Od niedzieli, 1 września wałbrzyszanie powyżej 14 roku życia mogą głosować na projekty w Budżecie Obywatelskim 2020. Sporo się zmieniło w jego formule, a i ciekawych oraz pożytecznych projektów do wyboru nie brak... Jak głosować i jakie projekty są do wyboru? Oto szczegóły.

Budżet Obywatelskie 2020 w nowej formule

Rusza głosowanie na projekty zgłoszone i zweryfikowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. Tym razem pula środków - 3.100.000 złotych - nie jest podzielona pomiędzy poszczególne dzielnice, a uprawnieni do głosowania (wyłącznie za pośrednictwem internetu) są wałbrzyszanie, którzy ukończyli 14 rok życia. Maksymalna wartość jednego projektu nie może przekroczyć kwoty 620.000 złotych. - W tej edycji zgłoszono 27 projektów, dwa z nich połączono z innymi w większą całość, a sześć zostało odrzuconych w trakcie weryfikacji. Do fazy głosowania przeszło 19 z nich na łączną kwotę około 9 mln zł, tymczasem do rozdysponowania jest kwota 3,1 mln zł. Głosowanie potrwa od 1 do 30 września i odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, dla mieszkańców utworzono 6 punktów dostępowych, gdzie można oddać głos w godzinach otwarcia tych placówek. Każdy mieszkaniec może oddać tylko jeden głos na jeden wybrany projekt - wyjaśnia Edward Szewczak, rzecznik prasowy wałbrzyskiego Ratusza. Co istotne, wdrożony system weryfikuje kwestie głosowania i stoi na straży tego, by każdy oddał tylko jeden głos. 


Głosowanie odbywa się za pośrednictwem strony - https://wbo.walbrzych.eu/


W tej edycji przewidziano regulaminowo możliwość odwołania się projektodawców od decyzji weryfikacyjnej, czas na odwołania zakończył się 30 sierpnia.

Kto nie ma dostępu do internetu może oddać głos w punktach:
1) Śródmieście  BOK - ul. Sienkiewicza 6-8,
2) Podzamcze - Biblioteka na ul. Kasztelańskiej 7,
3) Piaskowa Góra - Biblioteka na ul. Broniewskiego 65a,
4) Stary Zdrój - Biblioteka na ul. Armii Krajowej 45,
5) Biały Kamień - Biblioteka na ul. Andersa 137,
6) Sobięcin - Biblioteka na ul. 1 Maja 149.

- Gdy startowaliśmy z pierwszą edycją budżetu partycypacyjnego 7 lat temu byliśmy jednym z pierwszych miast w Polsce, dziś z uwagi na zmieniające się przepisy oraz doświadczenia z lat poprzednich zmieniliśmy jego formułę. Chciałem też podkreślić, że tym razem projektodawcy muszą się liczyć z tym, że nie będziemy dopłacać do projektów niedoszacowanych. Wszystkie projekty są bardzo ciekawe. Przyznaję, że wyjątkowo życzliwie spoglądam na te, które wpisują się w nasze miejskie programy - przygotowania miasta na zmiany klimatyczne, czy "Zielony Wałbrzych 2020" - wyjaśniał podczas spotkania z projektodawcami prezydent Roman Szełemej.  

Głosowanie potrwa do 30 września, a jego wyniki poznamy najpóźniej 25 października.
Projekty, na które można głosować


Tężnia Solankowa w Wałbrzychu
Lokalizacja - ogród różany - Park Sobieskiego

Koszt po weryfikacji: 502 600 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Konstrukcja tężni solankowej jest ustawiona i mocowana na podwalinach drewnianych do niecki betonowej. Projektując miejską tężnię, wzięto pod uwagę lokalizację, co przełoży się na ożywienie miejskiej starówki. Wdychanie bryzy solankowej przez jedną godzinę dostarcza taką samą dawkę jodu co kilka dni pobytu nad morzem. Inhalacje stosowane u zdrowych ludzi zwiększają odporność organizmu.


Przyjazne podwórko

Koszt po weryfikacji: 150 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w dzielnicy Biały Kamień (ul. Bema i ul. Obrońców Pokoju). Montaż urządzeń zabawowych dla dzieci, urządzeń siłowni zewnętrznej, ławek oraz koszy na śmieci. Projekt ma promować integrację międzypokoleniową, oferować bezpieczne miejsce do zabawy dla dzieci, a dla wszystkich grup wiekowych do poprawy sprawności, kondycji fizycznej i zmysłu równowagi.Rewitalizacja placu zabaw na terenie dzielnicy Lubiechów - II etap

Koszt po weryfikacji: 310 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Rewitalizacja placu zabaw na terenie dzielnicy Lubiechów - II etap. Ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej.


Na ratunek ! Mobilne Centrum Poszkiwań OSP GPR "Wałbrzych"

Koszt: 549 198,56 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Celem projektu jest zakup i zabudowa specjalistycznego pojazdu który stanie się Mobilnym Centrum Poszukiwań oraz wyposażenie go w sprzęt umożliwiający prowadzenie działań poszukiwawczych. Zakup specjalistycznego pojazdu zwiększy szanse dotarcia do ludzi zaginionych w terenie lub na gruzowiskach przez grupy poszukiwawczo-ratownicze oraz psy ratownicze.


Skwer pod wiaduktem

Koszt: 553 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Skwer pod wiaduktem. Montaż elementów małej architektury, ustawienie kilku przyrządów do ćwiczeń, wykonanie aranżacji terenu w roślinność, wykonanie stałego podestu betonowego - jako amfiteatru na skwerze oraz montaż tablic edukacyjno-informacyjnych.
Rewitalizacja podwójnego boiska do siatkówki plażowej

Koszt po weryfikacji: 400 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

W ramach rewitalizacji podwójnego boiska do siatkówki plażowej planuje się wymianę ogrodzenia terenu, wymianę nawierzchni, montaż słupków i piłkochwytów oraz montaż ławek i koszy na śmieci.Ściany wspinaczkowe bulderingowe dla dzieci i dorosłych oraz kompleks rekreacyjno-sportowy
lokalizacja - Poniatów

Koszt: 620 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Wykonanie ścianek wspinaczkowych, boiska wielofunkcyjnego, bramek do piłki ręcznej/nożnej, kącika maluszka oraz stołów betonowych do ping ponga i piłkarzyków, na terenie dawnego boiska do piłki nożnej "Budrol". Obiekt byłby ogólnodostępny, a wstęp darmowy.


Plac zabaw Psie Pole - Wyposażenie i ogrodzenie przed zwierzętami

Koszt po weryfikacji: 90 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Istniejący plac zabaw przy ul. Psie Pole wymaga naprawy i konserwacji istniejących urządzeń oraz doposażenia i wykonania ogrodzenia przed zwierzętami.Zagospodarowanie terenu podwórka w kwartale ulic Namysłowskiego, Ogińskiego, Sygietyńskiego i Piłsudskiego

Koszt: 620 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Zagospodarowanie terenu podwórka w kwartale ulic Namysłowskiego, Ogińskiego, Sygietyńskiego i Piłsudskiego umożliwi mieszkańcom poruszanie się po suchym, łatwiejszym do utrzymania w czystości i oświetlonym terenie oraz stworzenie łatwego, bezpiecznego dojścia do pojemników na odpady sortowalne. Zaprojektowanie terenu umożliwi stworzenie miejsca wypoczynku dla osób starszych i dzieci.
Plac zabaw "Starówka"
(lokalizacja Stary Zdrój)

Koszt: 337 819,86 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Na planowanym placu zabaw przewiduje się trzy zróżnicowane strefy aktywności. Strefa nr 1 dedykowana dla najmłodszych (urządzenia zabawowe oraz rozwijające zmysły), strefa nr 2 dla dzieci starszych (urządzenia zabawowe) oraz strefa nr 3 dedykowana dla miłośników sportu (strefa fitness).


FlowPark, Siłownia, Biegi, Rolki i Rowery - odnowienie stadionu dla wałbrzyszan.
(Piaskowa Góra)

Koszt: 620 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

FlowPark, Siłownia, Biegi, Rolki i Rowery to reaktywacja, to nowe funkcje obiektu sportowego przy ul. Kusocińskiego w dzielnicy Piaskowa Góra. Odnowiony i wyposażony w dodatkowy sprzęt sportowo-rekreacyjny stadion będzie bogatą i ciekawą ofertą spędzenia czasu wolnego dla wszystkich mieszkańców Wałbrzycha.
Zewnętrzne siłownie integracyjne Podzamcze - Nowe Miasto

Koszt: 523 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

W ramach projektu mają zostać wykonane dwie siłownie zewnętrzne w dwóch dzielnicach Wałbrzycha (Podzamcze i Nowe Miasto). Siłownie mają być podzielone na trzy sektory. Sektor 1 - dla seniorów i osób niepełnosprawnych, Sektor 2 - dla ludzi w sile wieku oraz Sektor 3 - dla dzieci."Spotkajmy się po sąsiedzku" - Rewitalizacja terenu mieszczącego się pomiędzy ul. I. Paderewskiego oraz ul. F. Chopina na Nowym Mieście

Koszt: 616 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Zmiana starego podwórka w miejsce przyjazne mieszkańcom - zieloną oazę spokoju, miejsce sąsiedzkich spotkań i odpoczynku. Podwórko jest ogólnodostępne, jego rewitalizacja ma na celu poprawę standardu życia oraz warunków wypoczynku mieszkańcom dzielnicy Nowego Miasta. Nasadzone drzewa i krzewy będą filtrować powietrze z zanieczyszczeń, produkować wilgoć i tlen, oferować cień w upalny dzień.
Koszary wojskowe, całe sportowe

(lokalizacja - Gaj)
Koszt po weryfikacji: 620 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Planuje się utworzenie terenu rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych, wraz z doprowadzeniem drogi dojazdowej. Na terenie rekreacyjnym znajdziemy: strefę zieloną przeznaczoną do zabaw, gier, festynów i zawodów sportowych, strefę czerwoną ("park" Street Workout, zestaw urządzeń do ćwiczeń siłowych), strefę różową (w całości dedykowaną najmłodszym) oraz strefę pomarańczową (droga dojazdowa).Zakup sceny mobilnej dla potrzeb organizacji wydarzeń kulturalnych w Wałbrzychu.

Koszt: 589 750 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Scena przenośna tzw. mobilna stanowi idealne rozwiązanie dla masowych imprez, od małych spotkań po duże koncerty. Dużą zaletą takiej estrady jest krótki czas rozłożenia i złożenia, który wynosi jedynie 30 do 60 minut oraz jej mobilność, która wraz z wyposażeniem może być użyta w kilku miejscach w ciągu doby. Taka scena jest uniwersalna, przeznaczona do prowadzenia imprez w każdym miejscu.Bio10 Pasieki Zielony Wałbrzych
(rożne dzielnice)

Koszt: 611 200 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt "Bio10 Pasieki Zielony Wałbrzych" polega na utworzeniu sieci 10 miejskich pasiek badawczo-naukowych. Pasieki będą stanowiły ważną rolę badawczą, edukacyjną i praktyczną, zarówno dla mieszkańców i turystów. Pozyskany miód będzie rodzajem "papierka lakmusowego" świadczącym o czystości środowiska oraz podniesie świadomość ekologiczną i żywieniową lokalnego społeczeństwa.

"Zielony zakątek Nowego Miasta"

Koszt: 57 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt ma na celu polepszenie estetyki otoczenia oraz warunków wypoczynku mieszkańcom najbliższych budynków przy ul. Piłsudskiego 47-55 oraz Staszica 4-8. Pozwala na zmianę starego podwórka w miejsce przyjazne mieszkańcom - zielone miejsce odpoczynku oraz wyznaczenie terenu pod pojemniki na odpady komunalne wraz z budową boksów śmietnikowych.
Mała, plenerowa scena koncertowa w Parku Sobieskiego w Wałbrzychu

Koszt po weryfikacji: 600 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Mała, plenerowa scena koncertowa usytuowana w zrewitalizowanym Parku Sobieskiego w centrum miasta to idealne miejsce do organizacji wydarzeń artystycznych, występów i koncertów na świeżym powietrzu w kontakcie z przyrodą.

Boisko i Wesoły Plac Zabaw - Przywodna

Koszt po weryfikacji: 520 922 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Boisko i Wesoły Plac Zabaw - Przywodna to boisko oraz integracyjny plac zabaw przeznaczony dla dzieci niepełnosprawnych i dzieci zdrowych. To miejsce wspólnych dziecięcych zabaw, uczenia się wzajemnej tolerancji i akceptacji. Proponowana lokalizacja to teren pomiędzy ul. Przywodną 1, a byłym Hotelem Sudety w dzielnicy Stary Zdrój.

Polecamy też:
Wałbrzych: budżet partycypacyjny-obywatelski mocno się zmieni


Elżbieta Węgrzyn