Nierealne powoli staje się realne. Znamy już datę przekazania wykonawcy placu budowy, a dokładniej odbudowy linii kolejowej nr 285 ze Świdnicy Kraszowic przez Jedlinę Zdrój do Wałbrzycha Głównego, wiemy, co się na tym placu będzie działo, co ma towarzyszyć budowie, jacy operatorzy są zainteresowani wożeniem nas po odnowionej trasie, skąd, dokąd i jak szybko pojadą pociągi i... który wiadukt będzie świecił.


W środę 24 października o godzinie 10.00 w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. CRI Region Śląski we Wrocławiu odbyło się spotkanie, na którym podpisano umowę w sprawie rewitalizacji linii kolejowej nr 285 na odcinku Świdnica Kraszowice – Jedlina-Zdrój. Umowę podpisali ze strony PKP PLK S.A Centrum Realizacji Inwestycji: dyrektor Regionu Śląskiego Jerzy Dul wraz z zastępcą Andrzejem Kudłą, po stronie wykonawcy przedstawiciele Zarządu firmy Dolkom S.A. Na spotkaniu obecny był również dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Wałbrzychu Dariusz Kolubka jako gospodarz rewitalizowanej linii kolejowej. Dzień później, w czwartek 25 października, do Jedliny zjechali samorządowcy z okolicznych miast i gmin oraz przedstawiciele kolei i miało miejsce uroczyste przekazanie im podpisanej umowy.
A co się teraz będzie działo?

Oddanie placu wykonawcy jest planowane na 5 listopada. Planowane na ten rok położenie pierwszego kilometra torów prawdopodobnie nastąpi, na stacji Świdnica Kraszowice, gdzie powstanie baza budowy i zostanie odbudowany częściowo system bocznic, dlatego, że pociągi wyjadą na remontowaną trasę bardzo szybko. Nie będą to jednak oczywiście pociągi pasażerskie, ale pociągi robocze, które będą woziły materiał na budowę, ponieważ w wiele miejsc na trasie nr 285 nie dotrze transport kołowy. Nowy przystanek kolejowy w Jedlinie-Zdroju będzie oddalony około 200 metrów od autobusowego centrum przesiadkowego w kierunku na kompleks sportowy przy ul. Kłodzkiej. Więcej informacji poniżej.(Powyborczy) entuzjazm samorządowców

Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej: Ojcami tego sukcesu są samorządowcy, którzy uratowali tę linię przed zlikwidowaniem. Będąc prawie w tym samym składzie wystosowaliśmy w 2012 roku dramatyczny apel do PKP, które już ogłosiło przetarg na rozbiórkę linii i udało nam się ją zastopować. Wtedy z gazet dowiedzieliśmy się, że nam ktoś rozbiera linię. Wiele zawdzięczamy entuzjazmowi miłośników kolei, stowarzyszeń. Nie bylibyśmy jednak w tym momencie, gdyby nie unijne środki z RPO i IPAW.

Prezydent przypomniał też swoją ideę kolei aglomeracyjnej jeżdżącej po pętli Jaworzyna Śląska - Świdnica - Jedlina Zdrój - Wałbrzych - Jaworzyna Śląska, o czym pisaliśmy TUTAJ.Leszek Orpel, burmistrz Jedliny-Zdroju: Oczekiwaliśmy na to prawie 16 lat, podejmowaliśmy różne działania. Odbudowa tej linii jest dla nas, samorządowców, jak dla innego miasta budowa obwodnicy. Mamy już wstępne uzgodnienia w wojewódzkim planie transportu, że pojedzie 8 par szynobusów, ale jeszcze nie wiadomo, czy z Wrocławia, czy ze Świdnicy, czy z Jaworzyny Śląskiej, czy będą jeździły do Kłodzka - to kwestia dopracowania szczegółów. Chodzi też o pociągi turystyczne, aby wykorzystać potencjał tej trasy, na której są cenne zabytki. Chciałbym już teraz zaprosić wszystkich na pierwszy przejazd w 2021 roku, chciałbym, żeby cały świat usłyszał, że ta linia funkcjonuje. Muzeum Kolejnictwa z Jaworzyny już zwróciło się do mnie, że jest gotowe, aby na linii uruchomić zabytkowy pociąg turystyczny. Dotarły do mnie też sygnały o chęci wejścia na linię od operatorów czeskich.Prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska: Miejscowości wzdłuż tej linii nie są ani przemysłowe, ani rolnicze, brak dobrej komunikacji sprawił, że poupadały pensjonaty i inne firmy, teraz może się uda to odtworzyć, przywrócić ten ruch turystyczny.

Wójt gminy Walim Adam Hausman: Gmina posiada dwa dworce na swoim terenie, ten w Jugowicach jest już wyremontowany i gotowy do użytku, parę lat temu przejęliśmy dworzec w Zagórzu Śląskim, była tam przeprowadzona modernizacja pokrycia dachowego, w przyszłorocznym budżecie gminy mamy już zaplanowane środki na kontynuację remontu dworca. To najpiękniejsza linia kolejowa w Polsce, istnieje dużo publikacji na jej temat i wiele razy pytano mnie o przywrócenie ruchu na tej linii, podobnie jak na linii Jugowice - Walim, pierwszej zelektryfikowanej w naszym regionie. Tu kiedyś funkcjonowała linia z Berlina i berlińczycy przyjeżdżali do Walimia na naukę sportów zimowych. Zastanawiamy się, jak wpuścić tam pociąg turystyczny, nie wyobrażam sobie, żeby tego nie było.Burmistrz Głuszycy Roman Głód: W przyszłym tygodniu do Głuszycy przyjadą dwa nowe autobusy, jedna linia będzie dojeżdżała do Jedliny-Zdroju i w przyszłości będzie przedłużeniem tej linii kolejowej na terenie gminy Głuszyca.


Stoicki spokój kolejarzy

Dyrektor Regionu Śląskiego PKP PLK Jerzy Dul: Przyczyną zamknięcia linii był dramatyczny spadek liczby pasażerów. Cieszymy się, że linia zostanie odbudowana i mamy nadzieję, że od 2021 będzie ona alternatywą dla połączenia drogowego Wałbrzycha i Jedliny-Zdrój ze Świdnicą i Wrocławiem. Inwestycja będzie prowadzona w systemie "zaprojektuj-wybuduj", nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pierwszy kilometr powstał jeszcze w tym roku, ale zimę poświęcimy na projektowanie, a z pracami budowlanymi ruszymy na wiosnę.Dyrektor projektu z ramienia PKP PLK Zdzisław Sawicz: Od wiosny chcemy się już wpiąć torami na stacji Świdnica Kraszowice, przebudować tam układ torowy, żeby móc dojechać z materiałami budowlanymi. Chcemy na tej linii uzyskać maksymalną prędkość do 80 km/h, a czas przejazdu ze Świdnicy Kraszowic do Jedliny-Zdrój powinien wynieść około 35 minut. Na trasie mamy do czynienia z przewyższeniem rzędu 200 metrów, do remontu przeznaczono 110 obiektów inżynieryjnych, w tym 24 wiadukty i mosty. Zakończenie prac przewidziane jest na 30 grudnia 2020. Zgłoszenie robót uprawomocnia się 5 listopada i od tego dnia wykonawca może wejść na plac budowy. W toku znajduje się również postępowanie poprzedzające przebudowę linii Wrocław Główny - Świdnica Kraszowice przez Sobótkę, wierzymy, że nie będzie tu dużych różnic w czasie.

I jeszcze informacja dla miłośników cyklicznych letnich zawodów drezynowych w Jugowicach. Jak mówił Rafał Wiernicki z Sowiogórskiego Bractwa Kolejowego po oddaniu linii do użytku niekoniecznie zawody pożegnają się ze stacją, bo jeśli pozostanie tam obecny system bocznic, będą mogły się dalej odbywać, po prostu w okrojonym zakresie. A jeśli to się nie uda, impreza przeniesie się w inne miejsce, na przykład w okolice Złotego Stoku, albo w rejony Kolei Karkonoskiej.Szczegóły techniczne

Zakres prac obejmuje "wykonanie robót o charakterze odtworzeniowym z optymalizacją geometrii linii kolejowej w granicach istniejących (odtworzonych) konstrukcji ziemnych na szlakach i w zakresie torowiska na stacjach". Na odcinkach modernizowanego układu torowego (zmiana geometrii torów w planie lub profilu wynikająca z nowej lokalizacji peronów) szerokość torowiska zostanie zachowana jak dla linii budowanych na nowo.

W planach jest:

- Budowa przystanku osobowego Burkatów w rejonie przejazdu kolejowego.
- Budowa p.o. Bystrzyca Górna na terenie zlikwidowanej stacji z niezbędną infrastrukturą.
- Budowa p.o. Lubachów w istniejącej lokalizacji z niezbędną infrastrukturą.
p.o. Zagórze Śląskie – korekta geometrii toru na odcinku od km70+720 do km 71+645.
- Przebudowa układu torowego stacji Jugowice z zapewnieniem wjazdu na tory boczne. Budowa jednego peronu w istniejącej lokalizacji z niezbędną infrastrukturą.

- Budowa nowego przystanku osobowego w rejonie Centrum Przesiadkowego przy ul. Bolesława Chrobrego w miejscowości Jedlina Zdrój wraz z likwidacją przystanku osobowego Jedlina Dolna.
- Odtworzenie stacji Jedlina Zdrój w zakresie układu torowego umożliwiającego wykonanie zmiany czoła pociągu pasażerskiego w relacji Wałbrzych Główny – Jedlina Zdrój – Świdnica Kraszowice oraz zapewniającego przejazd w relacji Świdnica Kraszowice – Jedlina Zdrój – Głuszyca z prędkością min. 50km/h. Likwidacja zbędnej infrastruktury, która zagraża bezpieczeństwu ruchu kolejowego i pasażerów.
- Podniesienie prędkości do wartości wynikających z przeprowadzonej analizy parametrów geometrycznych linii kolejowej w zakresie istniejących budowli ziemnych od 50 do 80 km/h.
- Przystosowanie peronów dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
- Podniesienie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.
- Koncepcja iluminacji wiaduktu (mostu) w km 77,241 (tego najbardziej zabytkowego).Terminarz prac:

Etap 1. Opracowanie  dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami i uzyskaniem decyzji administracyjnej pozwalającej na realizację robót budowlanych w roku 2018 wraz z wykonaniem 1 km toru i przygotowaniem wpięcia do systemu komunikacyjnego (czas na wykonanie od momentu podpisania umowy do 20.12.2018r.).

Etap 2a. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami i uzyskaniem decyzji administracyjnej pozwalającej na realizację pozostałych robót budowlanych. (wykonanie do 01.03.2019r.).

Etap 2b. Wykonanie rewitalizacji mostu w km 77,241 oraz w km 67,501, potwierdzone protokółem odbioru (czas na realizację do 30.11.2019r.).

Etap 3. Pozostałe roboty wraz z dokonaniem wszelkich niezbędnych odbiorów oraz uzyskanie wymaganych decyzji, pozwoleń i rozliczeń (czas na realizację nie później niż do 20.11.2020r.).

Etap 4. Zakończenie  umowy – nie później niż 30.12.2020r.

Odbudowywany odcinek linii kolejowej nr 285 liczy sobie 21,7 km.Komunikat PKP PLK

Za dwa lata koleją przejedziemy górską trasę ze Świdnicy do Jedliny Zdroju. Mieszkańcy m.in. Bystrzycy, Lubachowa, Zagórza Śląskiego, Jugowic wsiądą do pociągów z nowych przystanków. Turyści szybko dojadą w rejon Gór Sowich i rzeki Bystrzycy. Dziś PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę za 110 mln zł na przebudowę linii Świdnica – Jedlina Zdrój. Projekt finansowany jest z RPO Województwa Dolnośląskiego.

Otwarcie trasy ze Świdnicy do Jedliny Zdroju zapewni dogodny i bezpieczny dojazd koleją do atrakcyjnych turystycznie terenów w rejonie Gór Sowich i Wałbrzyskich. Poprawi się system komunikacji w aglomeracji wałbrzyskiej. Możliwe będzie odciążenie dróg kołowych w regionie i poprawia stanu bezpieczeństwa.

Jednotorowa linia ze Świdnicy do Jedliny Zdroju ma charakter górski. Na odcinku 22 km wznosi się o ponad 200 m. Są liczne zakręty i jazda wiaduktami. Odbudowa linii obejmuje nie tylko tory i odtworzenie systemu odwodnienia. Dużym wyzwaniem będzie przygotowanie ponad 110 obiektów inżynieryjnych, w tym 5 znacznych wiaduktów o długości 50-150 m. W ramach prac przewidziano budowę nowych urządzeń sterowania ruchem pociągów.

Odtworzonych zostanie 5 przystanków. Powstaną dwa nowe: Burkatów i Jedlina Centrum. Przebudowane, wyższe i wyposażone w wiaty i ławki perony, będą odpowiadały oczekiwaniom podróżnych, także tych o ograniczonych możliwościach poruszania się. Po pracach, zakładana prędkość szynobusów, w zależności od układu linii, wyniesie od 50 do 80 km/h.

Atrakcyjność i funkcjonalność tej trasy Świdnica – Jedlina Zdrój zwiększy rewitalizacja linii Wrocław – Świdnica przez Sobótkę Zachodnią. Zapewni to bezpośrednie połączenia kolejowe z Wrocławia do miejscowości położonych w sąsiedztwie nie tylko masywu Ślęży, ale i Gór Sowich. 3 października ogłoszono zamówienie na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.

Wykonawcą umowy : „Przebudowa linii kolejowej nr 285 na odcinku Świdnica Kraszowice - Jedlina Zdrój” jest Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej „DOLKOM” Sp. z o.o. Wartość umowy 109 995 mln zł netto. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Współfinansowanie UE to 94 295 mln zł. Koniec prac w listopadzie 2020 r.

Czytaj też:
LINIA KOLEJOWA NR 285 WAŁBRZYCH - JEDLINA: JEST WYKONAWCA! (FOTO)
KOLEJ ŚWIDNICKO-JEDLIŃSKA: PRZESZŁOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ
LINIA 285 ŚWIDNICA - JEDLINA-ZDRÓJ: SPACER TORAMI KOLEI BYSTRZYCKIEJ (FOTO)
LINIA KOLEJOWA 285 ŚWIDNICA - JEDLINA ZDRÓJ: 9 CHĘTNYCH I CO DALEJ?
LINIA KOLEJOWA ŚWIDNICA - JEDLINA-ZDRÓJ: INWESTYCJA RUSZA
LINIA KOLEJOWA NR 285 - JUŻ NIEDŁUGO POJEDZIEMY (FOTO)
KOLEJ ŚWIDNICKO-JEDLIŃSKA: PRZESZŁOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ
LINIA KOLEJOWA NR 285 WKRÓTCE DO REMONTU
LINIA KOLEJOWA JEDLINA KRASZOWICE - JEDLINA-ZDRÓJ REAKTYWACJA
REWITALIZACJA LINII KOLEJOWEJ WROCŁAW - ŚWIDNICA JUŻ PEWNA!


Magdalena Sakowska
Foto: Magdalena Sakowska