Z powodu okresu lęgowego cietrzewi i sokołów wędrownych od 15 marca co najmniej do końca maja zamknięta będzie cześć szlaków po polskiej i czeskiej stronie Karkonoszy.