Dziś, 21 lutego, w Powiatowym Urzędzie Pracy rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje, że z dniem 21.02.2018 roku rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia. Nabór trwać będzie do dnia 10.05.2018r z zastrzeżeniem możliwości jego wydłużenia lub skrócenia w zależności od ilości wpływu wniosków.

Źródło finansowania powyższego to środki pochodzące z Funduszu Pracy. Wymagany łączny okres zatrudnienia 18 miesięcy w tym 12 miesięcy dofinansowania zatrudnienia bezrobotnego maksymalnie do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie tj. 1 050,00 zł.

Osoby które pozostawały w zatrudnieniu u Pracodawcy, składającego wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń przez dowolny okres w ostatnich trzech miesiącach nie będą kierowane. Wniosek można pobrać ze strony PUP-u, szczegóły w Wydziale Instrumentów Rynku Pracy tel. (74) 84-07-365.


oprac. i fot. ilustracyjne ELW