W Szczawnie-Zdroju powstało trzecie już w historii pandemii izolatorium w kolejnym obiekcie Uzdrowiska Szczawno-Jedlina. A czy w związku z tym zmieni się jego status? Dotarły do nas głosy, że może zostać zlikwidowany.


Uzdrowisko Szczawno- Jedlina S.A. uruchamia Izolatorium w Sanatorium Uzdrowiskowym „Mieszko”. Według informacji dla lekarzy kierujących do izolatorium, każde przyjęcie do placówki wymaga wcześniejszego telefonicznego umówienia pod numerem telefonu: 572 729 809, 74 849 31 10. Ilość pokoi: 17 na 3 piętrach.


W jakich przypadkach i kto może skierować pacjenta do izolatorium?

Do objęcia opieką w izolatoriach kwalifikują się osoby z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, jednak bez jakichkolwiek objawów choroby, które nie wymagają hospitalizacji, które z przyczyn epidemiologicznych nie mogą odbyć izolacji w domu.

Skierować pacjenta do izolatorium może lekarz szpitala albo lekarz POZ, albo Państwowy Inspektor Sanitarny, z jednoczesnym powiadomieniem podmiotu leczniczego Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. Pacjent skierowany do izolatorium musi być samodzielny, bez objawów lub z niewielkim objawami COVID-19, które nie utrudniają mu samoopieki i samopielęgnacji – ocena stanu klinicznego oraz prawidłowości skierowania, jak również odpowiedzialność za konsekwencje niewłaściwego skierowania spoczywa na lekarzu kierującym.Życie w izolatorium

Trzy posiłki dostarczane są w jednorazowych opakowaniach – 2 razy na dobę, w godzinach 8.00-9.00 śniadanie oraz 13.00-14.00 obiad wraz z kolacją.
Procedura przekazania paczek dla izolowanych: rodzina zostawia paczkę u pielęgniarki dyżurującej, opisaną imieniem i nazwiskiem izolowanego oraz jego ewentualnym numerem telefonu komórkowego – nie wolno podawać alkoholu, papierosów, niebezpiecznych narzędzi czy też środków odurzających etc.

Osoba izolowana może zostać wypisana z izolatorium:

– po 3 dniach bez gorączki oraz bez objawów infekcji ze strony układu oddechowego, ale nie wcześniej niż 13 dni od dnia wystąpienia objawów – w przypadku osoby z objawami klinicznymi;
– po 10 dniach od daty uzyskania dodatniego wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 – w przypadku osoby bez objawów klinicznych.
– w przypadku pacjentów immunoniekompetentnych, okres izolacji może zostać wydłużony do 20 dni. Decyzję w tej sprawie podejmuje lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem w izolatorium.
– personel medyczny izolatorium zaleca osobie wypisanej z izolatorium konieczność zachowania szczególnej higieny rąk przez co najmniej 7 dni.
– w przypadku samowolnego opuszczenia izolatorium przez osobę objętą opieką personel medyczny izolatorium informuje o tym niezwłocznie telefonicznie policję oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Przed opuszczeniem pokoju pacjent powinien:

– wywietrzyć pokój (pozostawić otwarte okna);
– zdjąć pościel bieliźnianą i włożyć ją do czerwonego worka;
– zostawić klucze w drzwiach;
– oraz codziennie wieczorem wystawiać śmieci przed drzwi na korytarz.
A co ze szpitalem?

Wojewoda dolnośląski uruchomił na razie dwa izolatoria w województwie:

- Z dniem 18 października 2021r. w województwie dolnośląskim zostało uruchomione izolatorium dla pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2, prowadzone przez: Milickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Grzybowa 1, 56-300 Milicz.

- Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A., ul. Wojska Polskiego 6, 58-310 Szczawno-Zdrój (rozpoczęcie działalności 05.11.2021 r.). Izolatorium „Mieszko”, ul. Wojska Polskiego 4, 58-310 Szczawno-Zdrój. Kontakt:

- nr telefonu całodobowo: 74 / 849 31 10

- e-mail: recepcja.domzdrojowy@szczawno-jedlina.pl

Nasi Czytelnicy pytają nas, czy miała miejsce likwidacja szczawieńskiego Dziecięcego Szpitala Uzdrowiskowego "Mieszko" powiązana z utworzeniem izolatorium w obiekcie przy ul. Wojska Polskiego 4. Jak nas informują, pracownicy szpitala z dnia na dzień mieli otrzymać wypowiedzenia. - Czy kiedyś będzie przewidziany ich powrót i co z sanatorium dziecięcym w Szczawnie-Zdroju? - pyta Czytelniczka.

Na stronach uzdrowiska nie ma informacji o likwidacji szpitala i wciąż są numery do kontaktu i rezerwacji, choć wykreślono numery do dyżurki pielęgniarek, administracji i wychowawców. Skierowaliśmy to pytanie do prezesa Uzdrowiska Szczawno-Jedlina.

W odpowiedzi na zadane pytanie informuję, że Spółka w związku z panującą IV falą pandemii podjęła się prowadzenia izolatorium w celu umożliwienia izolacji ludziom, którzy nie mają możliwości samoizolacji w warunkach domowych. Powyższe działanie jest prospołeczne i nie będzie miało wpływu na stan zatrudnienia personelu medycznego i niemedycznego w Spółce. Na chwilę obecną w związku z koniecznością utworzenia izolatorium (przy bardzo małej ilości skierowań do szpitala dziecięcego) Spółka zawiesiła działalność szpitalną. Dzieci zostały przekierowane do innych ośrodków - odpowiada Ireneusz Grzybowski.


Sanatoria przekształcone wcześniej w izolatoria:
SZCZAWNO-ZDRÓJ: WRACA IZOLATORIUM I DŁUŻSZE OCZEKIWANIE NA TEST

Koronawirus Dolny Śląsk: Powstają pierwsze izolatoria dla chorych
Wałbrzych region: Sanatoria jako miejsca kwarantanny?


Opr. i foto: Magdalena Sakowska