jest przeznaczona dla dzieci w każdej kategorii wiekowej.

Proponujemy:
– zajęcia muzealne (górnicze prace, kartografia, geologia, archeologia czy gry terenowe)
– warsztaty ceramiczne (modelowanie z gliny, tworzenie małej formy rzeźbiarskiej, warsztaty zdobnicze)
– oprowadzanie po bieżących wystawach Galerii Sztuki Współczesnej z udziałem opiekuna ekspozycji oraz lekcje inspirowane wystawami.

Przykładowe zajęcia edukacyjne:

Szychta Fuksów – pierwsza
zmiana młodych górników
czas trwania zajęć: 1 godz.
liczebność grupy: min. 10 max 30 os.
Cykl quizów, zagadek, i gier zespołowych, dzięki którym
dzieci poznają aspekty pracy górnika oraz powiązane z nią
bogate tradycje i zagadkowe tajemnice Lisiej kopalni. Zajęcia obejmują przejście chodnikiem podziemnym łącznie
z wykonaniem lekkich prac górniczych oraz zwiedzanie budynku warsztatów mechanicznych.

Na tropie skarbu
klasy IV-VII
czas trwania zajęć: 1-1,5 godz.
liczebność grupy: min. 10 max 30 os.
Gra terenowa polega na poruszaniu się po przestrzeniach kopalni kierując się mapą i zagadkami znalezionymi
w określonych miejscach, które pozwalają na zdobycie,
a potem utrwalenie wiedzy o górnictwie. Tylko poprzez
aktywną współpracę uczestnicy docierają do mety gry i
odnajdują skarb. Gra terenowa nie obejmuje zwiedzania
podziemi.

Kopalniany pejzaż industrialny
klasy VII i ponadpodstawowe
czas trwania zajęć: 1 godz.
liczebność grupy: min. 10 max 24 os.
Uczestnicy warsztatów zapoznają się z technikami graficznymi przenoszenia rysunku na szkło. Zadanie polega
na wyryciu, narysowaniu lub odciśnięciu różnych elementów wpisujących się w temat industrialny we wcześniej
przygotowanym płacie gliny. Na glinę uczestnicy naniosą
farbę akrylową w różnych kolorach, następnie odcisną ją
w szkle o wymiarach 18 x 13 cm. Po wyschnięciu farby
na szkle, całość zostanie pomalowana na czarno, w celu
podkreślenia powstałego rysunku. Unikatowy obrazek jest
gotowy do zabrania po zajęciach.

Zajęcia realizowane są przy pomocy zróżnicowanych środków i metod dydaktycznych, dostosowanych do wieku uczestników. Część oferty została przygotowana w oparciu o aktualną podstawę programową kształcenia ogólnego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Z pełną ofertą mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie:

 https://starakopalnia.pl/oferta-edukacyjna/

Zapisy i informacje: edukacja@starakopalnia.pl lub 74 667 09 12
Oferta obowiązuje do końca czerwca 2019 roku.

WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY

W związku ze strajkiem nauczycieli Wałbrzyski Ośrodek Kultury oferuje pomoc i wsparcie uczniom, którzy będą chcieli skorzystać z naszej oferty kulturalnej.

W godzinach lekcyjnych zapraszamy dzieci, młodzież do placówek WOK na Piaskowej Górze i na terenie Starej Kopalni. Wyświetlimy filmy edukacyjne, do których posiadamy licencje, pokażemy stroje, pamiątki Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych”.

Uwaga! Propozycja dla grup zorganizowanych wraz z opiekunem. W celu umówienia terminu prosimy o kontakt telefoniczny.

Sekretariat Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury Krystyna Supik, tel. +48 74/ 66-70-950

MUZEUM PORCELANY

Szanowni Państwo,

w związku z planowanym od 8 kwietnia br. strajkiem nauczycieli, Muzeum Porcelany przygotowało ofertę zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie muzeum i obejmują następujące tematy:

  • Tworzenie kartek wielkanocnych (czas trwania: ok. 60 – 90 min., grupa wiekowa: szkoła podstawowa / gimnazjum / szkoły ponadgimnazjalne)

  • Klamerkowe zoo  (czas trwania: ok. 60 – 90 min., grupa wiekowa: szkoła podstawowa)

  • Pomponowe stwory (czas trwania: ok. 60 – 90 min., grupa wiekowa: szkoła podstawowa)

  • Tworzenie memów  (czas trwania: ok. 60 – 90 min., grupa wiekowa: starsze klasy szkoły podstawowej / gimnazjum / szkoły ponadgimnazjalne)

  • Projekcja filmu „Ostatnia rodzina” na temat życia i twórczości Z. Beksińskiego wraz z prelekcją  (czas trwania: ok. 2,5 godz., grupa wiekowa: szkoły ponadgimnazjalne)

 

Ilość miejsc na poszczególne zajęcia jest ograniczona. W celu uzyskania bliższych informacji i rezerwacji terminu prosimy o kontakt z Działem Edukacji i Promocji naszego muzeum pod numerem telefonu 74 664 60 30 wew. 35. 

WAŁBRZYSKA GALERIA SZTUKI BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

W związku z zapowiadanym strajkiem nauczycieli od 8.04.2019, przygotowaliśmy zajęcia, które poprowadzimy w szkołach lub w naszej siedzibie.

1. Tradycyjne zdobienie jajek wielkanocnych (prelekcja z prezentacją lub warsztaty)
wiek uczestników: dzieci i młodzież szkół podstawowych oraz gimnazjum

2. Tworzymy dzieło inspirowane pracami słynnych artystów (warsztaty)
wiek uczestników: każda grupa wiekowa

3. Abstrakcja (warsztaty)
wiek uczestników: najmłodsze dzieci klasy 0-1

4. Kolor - jak uzyskać jakikolwiek kolor z 3 podstawowych (warsztaty)
wiek uczestników: najmłodsze dzieci klasy 1-3

Oprócz tego oczywiście zapraszamy do odwiedzenia naszych wystaw:
"POPIERAJ SWOJEGO MALARZA. WYDANIE TRZECIE, POSZERZONE" - Robert Kukla, malarstwo BWA przy ul Słowackiego 26
"KIERUNEK SZTUKA". Zbiory Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w WGS BWA w Zamku Książ

W celu uzyskania informacji oraz zaplanowania zajęć, prosimy o kontakt pod numerem:
74/665 62 62.


Strajk nauczycieli Wałbrzychu:
ILE SZKÓŁ BĘDZIE STRAJKOWAĆ? CO Z UCZNIAMI?


Przeczytaj też:
DYREKTORZY, KTÓRZY ZAMKNĄ SZKOŁY ZŁAMIĄ PRAWO
NAUCZYCIELE ZAOSTRZAJĄ AKCJĘ PROTESTACYJNĄ
NAUCZYCIELE ZAPOWIADAJĄ STRAJK. CHCĄ PODWYŻKI JAK MUNDUROWI
ZWIĄZKI ZANIEPOKOJONE LIKWIDACJĄ WAŁBRZYSKICH GIMNAZJÓW
WAŁBRZYSCY NAUCZYCIELE TRAFIĄ NA BRUK
NAUCZYCIELE POSZUKIWANI ZA GRANICĄ
STRAJK W SZKOŁACH WAŁBRZYCHA I POWIATU

13 SZKÓŁ W WAŁBRZYCHU I POWIECIE ZASTRAJKUJEoprac. i fot. ELW