Data wydarzenia: 09.06.2018 18:00 - 09.06.2018 22:00
Miejsce wydarzenia: Galeria Victoria

To będzie jedna z atrakcji nadciągającej Nocy Bibliotek. Noc Żywych Bibliotek już wkrótce w centrum handlowym.


Specjalna edycja Żywej Biblioteki w Wałbrzychu w ramach ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek już 9 czerwca w godz. 18.00 - 22.00 w wałbrzyskiej Galerii Victoria. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

O projekcie:

Żywa Biblioteka to projekt edukacyjny, który umożliwia wszystkim chętnym nieformalny osobisty kontakt z osobami reprezentującymi grupy społeczne obarczone stereotypami oraz zagrożone wykluczeniem i dyskryminacją. Zainicjowany w 2000 r. w Danii, obecnie jest realizowany w ponad 80 krajach na całym świecie. Główną ideą projektu jest propagowanie wartości takich jak otwartość, różnorodność i prawa człowieka. Kilka dni temu dwudniowa edycja Biblioteki została przeprowadzona w szkole "Energetyk".

Żywe Książki to osoby reprezentujące grupy społeczne zagrożone dyskryminacją i wykluczeniem ze względu na m.in. następujące cechy: pochodzenie narodowe i etniczne, kolor skóry, orientację seksualną, tożsamość płciową, religię/wyznanie, niepełnosprawność, trudną przeszłość (uzależnienia, pobyt w więzieniu, bezdomność), wygląd zewnętrzny, światopogląd itp. Podczas najbliższej edycji projektu w Wałbrzychu będzie można porozmawiać m.in. z Ateistą, Byłym Więźniem, Cyganką/Romką, Gejem, Hazardzistą, Imigrantką, Izraelczykiem, Mamą dziecka z autyzmem, Muzułmaninem, Niemcem, Osobą chorującą psychicznie, Osobą ciemnoskórą, Osobą niepełnosprawną, Patriotką, Trzeźwą Alkoholiczką, Ukrainką, Wolontariuszem oraz Żydem.

Żywa Biblioteka jest organizowana w ramach projektu „Wielokulturowy Wałbrzych” współfinansowanego ze środków Gminy Wałbrzych oraz „Wiosna z Żywą Biblioteką w Wałbrzychu” współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach programu „Dolnośląskie Małe Granty”. Organizatorem lokalnym Żywej Biblioteki jest Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we współpracy z Centrum Aktywności Lokalnej, Zespołem Szkół Politechnicznych „Energetyk” oraz Stowarzyszeniem Różnorodności Społecznej „UP-DATE”.

Żywa Biblioteka/Human Library Wałbrzych odbywa się pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, Human Library Organization oraz Sieci Żywa Biblioteka Polska.

Opr. MS
Foto użyczone: organizatorzy