Do pracy w nowym roku 2021 w wałbrzyskich instytucjach i w Boguszowie poszukiwani urzędnicy, nauczyciele, specjaliści, służby - i kto jeszcze?


Urząd miejski

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałbrzychu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – starszy referent w wymiarze 1 etatu.

Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie.
2. Wykształcenie: średnie lub wyższe - 10 lat pracy na podobnym stanowisku.
3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
4. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość przepisów: Ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, Prawa Oświatowego i Ustawy o Systemie Oświaty oraz innych niezbędnych na zajmowanym stanowisku.
2. Umiejętność obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych.
3. Obowiązkowość, komunikatywność, dobra organizacja pracy własnej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach do 08.01.2021 r. na adres: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałbrzychu, ul. Matejki 7, 58-300 Wałbrzych, z dopiskiem „Nabór na stanowisko starszego referenta”. Dokumenty złożone po  terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi 11.01.2021 r., o godz. 8.00. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.


Aqua-Zdrój

Prezes Zarządu Wałbrzyskiego Centrum Sportowo – Rekreacyjnego „Aqua-Zdrój” sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko pracy głównego księgowego. Wymagane dokumenty należy składać do 15 stycznia 2021 roku do godziny 9:00.

Wymagania obowiązkowe:

1) wykształcenie wyższe (preferowane z zakresu ekonomii, finansów, rachunkowości),

2) minimum 3-letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku w prowadzeniu pełnej księgowości dla spółki z o.o lub spółki akcyjnej (mile widziane doświadczenie na stanowisku głównego księgowego),

3) bardzo dobra znajomość i umiejętność stosowania aktualnych przepisów o rachunkowości i finansach publicznych, przepisów podatkowych, ordynacji podatkowej, kodeksu spółek handlowych, sprawozdawczości, VAT, CIT, PIT oraz przepisów w zakresie inwentaryzacji,

4) znajomość zagadnień z zakresu kadr i płac,

5) doświadczenie w sporządzaniu raportów, bilansów i sprawozdań finansowych,

6) dyspozycyjność i odpowiedzialność.


Wymagania dodatkowe:

1) umiejętność analitycznego myślenia,

2) umiejętność identyfikowania problemów oraz poszukiwania i wdrażania lub rekomendacji rozwiązań,

3) umiejętność sprawnej organizacji pracy, dokładność, sumienność,

4) duża samodzielność w działaniu,

5) terminowość, rzetelność, umiejętność pracy pod presją czasu,

6) biegła znajomość MS Office (szczególnie Excel),

7) znajomość programu „Gratyfikant”.


Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.

Zawód: specjalista do spraw zamówień publicznych
Zakres obowiązków: Przygotowanie i prowadzenie postępowań zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w pełnym zakresie na dostawy, usługi i roboty budowlane.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny
Wymiar etatu: 1
Data rozpoczęcia: 01.02.2021
Wynagrodzenie brutto: od 3 500 PLN Praca na terenie Gminy Wałbrzych
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną.

Wymagania konieczne - wykształcenie wyższe (w tym licencjat).

Inne wymagania: Co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań o zamówienia publiczne. Bardzo dobra znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych, dobra znajomość pakietu MS Office.


Szkoły wałbrzyskie


Poszukiwany do pracy: instruktor nauki jazdy z przygotowaniem pedagogicznym
Przedmiot: Zawodowe
Termin składania dokumentów 2021-02-26
Wymiar zatrudnienia: Wakat
Liczba godzin 20
Typ szkoły Szkoła ponadgimnazjalna
Nazwa szkoły Zespół Szkół Nr 5
Miasto Wałbrzych
Kod pocztowy 58-306
Adres Ogrodowa 2a
Powiat Wałbrzych
Gmina gmina miejska Wałbrzych
Telefon 74 846 74 74
E-mail dyrektor@zs5.mail.pl


Przedmiot Zawodowe
Termin składania dokumentów 2021-01-15
Wymiar zatrudnienia Wakat
Liczba godzin 20
Opis:
Poszukujemy nauczyciela informatycznych przedmiotów zawodowych z zakresu montażu i eksploatacji sieci komputerowych, nauczyciela elektronicznych przedmiotów zawodowych, nauczyciela wychowania do życia w rodzinie - 14 godzin (jedna grupa).
Typ szkoły - Szkoła ponadgimnazjalna
Nazwa szkoły Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" w Wałbrzychu
Telefon 74 842 60 08
E-mail szkola@energetyk.walbrzych.pl

Przedmiot - Chemia
Termin składania dokumentów 2021-01-30
Wymiar zatrudnienia Wakat
Liczba godzin 4
Opis:
Jeśli jesteś nauczycielem chemii otwartym na zmiany, poszukującym ciekawych pomysłów do pracy z uczniami, gotowym ciągle rozwijając swój warsztat zapraszamy do współpracy
Typ szkoły Szkoła podstawowa
Nazwa szkoły Szkoła Podstawowa Fundacji CLEVER
Telefon 74 84 258 26
E-mail sekretariat@zsmk.pl


Starostwo powiatowe w Wałbrzychu

Starosta wałbrzyski ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Wydziale Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska.

Wymagania niezbędne dla kandydata:

1. wykształcenie wyższe/średnie techniczne,
2. 3-letni staż pracy, preferowany na podobnym stanowisku,
3. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z2019, poz.1282);
4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. Znajomość przepisów prawa z zakresu:
1)dróg publicznych,
2)szczególnych zasad przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
3)prawa budowlanego,
4)zamówień publicznych,
5)finansów publicznych,
6)samorządu powiatowego,
7)Kodeksu postępowania administracyjnego,
8)Umiejętność obsługi komputera, m.in. w zakresie edytora tekstów i arkuszy kalkulacyjnych oraz urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

1.prawo jazdy kat. B.
2.umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, Aleja Wyzwolenia 24 w punkcie kancelaryjnym pok. 21 –parter z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska”w terminie do 18 stycznia 2021 roku do godz. 15.30.


KMP Wałbrzych

Opis: Jeśli chcesz w życiu pomagać innym ludziom, dbając o ich bezpieczeństwo i porządek publiczny. Jeśli chcesz wykonywać ciekawy, wyjątkowy zawód, mieć stabilną i dającą satysfakcję pracę - to zawód policjanta jest właśnie dla ciebie. Po ukończeniu szkolenia podstawowego będziesz zarabiać 3880 zł netto, a jeśli nie masz ukończonych 26 lat na rękę otrzymasz 4220 zł. Nie czekaj zmień swoje życie na lepsze – zostań policjantem. Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji mogą złożyć osobiście komplet dokumentów w Komendzie Miejskiej Policji w Wałbrzychu przy ul. Mazowieckiej 2. Kolejny nabór 23 lutego.

Poszczególne etapy procedury kwalifikacyjnej są prowadzone z jednoczesnym zachowaniem reżimu sanitarnego, w związku z występującymi zakażeniami na terenie naszego państwa wirusem SARS-CoV-2. Osoby zainteresowane złożeniem dokumentów aplikacyjnych proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerami telefonów 47 87 517 01 lub 47 87 514 86.


Specjalistyczny Szpital im. Sokołowskiego

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu ogłasza nabór do pracy w oddziale chorób zakaźnych B - pilnie poszukuje: lekarzy, pielęgniarek, salowych. Szczegóły do uzgodnienia pod numerem telefonu: 74/64 89 600 (sekretariat).

Oferty należy składać w Sekretariacie Dyrektora Szpitala lub przesłać na adres mailowy: sekretariat@zdrowie.walbrzych.pl.

Pilnie poszukiwany jest także lekarz pediatra, w trakcie specjalizacji lub chcący taką podjąć. Oferowany lokal mieszkalny i dopłaty do pensji rezydenckiej.


Urząd miasta w Boguszowie-Gorcach

Burmistrz Boguszowa ogłasza drugi nabór na:

Szczegóły odnośnie tej aplikacji -https://bip.boguszow-gorce.pl/dokumenty/9306

Czytaj też:
WAŁBRZYCH: JAK SYTUACJA NA RYNKU PRACY? JAKIE ZAWODY W CENIE?


Opr. MS
Zdjęcie ilustracyjne