Data wydarzenia: 15.02.2018 17:00 - 15.02.2018 19:00
Miejsce wydarzenia: Biblioteka pod Atlantami - czytelnia czasopism

Polki dzielne i aktywne, ale pozostające na drugim planie dziejów XIX i XX w. poznamy już 15 lutego. Zaprasza Biblioteka pod Atlantami

Biblioteka pod Atlantami zaprasza na cykl spotkań historycznych "Droga do niepodległości", przygotowany z okazji przypadającej w tym roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Podczas spotkań prelegenci omawiali będą znane i nieznane wydarzenia, które doprowadziły do wyzwolenia narodu spod władzy państw zaborczych.

Najbliższe spotkanie pt. "Bohaterki drugiego planu. Polki na przełomie XIX i XX wieku" odbędzie się 15 lutego o godz. 17.00 w budynku głównym Biblioteki pod Atlantami, a poprowadzi je dr hab. Dorota Sula.

Dr. hab Dorota Sula od urodzenia związana jest z Wałbrzychem. Studiowała historię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tam tez obroniła pracę doktorską. Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historii uzyskała na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Zainteresowania naukowe dr Suli koncentrują się wokół problematyki dziejów najnowszych powszechnych - ze szczególnym uwzględnieniem kwestii przymusowych ruchów ludności: przesiedleń, deportacji, repatriacji, a także skupisk ludności polskiej w Rosji i ZSRR, stosunków Polski ze Wschodnimi sąsiadami, przemian politycznych, społecznych, kulturowych i narodowościowych na Kresach Wschodnich oraz aparacie represyjnym III Rzeszy, systemie obozów koncentracyjnych, zwłaszcza obozu KL Gross Rosen. Autorka siedmiu książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych. oprac. i fot. ELW