Wałbrzyskie ZS Politechnicznych Energetyk i ZS nr 5 oraz szczawieński Ceramik będą kształcić młodzież we współpracy z Wałbrzyskimi Zakładami Koksowniczymi "Victoria" S.A. 20 kwietnia, w obecności minister Anny Zalewskiej, podpisano umowy o współpracy i uruchomieniu klas patronackich.