Wysypały się ogłoszenia o naborze na stanowiska kierownicze - poszukiwani dwaj dyrektorzy, dwaj kierownicy, a do tego inni.Dyrektor w Wałbrzychu

Urząd Miejski w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Dom Seniora – Biały Kamień w Wałbrzychu”.

Kandydat ubiegający się o to stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:

1) posiadać wykształcenie wyższe,
2) posiadać co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej,
3) posiadać specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Kandydat ubiegający się o stanowisko musi spełniać następujące dodatkowe wymagania:

1) posiadać znajomość przepisów prawa z zakresu:pomocy społecznej, a w szczególności organizacji i funkcjonowania domów pomocy społecznej, finansów publicznych, zamówień publicznych i prawa pracy,
2) posiadać wiedzę dotyczącą pozyskiwania środków zewnętrznych pod potrzeby domu pomocy społecznej.
3) posiadać umiejętność z zakresu kierowania zespołem oraz zdolności organizatorski


Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach, ze wskazaniem jakiego stanowiska oferta dotyczy oraz z podanym adresem zwrotnym w terminie do 26 listopada 2020 roku na adres: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Biuro Obsługi Klienta, ul. Sienkiewicza 6, 58-300 Wałbrzych.W terminie 7 dni po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze, kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną zaproszeni (w formie telefonicznej lub drogę elektroniczną) do drugiego etapu naboru.


Kierownik w Wałbrzychu

Dyrektor w Boguszowie-Gorcach
Kierownik w Boguszowie-GorcachPełnomocnik w Boguszowie-Gorcach

Inspektor nadzoru budowlanego w Boguszowie-Gorcach

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Boguszowie-Gorcach poszukuje osoby na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego.

Wymagania:
- wykształcenie minimum średnie techniczne,
- obsługa aplikacji branżowych: Autocad, Norma;
- znajomość zasad kosztorysowania w branży budowlano-instalacyjnej;
- uprawnienia budowlane.

Podstawowe obowiązki:
1. Wykonywanie czynności związanych z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru budowlanego.
2. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ujętych w Prawie Budowlanym i innych aktach prawnych dotyczących eksploatacji zasobów mieszkaniowych.
3.Przekazywanie protokólarne terenu budowy.
4.Uzgadnianie z kierownikiem budowy harmonogramu robót w celu zapewnienia realizacji robót w obowiązujących cyklach budowy oraz dotrzymywania umownych terminów oddawania obiektów do użytku.

Oferowane jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz pakiet socjalny. Aplikacje należy przesyłać na adres: zgm@boguszow.com.pl. Więcej informacji pod nr telefonu: 74 8449411 w. 29. Terminu nadsyłania zgłoszeń nie podano.


Główni księgowi w gminie Mieroszów

Gmina Mieroszów poszukuje głównych księgowych na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Publicznej Szkole Podstawowej w Mieroszowie, Przedszkolu Miejskim w Mieroszowie, w Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalowej i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sokołowsku. Więcej szczegółów na stronie gminy, termin składania podań minie 25 listopada dla Sokołowska, Kowalowej i przedszkola w Mieroszowie, a 26 listopada dla szkoły w Mieroszowie.Opr. MS
Zdjęcie ilustracyjne