29 przyszłych pielęgniarek i 2 pielęgniarzy symbolicznie przyjęto do zawodu. Będą mogli studiować w nowoczesnym centrum i - nowość - zdobyć w murach uczelni tytuł magistra. Zobaczcie zdjęcia z uroczystości.