Z uwagi na nadzwyczajną falę upałów Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek apeluje do pracodawców o skracanie czasu pracy pracownikom, w szczególności tym, których dzienny wymiar czasu pracy przekracza 8 godzin. Przypominamy też o innych obowiązkach pracodawców w okrasie upałów.

- Skraca nie norm czasu pracy w okresie upałów nie może powodować obniżenia należnego pracownikom wynagrodzenia.

Główny Inspektor Pracy przypomina o obowiązku
:


- zapewnienia nieodpłatnie zimnych napojów, gdy temperatura w pomieszczeniach pracy przekracza 28 stopni C, a na otwartej przestrzeni 25 stopni C. Napoje powinny być dostępne stale, w ilości zaspokajającej potrzeby zatrudnionych.

- Przy pracach brudzących wykonywanych na otwartej przestrzeni, bez dostępu do wody bieżącej, pracodawca zobowiązany jest zapewnić do celów higienicznych co najmniej 90 l wody dziennie na każdego pracownika.


- PIP przypomina, że pracodawca powinien też zwrócić uwagę na wyposażenie okien i świetlików w odpowiednie urządzenia, np. w żaluzje i rolety, eliminujące nadmierne nasłonecznienie stanowisk pracy. Należy też zadbać, aby okna i świetliki były wyposażone w urządzenia pozwalające na ich łatwe i bezpieczne otwieranie z poziomu podłogi oraz w urządzenia pozwalające na utrzymanie otwieranych części w pożądanym położeniu.

- Istnieje zakaz pracy dla pracowników młodocianych w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza przekracza 30 stopni C, a wilgotność względna powietrza 65%.


PIP
oprac. ELW
fot. Ilustracyjne