Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu podpisała umowę współpracy z kanadyjskim Cape Breton University. A tym samym, po raz pierwszy w jej historii, do grona partnerów dołączona została uczelnia spoza kontynentu europejskiego.


Jedną z form współpracy będzie międzyuczelniana wymiana studentów. Umowa zacznie obowiązywać już od roku akademickiego 2019/2020.

Cape Breton University należy do czołowych uczelni w prowincji Nowa Szkocja, kształcących w zakresie nauk humanistycznych, administracji, ekonomii i nauk ścisłych. Uniwersytet dysponuje bogatym zapleczem dydaktycznym i nowoczesnym kampusem. Wałbrzyscy studenci, którzy chcieliby odbyć tam część swoich studiów, muszą aplikować o to za pośrednictwem swojej macierzystej uczelni. Jednym z warunków wyjazdu jest dobra znajomość języka angielskiego, przynajmniej na poziomie IELTS 6.5 lub równoważnym, a także dobre wyniki w nauce. Kandydat ubiegający się o wyjazd musi mieć też ukończony co najmniej pierwszy rok studiów w PWSZ.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa od lat prowadzi aktywną działalność związaną z międzynarodową wymianą studentów, zabiegając o nowe kontrakty z uczelniami szczególnie atrakcyjnymi dla swoich słuchaczy. Umożliwia zarówno odbycie części studiów za granicą, jak i realizację praktyk zawodowych.Opr. MS
Foto użyczone: PWSZ AS