Do początku marca firma odbudowująca linię kolejową z Jedliny-Zdroju do Świdnicy Kraszowice musiała wyciąć wszelkie zarośla, więc zabytkowa linia ujrzała światło dzienne. Jakie jeszcze prace są prowadzone?


Oprócz wycinki pracownicy firmy Dolkom S.A. odbudowali też prowizorycznie pierwszy kilometr linii między Świdnicą Kraszowice a Bystrzycą Dolną, do czego zobowiązywała ich umowa. 1 marca minął termin "opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami i uzyskaniem decyzji administracyjnej pozwalającej na realizację pozostałych (poza tym pierwszym kilometrem) robót budowlanych". Zatem teraz rozpocznie się właściwy remont.

- Na razie trwają prace okołotorowe - wycinka, udrożnienie, utwardzanie i odwodnianie nasypów. Pierwszy ułożony kilometr linii jest jeszcze przed podbiciem, przed regulacją i bez połączenia ze Świdnicą - mówi Bohdan Ząbek z zespołu prasowego PKP PLK.Trasa kolejowa odsłoniła się przede wszystkim w Jedlinie-Zdroju, gdzie nasyp był zarośnięty całkowicie. Wyburzono też perony dawnych stacji, zostaną one teraz odbudowane. Są usuwane stare szyny. Specjalne maszyny będą utwardzały wysypany tłuczeń. Nie ma jeszcze prac na wiaduktach, czym mają się zająć dwie oddzielne firmy.Jak wynika z informacji przekazanych przez wykonawcę Sowiogórskiemu Bractwu Kolejowemu: 5.02.19 linia została przekazana Dolkomowi jako plac budowy do km 82,400, czyli do stacji Jedlina Górna. Całą dokumentacja projektowa jest do końca i w trakcie przetargu PKP potwierdzało w swoich odpowiedziach na zapytania oferentów, że cały teren i wszystkie działki należą do nich - informuje Grzegorz Sztetner z Sowiogórskiego Bractwa Kolejowego. Jak dodaje, ostatnie 4,5km przed stacją w Jedlinie to był najbardziej zdewastowany fragment całego odcinka - m.in ze względu na łatwy dostęp do torowiska i dużą ilość stalowych podkładów, które zostały rozkradzione, tak, że pozostało tylko około 2 km z szynami. Prace wstępne trwają już także na odcinku od centrum Jedliny-Zdroju do stacji kolejowej na linii nr 286, między innymi w rejonie Glinicy.Będą zmiany w przebiegu torów. Jak informuje Grzegorz Sztetner: Według projektu na Kraszowicach będzie duża zmiana. Istniejący tor 285 będzie zlikwidowany, a nowy wpięty rozjazdem do linii 137 na wysokości istniejącego budynku nastawni. Nowy tor razem z przekopem na odcinku 300m będzie miał zmniejszony promień łuku, aby uzyskać możliwość wjazdu z prędkością 80km/h. W Bystrzycy wszystko będzie zerwane do zera. Oba tory i peron pomiędzy nimi. Nowy tor będzie ułożony po minimalnym zmniejszonym łuku i nie będzie pokrywał się z przebiegiem żadnego ze starych.Nieczynna od kilkunastu lat jednotorowa linia 285 biegnie doliną rzeki Bystrzycy. Na odcinku 22 km wznosi się o ponad 200 metrów. W trakcie remontu odbudowanych zostanie ponad 110 obiektów inżynieryjnych, w tym 24 wiadukty i mosty, z czego 5 wysokich, o długości 50- 150 m. W ramach prac przewidziano budowę nowych urządzeń sterowania ruchem pociągów, odtworzone zostaną przystanki i powstaną dwa nowe. Pociągi mają na linii osiągać maksymalną prędkość do 80 km/h, a czas przejazdu ze Świdnicy Kraszowic do Jedliny-Zdrój powinien wynieść około 35 minut. Zakończenie prac przewidziane jest na 30 grudnia 2020 r. Koszt rewitalizacji linii to 110 mln zł. Projekt finansowany jest z RPO Województwa Dolnośląskiego.Przypominamy, że w planach jest:

- Budowa przystanku osobowego Burkatów w rejonie przejazdu kolejowego.
- Budowa p.o. Bystrzyca Górna na terenie zlikwidowanej stacji z niezbędną infrastrukturą.
- Budowa p.o. Lubachów w istniejącej lokalizacji z niezbędną infrastrukturą.
p.o. Zagórze Śląskie – korekta geometrii toru na odcinku od km70+720 do km 71+645.
- Przebudowa układu torowego stacji Jugowice z zapewnieniem wjazdu na tory boczne. Budowa jednego peronu w istniejącej lokalizacji z niezbędną infrastrukturą.

- Budowa nowego przystanku osobowego w rejonie Centrum Przesiadkowego przy ul. Bolesława Chrobrego w miejscowości Jedlina-Zdrój wraz z likwidacją przystanku osobowego Jedlina Dolna.
- Odtworzenie stacji Jedlina-Zdrój w zakresie układu torowego umożliwiającego wykonanie zmiany czoła pociągu pasażerskiego w relacji Wałbrzych Główny – Jedlina-Zdrój – Świdnica Kraszowice oraz zapewniającego przejazd w relacji Świdnica Kraszowice – Jedlina-Zdrój – Głuszyca z prędkością min. 50km/h. Likwidacja zbędnej infrastruktury, która zagraża bezpieczeństwu ruchu kolejowego i pasażerów.
- Podniesienie prędkości do wartości wynikających z przeprowadzonej analizy parametrów geometrycznych linii kolejowej w zakresie istniejących budowli ziemnych od 50 do 80 km/h.
- Przystosowanie peronów dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
- Podniesienie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.
- Koncepcja iluminacji wiaduktu (mostu) w km 77,241 (tego najbardziej zabytkowego).


Czytaj też:
LINIA NR 285 (I 286) WAŁBRZYCH-JEDLINA: WSZYSTKO SIĘ ZACZYNA (FOTO)
BĘDZIE KONTYNUACJA REMONTU ZABYTKOWEGO DWORCA (FOTO)
LINIA KOLEJOWA NR 285 - JUŻ NIEDŁUGO POJEDZIEMY (FOTO)
KOLEJ ŚWIDNICKO-JEDLIŃSKA: PRZESZŁOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ
LINIA KOLEJOWA NR 285 WKRÓTCE DO REMONTU
LINIA KOLEJOWA JEDLINA KRASZOWICE - JEDLINA-ZDRÓJ REAKTYWACJA
REWITALIZACJA LINII KOLEJOWEJ WROCŁAW - ŚWIDNICA JUŻ PEWNA!

BĘDĄ INWESTYCJE KOLEJOWE U NAS I W OKOLICY W 2017 ROKU?


Magdalena Sakowska
Foto: JK