Wałbrzyszanie i mieszkańcy Boguszowa-Gorc z niecierpliwością oczekują na na realizację ważnych inwestycji drogowych. Jedną z nich jest budowa ronda na ul. Kamienieckiej, remont wałbrzyskiej ul. 1 Maja - w tym przebudowa skrzyżowania ul. II Armii - i budowa boguszowskiej obwodnicy. Zadania te są ze sobą ściśle powiązane i w najbliższym czasie rozstrzygnie się ich ostateczny kształt.


4 września 2014 roku Wałbrzych i Boguszów-Gorce zawarły porozumienie o wspólnym stworzeniu projektu obwodnicy. Na początku 2016 roku, po stworzeniu dokumentacji rady gmin podjęły uchwały umożliwiające realizację tej inwestycji. Przedsięwzięcie budowy "drogi sudeckiej" ma być  finansowane z budżetu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej. Dokumentacja już powstała. W najbliższym czasie rozstrzygnięty zostanie ostateczny przebieg drogi w części boguszowskiej.


Co w Boguszowie-Gorcach

Decyzja środowiskowa powinna zapaść w najbliższym czasie, po niej trzeba będzie jeszcze zorganizować środki na realizację projektu. A jest to duże przedsięwzięcie.
Zakłada ono przebudowę oraz poszerzanie istniejących już dróg na terenie Wałbrzycha i Boguszowa-Gorc (na odcinku serpentyn), a w Boguszowie-Gorcach ma powstać obwodnica, czyli zupełnie nowa droga. Wjazd na nią będzie ulokowany pomiędzy Boguszowem a Osiedlem Krakowskim naprzeciwko wjazdu na serpentyny. Planowany odcinek zakończy się przy ul. Pułaskiego w Gorcach. - Budowa obwodnicy to dla nas zadanie strategiczne. Przy niej zlokalizowana będzie gminna strefa aktywności gospodarczej. Powstała koncepcja budowy obwodnicy w trzech wariantach. Czekamy na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, to ona wskaże optymalny wariant przebiegu obwodnicy - mówi Waldemar Kujawa, burmistrz Boguszowa-Gorc. Gminie Boguszów-Gorce zależy, by projektowana droga była dla potencjalnych inwestorów dogodnym połączeniem z terenami przeznaczonymi pod aktywność gospodarczą. Dodatkowo, droga ma stanowić alternatywny przejazd omijający ścisłe centrum miasta (Plac Odrodzenia).


A co w Wałbrzychu?
Natomiast w Wałbrzychu najbardziej oczekiwanym elementem inwestycji jest przebudowa ulicy 1 Maja - a dokładnie jej fragmentu od ul. Zachodniej do skrzyżowania z ul. II Armii. - Na tym odcinku powstanie ścieżka rowerowa, przebudowane będzie skrzyżowanie ulicy 1 Maja z II Armii. Planowany jest też też remont ulicy Zachodniej i gruntowna przebudowa serpentyn, a także ulicy Kamienieckiej i jej skrzyżowania z Noworudzką - gdzie powstanie nowe rondo - wyjaśnia Bogusław Rogiński, zastępca dyrektora Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu. Drogi zyskają trzeci pas, skrzyżowania zastąpią ronda, a przy drogach zbudowane zostaną ścieżki rowerowe. Przygotowania do inwestycji trwają i są na różnych etapach, przykładowo w przypadki ul. Kamienieckiej przygotowywana jest dokumentacja techniczna. Koszty wykonania tego przedsięwzięcia są szacowane na ok. 80 mln zł.
- Do końca lutego 2017 roku mamy czas na złożenie aplikacji o środki z budżetu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej. Ta inwestycja drogowa jest uznawana za szczególnie istotną dlatego wniosek będzie rozpatrywany w trybie pozakonkursowym - wyjaśnia Rogiński.

Kiedy zaczną się prace?
Gminom zależy na szybkiej realizacji tej inwestycji i będą dążyły do przyspieszonego rozpoczęcia prac. Inwestycja powinna zostać zakończona do 2020 roku, co jest uwarunkowane prognozowaniem unijnym. Optymiści jednak twierdzą, że jest szansa na zakończenie całości do końca 2019 roku.

Elżbieta Węgrzyn

fot. skrzyżowanie ul. 1 Maja i II Armii.