Wałbrzych już od lat, teraz Boguszów-Gorce, a jakie projekty budżetu obywatelskiego spodobałyby się najbardziej mieszkańcom Szczawna-Zdroju? Czas do zastanowienia się jeszcze jest - można się podzielić propozycjami.


Jedną z uchwał, podjętych na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju było utworzenie budżetu obywatelskiego. Uchwała, przygotowana przez przewodniczącego RM Michała Brodę przy wsparciu Klubu Szczawno-Zdrój Możliwości, została przyjęta jednogłośnie, przez wszystkich obecnych na posiedzeniu radnych Rady Miejskiej.

Budżet obywatelski Szczawna-Zdroju zakłada wydzielenie w budżecie gminy 100 tys. zł z przeznaczeniem na zadania i pomysły, zgłoszone przez mieszkańców. Zgłoszone zadania zostaną zweryfikowane przez złożoną z urzędników i radnych komisję, a następnie te, które przejdą weryfikację pozytywnie, będą przedstawione mieszkańcom do głosowania. Wybrane w głosowaniu projekty będą realizowane przez gminę.

Zgłoszenia do budżetu obywatelskiego będą przyjmowane do 30 czerwca każdego roku, a realizacja wybranych zadań – w następnym roku budżetowym, czyli pierwsze zadania w ramach budżetu obywatelskiego w Szczawnie będzie można realizować w 2021 roku.

- Budżet obywatelski umożliwia mieszkańcom większe współdecydowanie o sprawach miasta, a to jest przecież istota wspólnoty samorządowej – komentuje burmistrz Marek Fedoruk. – Pomysł utworzenia w Szczawnie-Zdroju budżetu obywatelskiego nie jest nowy, pojawił się już w ubiegłej kadencji. Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym, która weszła w życie w styczniu 2018 roku, wprawdzie zawierała przejrzyste regulacje, dające gminom możliwości wprowadzenia tej inicjatywy jednakże z ograniczeniem czasowym tj. począwszy od kadencji rozpoczynających swoją służbę w 2018 roku. Liczymy na aktywność mieszkańców - zgłoszenia dotyczące małych wspólnot, ulic, z różnych części miasta, bo to odzwierciedla idee budżetu obywatelskiego. Duże, strategiczne zadania proponuje gmina, a te drobniejsze, dotyczące bezpośredniego otoczenia mieszkańców – niech będą inicjatywą naszej społeczności.


Wiemy już, że mieszkańców bardzo zainteresowała taka propozycja urzędu miasta: SZCZAWNO-ZDRÓJ: CO MIESZKAŃCY MYŚLĄ O TĘŻNI SOLANKOWEJ?

Budżet partycypacyjny, obecnie nazywany obywatelskim, pojawił się kilka lat temu w Wałbrzychu, w tym roku właśnie rusza głosowanie, o czym piszemy - WAŁBRZYCH: TĘŻNIA, PASIEKI, AMFITEATR, CZY SAMOCHÓD RATOWNICZY?

Czytaj też:
WAŁBRZYCH: SCHRONISKO MA NOWY SAMOCHÓD, A WKRÓTCE SIEDZIBĘ (FOTO)


Opr. MS
Foto: Magdalena Sakowska