Osiedle pod Chełmcem z ok. 550 mieszkaniami powoli staje się faktem. Od dziś, 11 lutego, można się zapoznać z dokumentacją tej planowanej na Białym Kamieniu dużej inwestycji mieszkaniowej.

Dokumentacja i plany zagospodarowania

Prezydent wydał właśnie obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Chodzi o okolicę ulicy Piasta i Ratuszowej w Wałbrzychu. Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego tego rejonu. Wnioski powinny być składane na piśmie w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, będą przyjmowane do 5 marca 2019 roku i powinny zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Również do 5 marca można składać wnioski do dokumentacji inwestycji. W urzędzie można się zapoznać z informacją o przystąpieniu do opracowania wzmiankowanych projektów dokumentów wymagających udziału społeczeństwa. Dokumentacja spraw wystawiona jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Plac Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, w godzinach pracy urzędu. Do opracowywanych dokumentów mogą być składane wnioski w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: um@walbrzych.eu bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Każdy wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest prezydent Wałbrzycha.Jak będzie wyglądać ta inwestycja?

27 września 2018 podczas sesji Rady Miejskiej została podjęta uchwała o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, dzięki któremu można już rozpocząć przygotowania do budowy Osiedla pod Chełmcem. Ma ono powstać przy ul. Piasta. W planie jest budowa 550 mieszkań na uzbrojonym terenie należącym do miasta, zabudowana ma być około 18-hektarowa działka w bliskim otoczeniu Aqua Zdroju, z widokiem na Chełmiec, a jednocześnie w miejskiej zabudowie.

Osiedle to może docelowo być zamieszkałe przez 1,5 mieszkańców. Będzie składać się z 16 budynków, pięcio- lub sześciokondygnacyjnych, w których zaprojektowano 550 mieszkań, w niektórych na parterach przewiduje się także lokale usługowe. W budynkach mają być także użytkowe poddasza. Zabudowa nie ma być niższa i mniej ścieśniona niż na ul. Husarskiej. Miasto planuje też przebudowę ul. Piasta, w planie jest też budowa nowej ulicy, równoległej do niej, w okolicy szybu Jan.
Działania projektowe są już zaawansowane, a budowa może się rozpocząć, zgodnie z przewidywaniami, w drugiej połowie tego roku. Czas jej trwania jest oceniany na około półtora roku, więc mieszkania byłyby gotowe może już pod koniec roku 2020. Mieszkania te powstaną prawdopodobnie we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i w ramach programu "Mieszkanie Plus".

Zobacz też:
WAŁBRZYCH: TAKIE BĘDZIE OSIEDLE POD CHEŁMCEM [WIZUALIZACJE]
NA BIAŁYM KAMIENIU POWSTANIE OSIEDLE MIESZKANIOWE

oprac. ELW, MS
wizualizacje UM Wałbrzych