Wałbrzyskie ZS Politechnicznych Energetyk i ZS nr 5 oraz szczawieński Ceramik będą kształcić młodzież we współpracy z Wałbrzyskimi Zakładami Koksowniczymi "Victoria" S.A. 20 kwietnia, w obecności minister Anny Zalewskiej, podpisano umowy o współpracy i uruchomieniu klas patronackich.

Luka pokoleniowa wyzwaniem dla biznesu i samorządu

- Razem z panem premierem Mateuszem Morawieckim wystosowaliśmy list do spółek Skarbu Państwa by włączyły się również finansowo w tworzenie szkół branżowych. Jesteśmy po spotkaniu z pracodawcami 20 branż, wiemy jacy specjaliści są potrzebni. Chcemy by szkoła kształcąca na potrzeby przedsiębiorców była szkołą pierwszego wyboru, chcemy też "odczarować" biznes uważany nadal jako archaiczny. Tymczasem nowoczesne zakłady potrzebują wykwalifikowanych specjalistów - wyjaśnia Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej. Minister podkreśliła też, że na potrzeby edukacji branżowej w budżecie systemu edukacji jest 9 mld zł, ale wsparcie przedsiębiorstw i dobry klimat w samorządach są w rozwoju tego szkolnictwa nieodzowne.

Wynikiem badania potrzeb lokalnego rynku pracy jest powstanie klastra edukacyjnego we współpracy z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną "Invest-Park", a także nawiązanie współpracy pomiędzy ZK "Victoria" z lokalnymi szkołami średnimi. - Jesteśmy ważnym lokalnym pracodawcą, jednak borykamy się z luką pokoleniową. Średnia wieku naszych pracowników to obecnie 48 lat, zależy nam na tym, by nim odejdą na emeryturę, przekazali swoją wiedzę nowemu pokoleniu pracowników. Tymczasem obserwujemy odpływ pracowników z rynku pracy i trudności z rekrutacją. Wsparcie udzielone szkołom to nasza inwestycja, która mam nadzieję bardzo szybko zaprocentuje - mówi Katarzyna Dawidczyk, prezes zarządu WZK Victoria S.A.

Jak podkreślał obecny na spotkaniu Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha: - Luka pokoleniowa i kwestia demograficzna to największe wyzwanie nie tylko dla naszego miasta i regionu, ale i Polski. Jest ona obserwowana również w usługach publicznych.
Włodarze naszego miasta promując wałbrzyskie szkolnictwo średnie i wyższe (PWSZ AS i Politechnikę) są przekonani, że mają one szansę zatrzymać odpływ młodzieży z subregionu wałbrzyskiego do dużych miast. - Z wyborem szkoły często wiąże się również wybór miejsca do życia - dodaje Szełemej.Kształcenie praktyczne w praktyce

We wrześniu, na bazie podpisanych porozumień, uruchomione zostaną klasy patronackie w trzech szkołach. Sprawdziliśmy, jak w praktyce wyglądać będzie współpraca pomiędzy szkołami i WZK Victoria.
Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" w Wałbrzychu kształci dziś ok. 600 młodych ludzi. Każdego roku jedna klasa tej szkoły będzie objęta patronatem koksowni. - Umowa dotyczy klasy kształcącej w zawodzie technik elektronik, będzie to klasa która rozpocznie naukę we wrześniu i będzie specjalizowana pod kątem zakładów koksowniczych i ich bardzo zaawansowanej automatyki. Młodzież będzie miała wycieczki na tereny koksowni, lekcje prowadzone przez nauczycieli inżynierów z tego zakładu oraz praktyki zawodowe - mówi Ryszard Janas, dyrektor szkoły.
Klasa pod patronatem koksowni będzie mieć regularne lekcje zawodowe.  Może nie cała klasa, bo nie każdy się nadaje. Jednak ci uczniowie, którzy zgodnie z polityką pana prezydenta wyrażą wolę, że zostaną w Wałbrzychu dostaną dobrą ofertę nauki, a później pracy. Myślimy, że będzie to dotyczyło około 15 osób co roku - dodaje szef Energetyka.


Zespół Szkół nr 5 im. M.T. Hubera w Wałbrzychu, który w szkołach młodzieżowych ma obecnie około 400 młodych mieszkańców regionu, a przy uwzględnieniu również kształcenia podstawowego i dla dorosłych łącznie ok. tysiąca osób. - Dzisiejsze listy intencyjne i umowy dotyczą dwóch zawodów. Pierwszy z nich to technik mechanik, drugi to technik mechatronik. Na początek będziemy współpracować w zakresie praktyk zawodowych - mówi Iwona Hnatiuk, dyrektor Zespołu Szkół nr 5 im. M.T. Hubera w Wałbrzychu. Dodaje ona, że w tej chwili nie wyznaczono klas do współpracy, ale tylko zawody. - Na początek chcemy w to zaangażować trzecie klasy technikum, które programowo odbywają praktykę zawodową. Mamy też nadzieję, że ten patronat będzie się rozwijał w rożnych innych zakresach - wyjaśnia Hnatiuk i wyjaśnia, że chodzi nie tylko o współpracę w zakresie kształcenia praktycznego młodzieży, ale też współpracy kadrowej.


W przypadku szczawieńskiego Ceramika, czyli Zespołu Szkół im. Mari Curie Skłodowskiej w Szczawnie-Zdroju mającego obecnie ok. 280 uczniów, a którego organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, patronacka klasa powstanie we wrześniu wraz z uruchomieniem nowego kierunku. - Prowadzimy nabór na nowy kierunek - technik technologii chemicznej. Będzie dotyczył jednej klasy lub więcej - jeśli będzie takie zapotrzebowanie. Mamy nadzieję, że to wydarzenie otworzy nam drogę do innej edukacji - mówi Jolanta Ozimek, dyrektor Ceramika i dodaje, że liczy na większe zainteresowanie młodzieży nowym kierunkiem w związku z podpisaną umową patronacką.
Dyrektor szczawieńskiej szkoły zapowiada, że w ramach umowy patronackiej młodzież nowego kierunku będzie odwiedzać zakład koksowniczy, mieć tu zajęcia, praktyki, a także jest szansa na doposażenie placówki w materiały i pomoce dydaktyczne dotyczące stricte tej właśnie branży. W kształceniu kadry nauczycielskiej będą mieć wkład specjaliści z wałbrzyskiego zakładu, mają też mieć oni wpływ na tworzenie programów nauczania.     Przeczytaj też:
DYSKUTOWALI O KSZTAŁCENIU PRAKTYCZNYM
MINISTER EDUKACJI: REWOLUCJA W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM
DEKLARACJA WAŁBRZYSKA - STREFY EKONOMICZNE ZA SZKOLNICTWEM BRANŻOWYM


Elżbieta Węgrzyn