Wszyscy czekamy na nowe wiadomości w sprawie planowanej budowy przystanku kolejowego Wałbrzych Śródmieście (Centrum) i remontu stacji Wałbrzych Szczawienko. Są pewne komplikacje, ale, jak się wydaje, zbliża się przełom w sprawie.


W czerwcu PKP PLK z konsorcjów i firm, które stanęły do przetargu na wielką kolejową inwestycję w Wałbrzychu i Świebodzicach wyłoniło cztery podmioty, z których jeden miał zostać wykonawcą całości. Była to firma TORPOL S. A. z Poznania, która deklarowała wykonanie inwestycji za 123 878 353 zł brutto, konsorcjum złożone z dwóch firm hiszpańskich Aldesa Contrucciones i Rover Alcissa - deklarowały wykonanie za 108 451 481 zł brutto, konsorcjum złożone z firmy Infrakol Sp. z o. o. z Jawora i Track Tec Construction sp. z o. o. z Wrocławia (mogą wybudować za 95 402 930 zł brutto) oraz Trakcja PRKiL S. A. z Warszawy (za 126 269 208 zł brutto). Kwota przeznaczona na ten cel przez PKP PLK S. A. to 103 243 199 zł brutto.

W lipcu, kiedy przedstawiciele PKP PLK S. A. zjawili się w Wałbrzychu, by podpisać umowę w tej sprawie, mówili, że proces wyłonienia wykonawcy potrwa jeszcze 2-3 miesiące. W końcu wyłoniono wykonawcę - konsorcjum złożone z firmy Infrakol Sp. z o. o. z Jawora i Track Tec Construction sp. z o. o. z Wrocławia i ustalono datę podpisania umowy na 15 września, ale wtedy jedna ze startujących firm - konsorcjum złożone z dwóch firm hiszpańskich Aldesa Contrucciones i Rover Alcissa - zakwestionowała wynik postępowania, jako powód podając rażąco niską cenę zaproponowaną przez konkurenta.

- Wniesiono odwołanie przez Krajową Izbę Odwoławczą przy Urzędzie Zamówień Publicznych w Warszawie. W najbliższy czwartek, 21 września, jeśli nic nieoczekiwanego się nie wydarzy, odwołanie zostanie rozpatrzone, a procedura ruszy dalej – mówi Bogdan Ząbek z zespołu prasowego PKP PLK S. A.

Wybrana w przetargu firma może teraz zakwestionować to odwołanie. Początek prac przewidziany na jesień tego roku może się zatem nieco opóźnić. Na budowę samego przystanku w Śródmieściu PKP PLK przeznacza 15 mln zł netto. Prace rozpoczną się od dworca Szczawienko i będą prowadzone etapami ze względu na trwający przez cały czas ruch kolejowy.

Przypomnijmy, że Wałbrzych Śródmieście (Centrum) to przystanek kolejowy przy ul. Lubelskiej, którego powstanie warunkuje budowę przez spółkę Octava S. A. małej galerii handlowej, gdzie ma być także poczekalnia dworca kolejowego i autobusowego. W spółce został już utworzony specjalny zespół do spraw budowy wałbrzyskiego obiektu. Gmina Wałbrzych natomiast zbuduje dwie drogi dojazdowe od strony ronda na Wysockiego i od strony Lubelskiej oraz plac dworcowy i parking. Po zakończeniu inwestycji w tym miejscu, gdzie wciąż jest pusty nieużytek, powstanie dworzec autobusowy i przystanek komunikacji miejskiej. Przystanek kolejowy będzie się składał z 2 peronów, wiat, będzie też podziemne przejście i winda.

Zakończenie prac jest planowane na 2023 rok, ale dotyczy to całości inwestycji, więc Wałbrzych Śródmieście może teoretycznie zostać ukończony wcześniej. Podobnie z dworcem Wałbrzych Szczawienko, gdzie wyłoniony w przetargu wykonawca przebuduje całą stację.


Czytaj też:
WAŁBRZYCH ŚRÓDMIEŚCIE - POROZUMIENIE PODPISANE
WAŁBRZYCH CENTRUM I SZCZAWIENKO JUŻ PO OTWARCIU OFERT
WAŁBRZYCH CENTRUM: OGŁOSZONO PRZETARG
STACJA WAŁBRZYCH CENTRUM - TERAZ POZWOLENIE NA BUDOWĘ I WYCINKA
STACJA WAŁBRZYCH ŚRÓDMIEŚCIE - COŚ DRGNĘŁO


O obiekcie handlowym:
WAŁBRZYCH CENTRUM - GALERIA 7 JUŻ WKRÓTCE (WIZUALIZACJE)

Magdalena Sakowska
Foto użyczone: PKP PLK