Towarzystwo Finansowe Silesia (TFS), które w 2016 roku zostało większościowym akcjonariuszem Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych "Victoria", w najbliższych tygodniach przejmie pełną kontrolę nad nią przez odkupienie pakietu 34,87 proc. akcji od Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP). Zakład w ostatnim roku podwoił zanotował wysokie zyski ze swojej produkcji. Oto szczegóły.

Zmiana właścicielska

Jak podała 12 sierpnia Agencja Rozwoju Przemysłu, - Sprzedaje [ona] akcje WZK Victoria Towarzystwu Finansowemu Silesia TF Silesia. Zakupi ono od ARP S.A. 34,87% akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria. To efekt zakończenia procedury konsolidacji akcjonariatu WZK Victoria.

Od 2016 roku do ARP należał mniejszościowy pakiet 34,5 proc. akcji wałbrzyskiej koksowni, a 58,4 proc. akcji posiada Towarzystwo Finansowe Silesia (TFS) w Katowicach. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów informował kilka miesięcy wcześniej o tym, że ARP złożyła wniosek o zgodę na koncentrację (pisaliśmy o tym - SPORE ZMIANY W KOKSOWNI VICTORIA), chcąc kupić pakiet należący obecnie do Silesii. Ostatecznie udziałowcy doszli do porozumienia.

- Dotychczasowi akcjonariusze zgodnie z porozumieniem z maja 2019 ustalili ostateczne warunki transakcji zbycia akcji WZK Victoria. Na ich podstawie do końca sierpnia zostanie zawarta umowa sprzedaży, a dominującym podmiotem nad WZK Victoria stanie się TF Silesia. Konsolidacja akcjonariatu jest efektem połączenia sił dwu funduszy skarbu państwa. Dzięki współpracy w WZK Victoria udało się przeprowadzić istotne zmiany, które pozwoliły osiągnąć spółce stabilność. Tym samym z sukcesem kończy się wspólny, trwający od 2016 roku nadzór nad największym producentem koksu odlewniczego w Polsce - wyjaśniają przedstawiciele Agencji Rozwoju Przemysłu. Po sfinalizowaniu umowy sprzedaży TF Silesia będzie właścicielem 93 proc. akcji koksowni.
Rozwój i zyski

W czasie gdy właścicielami koksowni były TFS i ARP, zakończono m.in. realizację strategicznego dla wałbrzyskiego zakładu projektu budowy nowej baterii koksowniczej za ponad 130 mln zł; inwestycję oddano do użytku w grudniu 2017 r. W roku 2018 rozpoczęto przygotowania do modernizacji sortowni oraz zagospodarowania gazu koksowniczego. Rozważana jest też m.in. budowa  bloku energetycznego na gaz koksowniczy i instalacja baterii silników spalinowych.

Victoria rozstrzygnęła już przetarg na wykonanie projektu modernizacji sortowni, przygotowuje się także do gruntownej modernizacji baterii koksowniczej. Zakład ten, jak podaje branżowy portal wnp.pl, po reorganizacji i uruchomieniu kolejnej baterii zanotował wynik netto z 2017 najlepszy od przeszło dziesięciu lat, a w ubiegłym roku spółka zanotowała wynik przeszło dwukrotnie wyższy, na poziomie niemal 42 mln zł.

oprac. i fot. Elżbieta Węgrzyn