Data wydarzenia: 24.10.2019 10:00 - 25.10.2019 18:00
Miejsce wydarzenia: Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk”

Czy należy się bać osoby z chorobą psychiczną? Czy geje i lesbijki mogą mieć dzieci? Czy każda Cyganka potrafi wróżyć? Czy feministki nienawidzą mężczyzn? Z czym mierzy się rodzina dziecka z zespołem Aspergera?Na te i wiele innych pytań uzyskasz odpowiedź podczas dziewiątej już edycji Żywej Biblioteki w Wałbrzychu, która odbywa się w dniach 24 i 25 października w Zespole Szkół Politechnicznych „Energetyk”.

Żywa Biblioteka to międzynarodowy projekt edukacyjny, który umożliwia wszystkim chętnym nieformalny osobisty kontakt z osobami reprezentującymi grupy społeczne obarczone stereotypami oraz zagrożone wykluczeniem i dyskryminacją. Zainicjowany w 2000 r. w Danii obecnie jest realizowany w ponad 80 krajach na całym świecie. Został uznany przez Radę Europy za oficjalną metodę edukacji o prawach człowieka. Główną ideą projektu jest propagowanie wartości takich jak otwartość, szacunek i różnorodność.Żywe Książki to osoby reprezentujące grupy społeczne zagrożone dyskryminacją i wykluczeniem ze względu na m.in. następujące cechy: pochodzenie narodowe i etniczne, kolor skóry, orientację seksualną, tożsamość płciową, religię/wyznanie, niepełnosprawność, trudną przeszłość (uzależnienia, pobyt w więzieniu, bezdomność), wygląd zewnętrzny, światopogląd itp.

W trakcie najbliższej edycji Żywej Biblioteki w Wałbrzychu będzie można porozmawiać m.in.
z Ateistą, Chińczykiem z Tajwanu, Cyganką/Romką, Feministką, Gejem, Hazardzistą, Imigrantką, Lesbijką, Mamą dziecka z zespołem Aspergera, Mamą Geja, Osobą panseksualną, Osobą niepełnosprawną, Osobą z chorobą psychiczną, Osobą z depresją i zaburzeniami lękowymi, Osobą z doświadczeniem przemocy domowej, Patriotką, Policjantem, Trzeźwym Alkoholikiem, Ukrainką oraz Weganinem. Każdy Czytelnik w rozmowie z Żywą Książką będzie miał okazję skonfrontować swoje wyobrażenia na temat danej grupy społecznej z rzeczywistością.Żywa Biblioteka w Wałbrzychu odbędzie się 24 i 25 października w godz. 10.00 – 18.00 w Zespole Szkół Politechnicznych „Energetyk” przy al. Wyzwolenia 5.

Organizatorem lokalnym Żywej Biblioteki jest Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce, Centrum Aktywności Lokalnej, Zespołem Szkół Politechnicznych „Energetyk” oraz Stowarzyszeniem Różnorodności Społecznej „UP-DATE”. Żywa Biblioteka/Human Library Wałbrzych odbywa się pod patronatem Human Library Organization oraz Sieci Żywa Biblioteka Polska.


Opr. MS
Foto: użyczone