Jak dotąd sieć nie udziela informacji na temat tej inwestycji, jednak pojawiły się nowe informacje, które ją potwierdzają.